POLİTİKA GÜNDEM * Erdoğan dönemi 2023’te kapanıyor

Erdoğan dönemi 2023’te kapanıyor

Yeniçağ – Orhan UĞUROĞLU

Yıllardır defalarca yazıyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabilmesinin tek ihtimali anayasada Meclis’in erken seçim kararı alınmasıyla olabilecekti. Bitti… Erdoğan’ın 3. kez aday olma şansı bitti…
AKP ve MHP’nin 2 yıldır birlikte hazırlayıp Meclis’e gönderdikleri seçim yasaları değişiklik teklifi kabul edilip resmî gazetede yayınlandığı günden itibaren bir yıl sonra uygulanabilecek.
Erken seçim imkânı da Erdoğan’ın 3. kez aday olma imkânı da kalmadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından ortak basın toplantısı yapıldı.
MHP’li Feti Yıldız dedi ki;
– “Bu kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimler uygulanmaz. Erken seçim tartışmalarına son verilmiştir…”
Evet işte bu cümle Erdoğan’ın erken seçim ile 3. kez cumhurbaşkanı adayı olma şansını ortadan kaldırdı. Hayati Yazıcı, Erdoğan’ın 16 Nisan referandumu ile yürürlüğe giren anayasa değişikliklerini sanki yeni anayasa yapılmış gibi anlatmış ve ben de anayasa maddelerindeki gerçekler ile yaptığı açıklamanın her satırına yanıt vermiştim.
AKP ve MHP akılları sıra altı partinin oluşturduğu birlikteliği parçalamayı hedefliyordu.Sığındıkları liman ise Belçikalı hukukçu ve matematikçi Victor D’Hondt tarafından 1878’de tasarlanmış nispî temsil sistemi oldu.
Ancak düşünmedikleri, akıllarına getirmedikleri en önemli unsur Anayasa’nın 101. Maddesinin 2. Fıkrasının 2007 anayasa değişikliği ile yürürlüğe girmesiydi. 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde bu hüküm aynen kalmıştı.
Anlaşılan o ki AKP ve MHP, tüm beklentilerini Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) şu kararı vermesine bağladılar;
– Erdoğan’ın 3. kez yapacağı başvurunun YSK tarafından kabul edilmesi.
Şöyle düşünüyorlar;
– Mühürsüz oyları kabul eden,
– İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal eden YSK bu başvuruyu da kabul eder…
Hayır. YSK, yüksek hâkimler tarafından oluşur ki Ocak 2023’te görev süresi dolan 5 üyesi de değişecektir ki, 7 asil, 4 yedek üyeden oluşan heyet anayasayı çiğneyemez…
“Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar” derler…
Erdoğan 3. kez sıçrayamayacak çünkü YSK;
– Türkiye’nin uluslararası itibarını zedeleyecek,
– Hukukun rafa kaldırıldığını ispat edecek,
– Anayasa hükmünü çiğneyecek,
– Meşruiyeti tartışılacak hatta kabul edilmeyecek,
– Attığı her imza, alacağı her karar tartışılacak Erdoğan’ın adaylığına asla onay vermez.
Türkiye’nin demokratik laik ülke yapısına YSK üyeleri asla leke düşürmezler. Ne acı ki AKP bu konuda AYM kararı ile, “Hükümlü” bir partidir.
Şöyle ki; Anayasa Mahkemesi AKP kapatılma davasını 30 Temmuz 2008’de karara bağladı. AKP hakkında verilen hüküm özetle şöyleydi;
– Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kapatılma davasında yapılan oylamada Anayasa’nın 68. Maddesinin dördüncü fıkrasındaki;
– Demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi nedeniyle mahkûm edilmiştir.
Anayasanın, “Demokratik” olma temel ilkesini ihlal etmekten hüküm giyen AKP, bugün ise bir kez daha şunu yapmak istemektedir;
– Demokratik hukuk kurallarını çiğnemek,
– YSK’yı anayasayı çiğnemeye zorlamak,
– Anayasa hükmünü yok saymak…
AKP kurucularından eski Milletvekili Kemal Albayrak seçim yasa değişiklikleri konusunda çok set konuşarak şunları söyledi;
– “Bu teklif hile yasasıdır. Büyük partilerin seçimi kazanması, küçük partilerin Meclis’e girmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır. AKP seçim hilelerini çok iyi bilir. Çıkar amaçlı yasa değişikliklerinin tarih boyunca fayda getirmediği ispatlanmıştır.
AKP ve MHP’lilerin ayaklarına dolaşacaktır bu hile. Erdoğan iflas eden AKP’nin başında artık kalamaz 3. kez aday olamaz. Keyfi iktidar zulüm getirir.”
Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu seçim yasası teklifini şöyle değerlendirdi;
– “Hâkimlerden oluşan il ve ilçe seçim kurulları Ocak 2022’de 2 yıllığına yeni seçildiler. Bu teklif ile Ocak 2023’te süreleri dolmadan değiştirilmeleri öngörülüyor.
Neden değiştirilecek?
Seçimlerin hukuki güvenliğine vurulacak en büyük darbedir ki bugün seçimlere şaibe düşürüleceğini görüyoruz. Erken seçim şansının ortadan kalkması ile Erdoğan döneminin de sonuna gelindi. Haziran 2023’te yapılacak seçimde YSK başvurusunu kabul etmez Erdoğan 3. kez aday olamaz.”

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogan-donemi-2023te-kapaniyor-520781h.htm
This entry was posted in Politika ve Gundem, SEÇİM - SEÇSİS, SİYASİ PARTİLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *