ASKERLER VE SİYASET * SİYASET ASKERİN İŞİ DEĞİLDİR (2) * TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi

Konuya kaynak olan yazı;

https://nacikaptan.com/?p=105255 – Askerler ve Siyaset * SİYASET ASKERİN İŞİ DEĞİLDİR


Değerli arkadaşlar,

Bilindiği gibi AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte bir emperyal proje olan BOP gereği   TSK’nın güçsüzleştirilmesi, savaş gücünün kırılması, hiyeraşik yapısının dağıtılarak  cemaat ve tarikatların yuvalanmasına uygun bir plan yürürlüğe sokuldu. Çünkü, AKP amacı olan islam devletine varabilmek için laik demokratik Cumhuriyeti, sosyal devleti, aydınlanma devrimlerini  tasfiye edebilmesi için öncelikle TSK’nın ANAYASAL GÖREVİ olan (35.maddeTürk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda “Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti” şeklinde yapılan askerliğin tanımının değiştirilmesi gerekli idi. Bu görev tanımı, “harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti” olarak değiştirildi. ) Böylece TSK’nın temel görevi olan Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini korumak görevi Yok edildi). Bu konuda açıklamalar yazının 2. bölümündedir.

Hatta bu süreç içinde TSK tüm unsurları ile AB komiserlerinin tüm emperyal saldırılarına karşı AKP yönetimi tarafından sahipsiz bırakıldı. AKP yöneticileri “NEDEN İÇİŞLERİMİZE KARIŞIYORSUNUZ” DEMEDİ!!! . Sonra bu sürecin ardından TSK’nın değerli Kemalist komutanlarının tasfiye süreci BALYOZ, ERGENEKON v.b. düzmece davalarla başladı. Dünyanın hangi ülkesinde görülmüştür ki, bir iktidar hükümeti kendi silahlı gücünü başka ülkelerle ve tarikat/cemaatlar ile işbirliği yaparak  milli ordusunun işlev gücünü kırsın!!! İşte bunu AKP iktidarı yaptı…

DARBE VE DEVRİMLER;

Askeri darbeler hiç bir ülkede yapılmamalı ve var olan yönetim sıkıntıları  demokratik yöntemlerle çözülmelidir.

Peki, asker neden darbe yapıyor? Bunun yanıtı toplum ve ülkeye hizmet yerine kişisel menfaat ve ikbal peşinde koşan, eğitimli fakat kültürsüz, liyakatı olmayan, düşük ahlaklı, çıkarcı, gücünü topluma hizmet yerine zenginleşmeye kullanan, Vatansever olmayan, politikalarına DİNİ alet ederek toplumu kandıran bezirganların yönetime gelmiş olmalarıdır.

Bunun en somut örneğini son 21 senedir iktidarda olan AKP hükümeti üzerinden yaşıyoruz. Toplum, devlet, kamu, ekonomi ÇÖKMÜŞTÜR. Darbeleri bu tür politikacılar yaratıyor. Bu siyasetçiler ise silahsız ve HUKUKA uymayan SİVİL DARBELER yaparak ülkeye askeri darbeden daha çok zarar veriyorlar.

Askerin yapmış olduğu tüm darbelerin ardında yukarıda yazılı olan nedenler vardır. Asker anayasadan aldığı;

35. MADDE değiştirilinceye kadar TSK; Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini kollamak, korumak görevini yapmıştır. Evet askeri darbeler meşru değildir. kabul edilemez ve fakat askeri bu yola yönlendiren POLİTİKACILAR ülkeye ve devlete verdikleri yönetim zararları nedeniyle bu darbelerin temel sorumlularıdır.

Kendisine siyasal islamı rehber eden AKP işte bu nedenle  TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesini değiştirmiş. Askere verilen TÜRK VATANINI, İSTİKLAL VE CUMHURİYETİNİ korumak görevini kaldırmış ve kendisine eylem alanı yaratmış ve TSK’nın hiyerarşik yapısını da değiştirerek, Anayasayı ilga ederek, PARLAMENTOYU FESİH ederek, KIŞLAYA SİYASET sokarak ülkeyi karanlığa taşımıştır. Tüm bunlar Erdoğan’ın eş başkanı olduğunu söylediği BOP’un eylemleridir. Emperyalizm işbirlikçileri eliyle Türkiye’yi işgal etmiş ve ekonomik kaynaklarına özelleştirme yolu ile el koyulmuştur. Bir zamanlar malının sahibi olan Türk Halkı artık kendi ülkesinde ve işinde MARABA/ İŞÇİ olmuştur.

Bu yazışmalara temel olan ASKER VE SİYASET yazısı çok önemlidir. Ordusu olmayan, veya savunma gücü düşük olan devletler, başka devletlerin avıdır. İşte bu nedenle Ege Denizinde adalarımız Yunanistan tarafından işgal ediliyor. Birkaç sene önce Putin’in danışmanı Alexander Dugin şöyle dedi;

” Batı ülkeleri Türkiye’nin taksim edilmesi pazarlıklarını yapıyorlar. Doğal olarak Rusya da bundan payını alacaktır” … Ve diplomatik bir deyiş; “Şayet devletlerarası bir yemeğe davet edilmediyseniz, biliniz ki MENÜDE siz varsınız” İşte bu nedenle Türkiye birçok uluslararası görüşmelere davet edilmiyor. Erdoğan ise uluslararası görüşmelerde devlet görevlisini dışlayarak, baş başa görüşüyor… NEDEN!!!

TSK’nın kuruluş yapısına dönmesi

Değerli arkadaşlar,

Kardak kayalıklarına çıkan komandolarımıza karşı Yunanistan’ın zamanında karşı eylem gösterememesinin ardında  Yunan ordusunun hiyerarşik yapısının aynen günümüzde bizde olduğu gibi değiştirilmiş olmasıdır. Kuvvet komutanlıkları siyasetçilere bağlanmıştı. Hiyerarşinin bozulması karar verme makenizmasını etkiledi ve geç kalındı. Daha sonra yapılan özeleştiride bu konunun yanlışlığını gören Yunan hükümeti ordusunun yapısını yine eski durumuna getirdi.

Dilerim ki seçimde AKP iktidarı kaybeder ve baştan aşağıya bozulan KAMU DÜZENİ restore edilirken TSK kuruluş ayarlarına döner. Asker siyaset koridorlarından, siyasi alkışlardan geri çekilir ve kışlasına giderek asli görevini yapar. “BEN AKP’NİN PAŞASIYIM” diyen generaller yerine ATATÜRK’ün paşaları gelir.

==============

TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi

Temmuz 13, 2013

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda “Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti” şeklinde yapılan askerliğin tanımı, “harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti” olarak değiştirildi.

Darbelerin yasal dayanağı olarak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi’ndeki, TSK’nın vazifesi yeniden tanımlandı.

“Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır” ifadesi, “Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır” olarak değiştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda “Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti” şeklinde yapılan askerliğin tanımı da şu şekilde değiştirildi: “Harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti.”
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tsknin-vazifesi-yeniden-tanimlandi-433662

Türkiye’de Cumhuriyet bir “milli güvenlik rejimi” olarak kuruldu. Bu rejimde daimi bir “denetleme iktidarı” kuran asker, yeri geldi bununla yetinmedi ve doğrudan darbe yaptı. 27 Mayıs 1960 darbesi, 1950’de iktidarını kaybeden askeri ve sivil bürokrasinin koalisyonuna dayanıyordu.

Ilk darbe 27 Mayıs ile onu izleyen 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 müdahalelerinde gerekçe aynıydı: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
cumhuriyeti kollama ve koruma görevi…

Darbelerin, CUMHURİYETİ KOLLAMA, KORUMA  gerekçesi 1935’te yasalaştı

“Cumhuriyet’in bekası” için kurulan milli güvenlik rejiminin anayasalar ve yasalara önemli yansımaları oldu. En önemli yansıma 1935 tarihli “Ordu Dahili Hizmet Kanunu”nda ifadesini buldu. “Ordunun vazifesi”ni tanımlayan 2771 sayılı bu kanunun 34. maddesinde bütün darbelerin gerekçesi ortaya konuyordu:

“Ordunun vazifesi, Türk yurdunu ve teşkilatı esasiye kanunu ile tayin edilmiş olan Türk Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır. Ordu, askerlik sanatını öğrenmek ve öğretmek ile vazifelidir. Bu vazifenin ifası için lazım gelen tesisler ve teşkiller kurulur ve tedbirler alınır…

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/tsk-ic-hizmet-kanununun-35-maddesi-degisti/228790

Naci Kaptan – 02 Şubat 2023

This entry was posted in ANAYASA, TSK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

1 Response to ASKERLER VE SİYASET * SİYASET ASKERİN İŞİ DEĞİLDİR (2) * TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *