YERLİ VE MİLLİ OLMAK

YERLİ VE MİLLİ OLMAK

Mustafa ACER / 17.12.2022

AKP Hükümetleri hiçbir zaman yerli ve milli olmadı. İktidara Egemen dış Güçlerin projesi olarak getirildi ve onlara hizmet ederek, ülkenin bütün imkanlarının yok edilmesi, Türk Milletinin kaynaklarının yabancı sermayeye ve yandaş şirketlere aktarılması için çalıştı.
Bugün geldiğimiz noktada, Tüketici Hakları derneğinin Kasım 2022 verilerine göre; ülke nüfusunun %95’ı yoksulluk sınırının (4 kişilik Aile 25.365 TL/Ay) altında gelir seviyesinde ve bu oranın %42 kadarı da açlık sınırının (4 kişilik Aile 7.785 TL/Ay) altında gelir seviyesine sahip bir toplum yaratıldı.
AKP Yönetiminin iktidara geldiği 2002 Yılında Yoksulluk sınırının altında kişi sayısı %15 kadar idi. 20 yılda AKP Hükümetlerinin getirdiği nokta, çok açık bir şekilde Türk Milletinin bilerek ve isteyerek fakirleştirildiğini göstermektedir.
Bu sonuç nasıl elde edilmiştir?
Yerli ve Milli üretim tesisleri ya kapatılmış ya yabancılara satılmış ya da yandaşlara ucuz fiyatlarla verilerek işlevsiz hale getirilmiştir. Tarım ve Hayvancılık girdilerinde fiyatlar artırılarak üretici faaliyet yapamaz hale getirilmiştir.
Bu programlar bilinçli bir şekilde, Egemen dış Güçlerin tavsiyesi ile yapılmıştır. Yabancılar “size kredi veririz, istediğiniz her şeyi yurt dışından biz size temin ederiz. Yeter ki siz üretim yapmayın, bizim sadık bir pazarımız olun” demişlerdir. Bizim Yöneticilerimiz de “Bizim paramız var, istediğimiz ürünü istediğimiz yerden alırız.” Diyerek, samanı bile ithal eder duruma gelmemizi sağlamışlardır.
Sonuç açık olarak ortada. 20 Yılda bozulan; ekonomi, Milli değerler, ayrıştırılan toplum, baskı ve korku rejimi, dünyada meydana gelen itibar kaybı ile her şeyi ile dışa bağımlı bir ülke haline gelmiştir.
Atatürk’ün gençliğe Hitabesinde vasiyet ettiği emaneti; Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne Atatürk İlke ve Hedeflerinde birleşerek sahip çıkabilirsek, kurtarabiliriz.
Atatürk Gençliğe Hitabesinde Türkiye Cumhuriyeti’ni o günün gençliğine ve gelecek nesillere emanet etmiştir. Sadece bugünün gençliği değil, bugüne kadar yaşayan herkes ve gelecek nesilleri işaret etmektedir.
“Millet fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve Cumhuriyeti’ni muhafaza etmektir.”
Yenilik Partisi; Atatürk İlke ve Hedeflerinde birleştirici olarak, programına aldığı esaslar çerçevesinde Atatürk’ün emanetine sahip çıkmaktadır.
This entry was posted in Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *