GÖÇ KAPILARINI YABANCI IRKLARA AÇAN ÜLKELERİN BAŞINA GELENLER * TARİHTEN DERSLER

14. yüzyıldan kalma el yazması, Karahanlıların lideri Ilıg Han’ın Gazneli Mahmud’a (Gaznelilerin Sultanı) boyun eğişini tasvir ediyor. Mahmud’un güçleri arasında Karahanlıları korkutan filler de vardı. Filler savaşta güçlü bir psikolojik faktördü.

Tarih hocası Ramazan Yetgin’in dersinde anlattıkları gündem oldu:

“Burada bir sürü ırk var. Bu ırklar senin ülkene girerse yakın bir zamanda hem onlara vatandaşlık verirsin hem de orduya alırsın. Etnik kültürel açıdan güzel ama ileride çok büyük sıkıntılar yaşanacak.

Gazneli Mahmud ile Abu ‘Ali Simjuri. arasındaki savaş
Mesela ordunun içerisinde örgütlenmeler olacak. Peştunlar diyecek ki “Biz bunlara karşı…”, Gurlular diyecek ki “Biz de bunlara karşı…” isyanlar çıkmaya başlayacak. En sonunda Gurlular, Hüsrev Melik diye bir Gazneli hükümdarını esir alacaklar ve 1187 yılında Gazneliler devletine son verecekler.
Gaznelilerin yıkılması birçok etnik unsurun ülkenin içerisine girmesiyle oldu. Acaba ben size hangi ülkeyi anlattım? Türkiye Cumhuriyeti değil ha, Gaznelileri anlattım.”
This entry was posted in GÖÇLER-GÖÇMENLER, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *