ÜLKENİN İÇİNE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ SARMALDAN ENDİŞE DUYAN YURTSEVER EMEKLİ AMİRALLERİN DUYURUSU

DURUMDAN SİYASAL “MAĞDURİYET” ÇIKARTMAK 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni tartışmaya açanların, üniformalı ve makam arabası ile Laik Cumhuriyete meydan okuyarak takkeli, cübbeli tarikat toplantısına giden askerlere ses çıkarmayanların, Madalyalardan Atatürk’ü silenlerin, Andımızı yasaklayanların, irticayı tehlike saymayanların, anayasal haklar kapsamında yapılan bu açıklamayı fırsat bilip buradan darbe, vesayet çıkarmaya çalışmaları yanlıştır. 
Aslında bir darbe varsa bu darbe siyasi olarak iktidar tarafından ANAYASA’ya, PARLAMENTOYA, HUKUKA ve DEMOKRASİYE karşı yapılmaktadır.
Bu açıklama, her bir yurtseverin katılacağı bir açıklamadır. Yaşları 60-70 civarından olan, ellerinde silah olarak harp okulundan verilen kılıçları ve kalemleri olan, ülkelerine, denizlerde zor şartlarda uzun seneler hizmet eden bu yurtsever kişilerden darbe beklemek eski deyişle “abesle iştigaldir” , Hangi güçlerle darbe yapacaklardır? Bu duyurudan darbe çıkartmak girişimi ise saçma ve anlamsızdır. 
Naci Kaptan

103 emekli amiral, son dönemde gündeme gelen “tekkedeki amiral”, “Montrö’nün  tartışmaya açılması” ve Atatürk ilke ve devrimleri konularında açıklama yaptı.

Kamuoyuna yapılan 103 imzalı açıklamada şöyle denildi:
“Yüce Türk Milletine,
Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.
Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşması’nı tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz’i barış denizi yapan sözleşmedir.
Montrö, Türkiye’nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi’nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.
Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.
Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.
Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk’ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk Denizcilerimizin yanındayız.
04 Nisan 2021
Deniz Şehitlerimizi anarak Saygıyla duyururuz.”

KATILAN EMEKLİ AMİRALLER LISTESI
1. E. Amiral Ergun MENGİ – 2. E. Amiral Alaettin SEVİM – 3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN – 4. E. Amiral Işık BİREN – 5. E. Amiral Ahmet ŞENOL – 6. E. Amiral Hasan HOŞGİT – 7. E. Amiral Vedat ERSİN – 8. E. Amiral Metin AÇIMUZ – 9. E. Amiral Atilla KEZEK * 10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU – 11.E.Amiral Önder ÇELEBİ – 12.E.Amiral Metin POYRAZLAR – 13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU – 14.E.Amiral Engin BAYKAL – 15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ – 16.E.Amiral Atilla KIYAT – 17.E.Amiral Vehbi ALPMAN – 18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU – 19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL – 20.E.Amiral Serdar DÜLGER – 21.E.Amiral Abdullah METE – 22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ – 23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR – 24.E.Amiral Ersin GÜLER – 25.E.Amiral Nadir KINAY – 26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT – 27.E Amiral İlker GÜVEN – 28.E.Amiral Baha EREN – 29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU – 30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU – 31.E.Amiral Hakan ERCAN – 32.E.Amiral Mesut ÖZEL – 33.E.Amiral Taner EZGÜ – 34.E.Amiral İbrahim AKIN – 35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI – 36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU – 37.E.Amiral Taner BALKIŞ – 38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ – 39.E.Amiral Hakan ERAYDIN – 40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR – 41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR – 42.E.Amiral Yalçın ERTUNA – 43.E.Amiral Türker ERTÜRK – 44.E.Amiral Aydın CANEL – 45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ – 46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU – 47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU – 48.E.Amiral Ahmet AKSOY – 49.E.Amiral Can ERENOĞLU – 50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU – 51.E.Amiral Abdullah AKGÜL – 52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK – 53.E.Amiral A.Serdar AKINSEL – 53.E.Amiral İlker GÜVEN – 54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ – 55.E.Amiral Caner BENER – 56.E.Amiral Nejat BERKSUN – 57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ – 58.E.Amiral Tayfun TANSAN – 59.E.Amiral İskender YILDIRIM – 60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL – 61.E.Amiral Uğur YİĞİT – 62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY – 63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ – 64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU – 65.E.Amiral Murat BİLGEL – 66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ – 67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK – 68.E.Amiral Tufan MİMİR – 69.E.Amiral Turgut TUFAN – 70.E.Amiral Turhan ÖZER – 71.E.Amiral Alper TEZEREN – 72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR – 73.E.Amiral Ruhsar SÜMER – 74.E.Amiral Cemal ÜREN – 5.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS – 76.E.Amiral Deniz CORA – 77.E.Amiral Gürkan İNAN – 78.E.Amiral Atilla TONGUÇ – 79.E.Amiral Mustafa KARASABUN – 80.E.Amiral Erol YÜKSEL – 81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN – 82.E.Amiral Bülent OLCAY – 83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN – 84.E.Amiral Turgay ERDAĞ – 85.E.Amiral İsmail TAYLAN – 86.E.Amiral Aydın GÜRÜL – 87.E.Amiral Raif NALDEMİR – 88.E.Amiral Numan ALANSAL – 89.E.Amiral Tanzar DİNÇER – 90.E.Amiral Erol ADAYENER – 91.E.Amiral Haluk Sayın – 92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU – 93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN – 94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL – 95.E.Amiral Doğan DENİZMEN – 96.E.Amiral Taner AKKAYA – 97.E.Amiral Necati KURT – 98.E.Amiral Tayfun URAZ – 99.E.Amiral Engin HEPER – 100.E. Amiral Hayati Bilgiç – 101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN – 102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN – 103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL
This entry was posted in CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DUYURULAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *