Rusya’da İdeolojik Tartışmalar…

Rusya’da İdeolojik Tartışmalar…

Orhan Özkaya (Arş-Yazar)

Ukrayna kriziyle hız kazanan tartışmalar
    Rusya muhalefeti, kapitalist sistemin yapısal değişikliği olmadan Ukrayna’da sonuç almanın mümkün olamayacağını belirterek, öncelikle sisteme yüklenmek gerektiğini vurguluyor.  Rusya Komünist İşçi Partisi (RKİP), Putin’in Ukrayna’da Neo-Nazilere karşı giriştiği harekâtı desteklediklerini belirterek, bunun kalıcı olabilmesi için, Dombass yani Donetsk, Lugansk, Mariupol ve Kırım bölgesinin silahtan arındırılması gerektiğini ortaya koyuyor.
Oysa kapitalist emperyalizmin aşılabilmesi, ancak topyekûn bir mücadeleyle olacağının bilinmemesi olanaksız… Ukrayna’daki mücadelenin sadece yönetimle olmayıp, ABD, NATO ve AB’yi de kapsadığını artık sağır sultan bile biliyor. Barış adı altında yapılan görüşmelerin göstermelik olduğu, Biden kabul etmeden hiçbir şekilde Zelenski denen kişinin rol yaptığını anlamamak olanaksız. Hâlâ esir alınan Rus askerlerine ve sivil Ukraynalı Rus kökenli yurttaşlara dünyanın gözleri önünde işkence videoları çekerek servis eden Nazi artıklarının görselleri, insan olanları isyan ettirmeye devam ediyor.
Zelenski’ nin karar yetkisi yok
    Bütün barış görüşmelerinin göstermelik olduğu Biden’ ın son açıklamasıyla belli oldu. “Ukrayna’da bir yenilgi alındığı takdir de, bu bizim de yenilgimiz sayılır” şeklindeki sözleri, her şeyi ortaya koyuyor. Karar mekanizmasının Ukrayna yönetimi olmadığı, iplerin kendi ellerinde olduğu vurgusu durumu netleştiriyor. Ekonomik, siyasi ve silah desteğini sonuna kadar sürdüreceklerini, sınır komşuları Polonya, Macaristan ve Romanya’ya her türlü savaş gereç ve askeri teçhizat sağladıklarını ve asker gönderdiklerini aktarmaktan çekinmiyor;
İŞİD, El Nüsra ve Taliban ve Blackpower gibi paralı örgütler savaş alanında yer almaya devam ediyor. Putin’ i “Katil, cani, işgal ettiği koltuktan indirilmesi gerekir!” diyerek, dünya kamuoyuna seslenme pervasızlığını gösterebiliyor. Bu konuda yapılan uyarılara da önem vermeyerek, aynı görüşte kararlı olduğunu belirtiyor. Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’ i Rusya’ya yardım etmemesi için uyarmayı ihmal etmiyor. Bütün bunlar üst üste konduğu zaman, küresel diktatörlük özentisini bir türlü terk etmeyi içine sindiremeyen ABD’nin düştüğü paniği anlamamak olanaksız.
Kadın ve çocukları daima istismar ediyor          
    Bütün dünyadaki giriştiği katliamları haklı çıkarabilmek için açlık, yoksulluk içinde kıvranan, özellikle Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki kadın ve çocukları  “demokrasiye kavuşturuyorum, diktatörlerden kurtarıyorum” algısıyla istismar etmekten, onların yürek dağlayan görüntülerini servis etmekten kaçınmamakta, en küçük bir vicdan azabı duymamakta…  Ukrayna’da küçücük çocukları, kadınları direklere bağlayarak işkence etmek sadistliğini gösteren Nazi artıklarına karşı “yalan” diyerek arka çıkmakta, onları beslemekte, desteklemekte. Afganistan’da koskoca bir ülkeyi Taliban adındaki kendi kuklası çağdışı karanlık örgüte teslim etmesini, dünya kamuoyu hâlâ unutmuş değil.
Bu Nazilerin işkence görüntüleri dünya toplumlarının vicdanını kanatınca, bunları yapanların cezalandırılacağı yalanlarını hemen gündeme sokuyor. Oysa iş işten geçtikten, acılar yaşanmaya devam ettikten ve gizli işkencelere ulaşılması olanaksızken bu açıklamalar tam da bir saptırma örneği. Ukrayna’daki çatışmaların yoğunlaştığı bölge olarak Donbass, Odesa ve Maniupol şeklinde sürüyor. Rusya bu bölgelerin sorun olmaktan çıkması halinde uzlaşmaya daha fazla yaklaşılacağını; Zelenski’ nin NATO’dan vazgeçtiğini ve bu bölgelerin referanduma sunulması gerektiğini ortaya koyması yeni bir hamle. Ancak bu bölge halkları kararını vermiş ve bağımsızlığını ilan etmiş durumda. Yeni bir 15 aylık süreç kabul edilemez. Zaten Biden, anlaşma olduğu takdirde biz de yenilmiş sayılacağız diyerek, iplerin kendi ellerinde olduğunu açıklama gereği duyuyor.
Rusya, Çin ve Hindistan kamucu birlikteliği  
    İşte bu nedenle RKİP’ in, ideolojik tartışmasının erken olduğunu savunmak yanlış olmaz. “Soğuk Savaş” uçurumundan çekip çıkarılmış olan Rusya’nın, emperyalist maşalar; Yeltsin ve Gorbaçov gibi işbirlikçiler tarafından dağıldığı ve çökertildiği gerçeği ortada duruyor. Sosyalizm ideolojisinin tarihten silindiği propagandaları bütün dünyayı hâlâ etkilemeye devam ediyor. Ayrıca medya kuşatmalarının üstesinden gelebilmek son derece önemli bir kazanım sayılır. Henüz bu kara propaganda bitmiş değil;
NATO, BM, DB ve AB bu ortama bıkmadan, usanmadan hizmet ediyor. “Demokrasi, barış ve özgürlük” sadece kendi hizmetleri için… Marxsist ilkeleri benimsemiş örgütler hiçbir zaman hemen “Sosyalizm” e yönelemeyecekleri bilincini topluma açıklama gereği duyarak yol alırlar; önce kamucu, devletçi uygulamalar, kapitalist sistemin kalıntılarının temizlenmesi, işçi sınıfı iktidarına hazırlık inşası ve silahsızlanma hedeflerini uzun erimli programda tutmak… Marxsist ve Leninist ilkeler bu konuda yol göstericiliği tarih boyunca üstlenmiş ve gerici yaklaşımlara kapı aralamamışlardır. Lenin’in “Sovyetler Birliği” kuruluşunda izlediği yol unutulmaz derslerle doludur.

        Kaynakça:
1-Seçme Yazılar (Devrim, Demokrasi, Sosyalizm), V, İ, Lenin, Yordam Kitap, Çev: Sungur Savran, 2.Basım, 2009 İstanbul
2- Devlet ve Devrim, V, İ, Lenin, Yordam Kitap, Çev: Halim Spatar, Celal Üstel, 2. Basım, 2016
3-Devrime Doğru, V, İ, Lenin, Yazılama Yayınevi, Çev: Alper Birdal 2018.
This entry was posted in EMPERYALİZM, SAVAŞLAR-ÇATIŞMALAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *