Yeni Bir Dünya Savaşı Riski Var mı?

Cumhuriyet – Nejat ESLEN – 11 Kasım 2020 Çarşamba

İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter’in yeni bir dünya savaşı riski ile ilgili sözleri bütün dünyada gündeme oturdu.

İçinde bulunduğumuz jeopolitik ortamı, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının başlamasından önceki durumlara benzeten Orgeneral Carter, dünyanın belirsizliklerle ve endişelerle dolu olduğunu ifade etti.
Koronavirüs pandemisinin neden olduğu küresel ekonomik krizin yeni tehditlere ve hatta savaşlara neden olabileceğini söyleyen Carter, küresel rekabetin, silahlanmanın ve bölgesel çatışmaların tırmanarak ve yanlış hesaplamalarla yeni bir dünya savaşına dönüşme riski taşıdığını vurguladı.
Bence Orgeneral Carter abartıyor. Neden mi?
GÜNÜMÜZDE SAVAŞLAR
Öncelikle günümüzde dünya savaşının ne anlama geldiğini tanımlamamız gerekir. Günümüzde dünya savaşı, ABD, Çin, Rusya gibi büyük güçlerin, NATO gibi ittifakların yer aldığı ve bütün dünyayı etkileyen savaş olarak tanımlanabilir.
İkinci Dünya Savaşı biterken ABD, Japonya’da sivillerin üzerinde nükleer silah kullanarak bu silahın ne kadar tehlikeli olduğunu bütün dünyaya gösterdi.
Dünya savaşına neden olabilecek ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçler, nükleer silahlara sahip olan, bu silahlarla yapılacak düellonun kendi ülkeleri için de nasıl bir felakete neden olabileceğini bilen ve rasyonel düşünen devletlerdir ve bu nedenle de kendi aralarında doğrudan çatışmaktan kaçınırlar, kaçınacaklardır.
İşte bu nedenle de nükleer silahlar, rasyonel düşünen bu ülkeler için savaş aracı değil, savaşı caydırma araçlarıdır.
Nükleer silahlar ve bu silahların oluşturduğu dehşet dengesi, Soğuk Savaş döneminde başarı ile görev yapmış ve sıcak bir dünya savaşını önlemiştir.
Aslında Soğuk Savaş dönemi, Üçüncü Dünya Savaşı dönemidir ve bu dönem nükleer silahların sayesinde sıcak bir savaşa dönüşmeden devam etmiş ve sona ermiştir.
Bu dönemde, büyük güçler mücadelelerini vekâlet güçler üzerinden darbelerle yönetimleri değiştirerek veya ekonomileri baskı altında alarak, doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınarak sürdürmüşlerdir. Soğuk Savaş döneminde, ABD’nin liderliğini yaptığı Atlantik yapısı, SSCB’yi ve Varşova Paktı’nı savaşmadan çökertmiştir.
CARTER’IN OLASI AMACI
Aslında günümüzde büyük güçler olan ABD – Çin ve ABD – Rusya arasında savaş cereyan etmektedir.
Bu savaş, ticaret savaşı, ekonomik yaptırımlar, siber savaş, teknoloji savaşı, uzayın kontrolünün mücadelesi şeklinde devam etmektedir. Ancak bu savaş, hiçbir zaman sıcak bir dünya savaşına dönüşmeyecektir.
İşte bu nedenle İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ya yanılmaktadır ya da böyle bir risk var algısı oluşturmak istemektedir. Bence ikincisi. Neden mi? Onu da anlatayım.
Bir zamanlar güneş batmayan imparatorluk olan İngiltere’nin bugün 72 bin kişilik küçük bir ordusu vardır. İngiltere orduya asker bulmakta zorlanmaktadır. Orgeneral Carter, 2030 yılına kadar 120 bin kişilik ordu oluşturmak istemektedir. Bu ordunun dörtte biri, yani 30 bini robot askerlerden oluşacaktır. Bu ordunun teşkili için Orgeneral Carter’ın daha büyük bütçeye ihtiyacı vardır.
İşte Orgeneral Carter, muhtemelen daha büyük bütçe için siyasetçileri etkilemek amacı ile dünya savaşı riskini gündeme getirmektedir.
SON SÖZ
Tehdidi olduğundan büyük göstererek ordu için daha fazla para koparma gayreti, her zaman askerlerin klasik taktiğini oluşturmuştur.

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/yeni-bir-dunya-savasi-riski-var-mi-nejat-eslen-1790026
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, DÜNYA ÜLKELERİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *