SİYASET VE POLİTİKACILAR * İlkesizleşme 

İlkesizleşme 

Bülent ESİNOĞLU – 30 Mart 2023, bulentesinoglu@gmail.com

Parti değiştiren siyasetçilere, ayrıldığı partinin taraftarlarından çok sert tepkiler gelir. Sanırsınız ki kendileri çok ilkeli ama o ayrılan kişi ilkesiz. En çok da kokuşmuş siyasetçilerden böyle kişiler çıkar. Bu kadar yıldır, Meclistesiniz biraz da başkaları bu göreve gelsin dendiğinde, dünyanın en bulunmaz nimetine dönüşürler.
EGO insana neler yaptırmaz ki? İlkeli insanlar kenara çekilir. İlkesizler öne çıkar. Sade biz de değil, tüm dünyada ilkesizlerin yönetime gelmesi, servet sınıfının iktidarları kullanmasını kolaylaştırır.
İlkesi sadece TEPKİDEN oluşanlar da bir işe yaramaz.
Kitle partileri İLKESİZ olmak zorundadır. Kitle partileri içinde her görüşten taraftarlar olduğu için, liderleri popülizm yapmak durumundadır. Sağ veya sol popülizm, fark etmez.  Popülizm, servet sınıfını en çok işine gelen bir yapılanmadır. Her hali karda sermaye önceliklidir. Halk sonradan hesaba dahil olur.
Tüm dünyaya ilkelerini kabul ettiren Batıda bu kokuşmuşluğu daha net görüyoruz. İnsan hakları, demokrasi gibi değerler artık oralarda da yok.
İlkesizleşme, pragmatizm yani egonun tatmini ülkeleri yönetilemez hale getirdi. Ne ülkemiz için ne de dünya için umutlu olmaya elverişli, bir tek büyük savaşların dönüştürüçülüğünden başka bir şey görünmüyor.
Diyeceksiniz, sizin öneriniz de çok insanın telef olması anlamına geliyor. Evet toplumların düzlüğe çıkması, böyle mümkün oluyor. 1953 Yılında ölen, Rus bilim insanı Kontratief, toplumları yüz yıllık periyotlarda, hep bu noktaya geldiğini tarih araştırmalarından çıkarmış.
Seçime gidiyoruz.
Seçimlere bu ilkesiz parti ve ilkesiz halkımızla gideceğiz. Ne çıkarsa bahtımıza denecek bir durum yok. Sıkıntılar artarak devam edecek.
Kabahatin büyü de bizi egomuzdur. Egomuzu eğitmeden, ilkesizliği, ilkeler ile değiştirmeden, varılacak yer, bir felaketten bir başka felakete varıştır.
İlkenin varlığı bir planın varlığını ifade eder. Toplumları planlar düzlüğe çıkarır. Plan da sabır ve fedakârlık ister. Kavga ister. İrade ister. Orası da çok kolay yer değildir. İnsanlık için kolay yaşam yoktur.
This entry was posted in BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *