İŞTE ÖYLESİNE BİR ÖYKÜ * Sarayın toprak altında bulunan 80 katında ise KAOSTROPH planetinin hazine ve maliye bakanlığı vardı. Yüce kral Oksietiktious çevresindeki yakınlarına “Paranın  üstünde yatarsa daha mutlu olduğunu” söylerdi.

İŞTE ÖYLESİNE BİR ÖYKÜ,
Naci Kaptan / 18.09.2020

Yer; Galaksinin gölge köşesindeki az gelişmiş KAOSTROPH planeti
Zaman; Büyük patlamadan sonra 12.65 milyar KAOSTROPH yılı
Tüm galaksi yöneticilerinin kıskançlıkla baktığı KAOSTROPH’un başkentinde yüce kral Oksietiktious’un sarayında büyük bir koşuşturma ve telaş vardı. Saray 99 katlı olup sayısı bilinemeyen odaları vardı. Koridorlarda Kralın adamları denilen saray çalışanları koşuşturuyordu. Üzerlerinde görevli oldukları birimleri ve katları  gösteren renkli  giysilerde de araba plakaları gibi çipler vardı.
Koridorlar o kadar uzundu ki çalışanların çoğu küçük tekerlekli yürüyen skuter benzeri nesnelerin üzerinde vızır vızır dolanıyordu. Her bir koridor başında boyları 3 metreye yakın üzerlerinde ağır silahlar bulunan güvenlik robotları her geçenin çiplerinden kimliklerini otomatik denetliyor ve gerektiğinde sorguluyorlardı.
Üst katlarda  yönetim büroları, sekreterlikler, kralın yardımcıları, danışmanlar,  danışmanların danışmanları, Güvenlik şefleri, ve birçok üst katman personelin bulunduğu bürolar vardı. Katlar yükseldikçe çalışanların da derecesi yükseliyor ve katlardaki çalışanların sayısı azalıyordu.
Sarayın toprak altında bulunan 80 katında ise KAOSTROPH planetinin hazine ve maliye bakanlığı vardı. Yüce kral Oksietiktious çevresindeki yakınlarına “Paranın  üstünde yatarsa daha mutlu olduğunu” söylerdi.
Hazinenin kapısı ise kraldan habersiz ve izinsiz açılamaz ve içeriye girilemezdi. Sadece ve sadece kralın çok güven duyduğu ve kızkardeşinle evlendirdiği,  malhazineden sorumlu Santious II. Hazineye girmeye yetkili idi.
Son 9 kat ise  yüce kral Oksietiktious ve ailesine aitti. 90. Katta KAOSTROPH planetinin istihbarat, güvenlik ve kaos planlama şeflerinin ofisleri vardı.  89. Katta ise her türlü dinlemeye karşı yalıtılmış özel görüşmelerin ve toplantıların yapıldığı toplantı salonları vardı.

12.65 milyar KAOSTROPH yılının 18. Zeneta ayının 44 günü, günlerden oktivus
[ Kaostroph takvimine göre bir yılda 46 ay, bir ayda 54 gün vardır]
Yüce kralın en özel işlerinden sorumlu MALPARAİÇ EKONOMİ müdürü telaşla büro çalışanlarına hazır olmadıklarını soruyordu. Hazırlanan dosyalara tekrar tekrar bakıyor ve projeksiyon sunumlarını bir daha bir daha izleyerek söyleyeceklerini ezberliyordu.  Biliyordu ki en küçük hatasında galaksilerin yüce kralı önce kendisi döver sonra da 8 nolu dipsiz lav çukuruna attırırdı. Kral çok zalimdi.
Gündem Kaostroph planetinin en zengin, en varlıklı, en acımasız inşaat/bina/yol yapımcılarıyla kralın özel görüşmesiydi. Müdür giriş katına telefon ederek misafirlerin gelip gelmediğini sordu.  Gelmişlerdi ve refakatçı robotların güvenlik aramasından sonra 3 nolu özel toplantı salonuna alınacaklardı. Az sonra  nolu salonun görevlisinden telefon geldi. Beş kişi gelmiş ve yüce kralı bekliyorlardı.
Salonun büyük kapısı karşılama müdürü tarafından açıldı ve “ Sonsuz galaksinin yüce kralı” diye bağırarak  kralın gelişini duyurdu.  BEŞLİLER ayağa fırladılar ve eğilerek kralı selamladılar. Kapı kapandı, kral ve yanındaki malhazineden sorumlu Santious II, kralın oturmasını beklediler ve oturdular.

Kral söze şöyle başladı;
“Baylar neden geldiğinizi açıklayacağım.  Yeni ve ultra projelerim var ve bu projeleri sizler arasında pay ederek ihaleleri doğrudan size vereceğim. Bu toplantımız dört bölümden oluşacak;
Vergi aflarınız – 6 sönmüş krater üzerinden geçecek olan 1600 zeliba (1 Zeliba 36 km) uzunluğunda yol – 7 tane köprü – 2 kanal yapımı… Ayrıntıları  malhazine bakanı Santious II. Sizlere daha sonra açıklayacak. Bu ihalelerle zenginliğinize zenginlik katacaksınız… Fakat sizleri zenginleştiren Galaksilerin kralına şükran borcunuzu da belirteceğim şartlar altında ödeyeceksiniz. “
Kral beşli soygunculara baktı, hepsinin gözleri parlamıştı. Ve kral devam etti;
“Masa üzerindeki dosyalarda her birinizin birikmiş vergi borçlarınız yazılıdır. Çok para kazanıyor fakat vergi vermiyorsunuz. Madem ki bir işbirliğimiz vardır. Hepinizin toplamda 14o milyar zeton borcunuzu af kapsamına alıyorum. Bu borcunuz karşılığı olarak %40 miktarda toplam 56 milyar zetonu xcantari planetindeki xyoki bankasındaki hesabıma 30 gün içinde transfer edeceksiniz.”
Beşlilerin gözleri parlamıştı. Kral devam etti;
“ikinci madde 1600 zeliba uzunluğundaki yol, 6 sönmüş kraterin üzerinden viyadük ve köprülerle geçecek. Yol güzergahını krater yanlarından geçirirsek  maliyet daha düşük ve yol daha güvenli olacak ama  öyle yaparsak siz ve ben daha az para kazanacağız. Size bir müjdem daha var, yol ve köprüler bakanı yaptıkları istatistiki çalışmalara göre bu yollardan ayda en fazla 16 bin araba geçebileceğini söyledi. Fakat sizlerle anlaşma yaparken ayda 82 bin araba üzerinden garanti vereceğim. Aradaki fark ayda 66 bin arabadır. Enflasyona göre sürekli artmak üzere geçmeyen her bir araba için her ay 36 zeton ödeyeceğim. Geçmeyen arabalar için sizlere ödenen paranın %60’ını yine xyoki bankasındaki hesabıma düzenli transfer edeceksiniz. Bu ödemeler sözleşmede belirtilecek 26 sene süre ile düzenli yapılacaktır”
Beşler’in yüzleri aydınlanmış ve gözleri parlamıştı. İçlerinden en kısa boylu olanı; “Yüce kralım bir şey soru sorabilir miyim, Ya bu arada hukuki veya rejim değişikliği nedeniyle bir sorun çıkarsa ve yüce ruh korusun ki eğer başınıza bir iş gelirse mahkemeler bu anlaşmayı bozabilir”
Kral kahkaha ile gülerek, “Siz henüz Galaksinin yüce kralını tanımıyorsunuz. Anlaşmamızda şöyle bir hüküm olacak,  Çıkacak bir sorun veya ihtilaf durumunda Justicen planetindeki Justica mahkemesi yetkili olacaktır. Dolayısıyla ekonomik olarak da batmakta olan KAOSTROPH planetimiz yoksullaşmasına rağmen borcunu ödemek zorunda kalacaktır. Hem siz hem de ben böylece 26 senelik büyük bir para hortumunu kişisel para kasalarımıza bağlayacağız. Sizlere açıkladığım bölüşme şartlar diğer projelerde de yukarıdaki oranlara göre pay edilecektir. Diğer projelerin de gerçek ve şişirilmiş maliyeti hesapladık. Sizlerle anlaşmalar en üst şişirilmiş maliyetler üzerinden yapacağız ve bölüşüm kuralları yine bana %60 aktararak yapılacaktır. Malhazine bakanı sizlere diğer projeleri benim adıma açıklayacak ve şartları söyleyecektir. Sorusu olan? “
Beşler, devleti kralla birlikte yağmalamanın mutluluğu ile ayağa fırladılar;
“ÇOK YAŞA GALAKSİLERİN İMPARATORU  Yüce kral Oksietiktious”
Naci Kaptan / 18.09.2020
This entry was posted in EDEBİYAT - ANI - ÖYKÜ - ŞİİR, KISSADAN HİSSELER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *