AKLIMA TAKILANLAR * TARİKAT, CEMAAT VE KURAN KURSLARINDA ÇOCUKLARA TECAVÜZ EDENLER “LGBT – PEDOFİL” SAYILIR MI?

AKLIMA TAKILANLAR

Naci Kaptan – 12 Aralık 2022

İsterdim ki sürekli olarak LGBT konusu hakkında yazanlar, tarikat evlerinde, kuran kurslarında tecavüze uğrayan çocukları ve PEDO/LGBT, tarikat, cemaat mensuplarını da yazsınlar!!!

LGBT bireylerin toplum içinde alışılagelmiş “cinsellik” kabullenmesi dışındaki aykırı tercihleri ve yaşamları, birçok ülkede “kişisel tercih” olarak kabul edilip bu kişiler toplumdan dışlanmıyor. Hatta bu tercihlerini saklamayan bazı LGBT kişiler siyasette sivriliyor, ülke yönetiminde görev alıyor.  Toplum içinde yer ediniyor.
Genelde İslam ülkelerinde ise aşağıda tarifi bulunan LGBT bireyler toplumdan dışlanıyor, kırbaçlanıyor ve hatta bazı ülkelerde idam ediliyor. Bu noktada aklıma takılan sorular var;
Bilindiği gibi küçük çocuklara karşı cinsellik besleyen kişilere PEDOFİL deniyor. LGBT bireylere büyük tepki gösterilen toplumlarda ise çocuklara sistematik olarak tecavüz eden PEDOFİL ergenlere aynı tepkiyi gösterilmemesi ise şaşırtıcıdır. Bu toplumların bir cinsel sapma olarak   LGBT’ye gösterdikleri cezalandırıcı tepki PEDO kişilere gösterilmiyor. Hatta özellikle gizli/kapaklı, perde arkasında yapılan tecavüzlerin failleri dini makamlarda yüceltiliyor, saygı görüyor ve hatta devleti yönetenler ziyaretlerine giderek önlerinde diz çöküyor. Ne büyük ve acı bir manzaradır!!! İnsanlık ve vicdan dışıdır…Bu durumda “Benim tecavüzcüm” iyi  anlamı mı vardır?
Size daha da traji-komik bir konuyu yazayım;
Tarikat şeyhinin sünnet olan 7-8 yaşlarındaki oğlunun ÇÜK-Ü ŞERİFİNİ! öpmek için tarikat müridlerinin sıraya girdiği bir video seyretmiştim. Koskoca, sakallı adamlar sıra ile sünnetli çocuğun çükünü öpüyorlardı.  Bu nasıl bir akıldır ki; şeyhin çocuklarının çükü bile öpülesi kutsal sayılıyor. Bu durumu ancak psikiyatr doktorlar, sosyologlar yorumlar. Bu nasıl bir din anlayışıdır?
AKP iktidarı ile birlikte ülkemizde dini alanlarda çocuklara tecavüz olayları giderek artmakta fakat bu suçu işleyen sözde din adamları siyasal islamcı iktidarın kanatları altına sığınarak yargılanmaktan, ceza almaktan kurtarılmakta, yargı göz yummakta, konunun duyulmaması için hemen yayın yasağı konmaktadır. Kamu yöneticileri ise bu pedofili kaynaklarını makamlarında kabul ederek ağırlamaktadır. Ortaya çıkan olaylar ise sadece bir buz dağının su üzerinde kalmış olan küçük bir miktarıdır. Özetle acınası bir aile bakanının söylediği gibi; “Bir seferden bir şey olmaz” mıdır? Ya aynı şey bu cümleyi söyleyen kişinin başına gelseydi?
Pedofili, yetişkin veya daha yaşlı bir ergenin, sadece veya büyük oranda ergenlik-öncesi yaştaki bir çocuğa (veya çocuklara) cinsel ilgi duymasına neden olan psikiyatrik bir bozukluktur.Ergenlik-öncesi yaş, kızlar için tipik olarak 10-11 yaş, oğlanlar için 11-12 iken, resmi hastalık katalogları pedofilide aranan ergenlik-öncesi yaşın 13 ve altı olduğunu söylemektedir. Bir kişinin “pedofil” sayılabilmesi için en az 16 yaşında olması ve kendisinden en az 5 yaş küçük bir ergenlik-öncesi çocuğa/çocuklara ilgi göstermesi gerekmektedir.
13 yaş ve altındaki çocuklara cinsel ilgi duyma bozukluğuna pedofili denirken, 5 yaş ve altındaki çocuklara cinsel ilgi duyma bozukluğuna infantofili veya nepiyofili, 11-14 yaş arasındaki ergen çocuklara cinsel ilgi duyma bozukluğuna hebefili denmektedir. Ancak hebefili ile pedofili bozukluklarının ayrı bozukluklar mı olduğu, yoksa aynı bozukluk mu oldukları henüz net değildir.
İslam ülkelerinde, Pakistan’daki BACHA BAZİ [Bakınız; https://nacikaptan.com/?p=66536 – AFGANİSTAN * TALİBAN * BİR UTANÇ GELENEĞİ PEDOFOLİ; BACHA BAZİ+18] geleneğinde olan sapkınlıklar ne yazık ki ülkemizde de özellikle dini alanlarda, Tarikatlarda, cemaatlerde, kuran kurslarında gittikçe artan bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Gün geçmesin ki karşımıza sürekli tarikat, cemaat ve kuran kurslarında ÇOCUKLARA TECAVÜZ haberleri çıkmasın!
Var olan bilgilere göre kız/erkek demeden küçük çocuklara tecavüz eden sözde hacı/hocaların/tarikat/cemaat çalışanlarının tecavüzcü/istismarcının PEDO olarak kabul edilmesi gerektir.
Yukarıdaki pedofili hakkındaki bilgileri not edelim. Gelelim LGBT’ye;
LGBT kısaltmasının içindeki (G) harfi homoseksüel (Gay) anlamına geliyor. Gay ise iki erkeğin cinsel birlikteliğidir. Dini alanlardaki GAY ilişkileri tek taraflıdır, tecavüze uğrayan ise küçük çocuklardır. Çocuklar iradeleri dışında güç kullanılarak cinsel obje olarak kullanılıyor. Bu durumda Tarikat, cemaat ve kuran kurslarındaki tecavüzlerin failleri homoseksüel ilişkiye eğilimli olanlardır. Yani LGBT’nin (G)leridir.
Ne yaman çelişkidir ki; LGBT bireyler toplumdan dışlanırken, dövülür, öldürülürken, aile birliği adına anayasal değişikliğin özneleri olurlarken iktidarın oy deposu olan tarikat ve cemaatler benzer cinsel sapıklıklar içinde iken kollanmakta, korunmaktadır.
LGBTİ NE DEMEK?
LGBT veya GLBT, 1990’larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktı ve 1980’lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı. Birçok aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek LGBT topluluğu kullanımına geçti.
Bu bazen LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya travesti) veya LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex), LGBTTIQ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex, Queer) şeklinde de kullanılmaktadır. 1900’lardan itibaren kullanılmaya başlayan “LGBT”, eşcinsel hakları mücadelesinde kullanılan çatı kelimedir.
LGBTİ’NİN TARİHİ
LGBT ve eşcinsellik eski kaynaklarda M.Ö. 2000-3000 arasındaki döneme kadar uzanan LGBT’nin tarihi ile ilgili en eski yazılı belgeler Eski Mısır, Sümerler ve Hititlere uzanmaktadır. Bazı Mezopotamya tapınaklarında, yakın zamana değin Hindistan’da süren bir uygulamaya benzer biçimde, kutsal fahişelerin yanı sıra kültün hizmetine verilmiş eşcinsel fahişeler bulunmaktaydı.
Yine LGBT tarihinde özel bir önemi olan iki eski Doğu halklarından Hititler ve Yahudiler tarihte yer almıştır. M.Ö. 1400’lerden kalma bir Hitit yasa derlemesinde erkekler arasında evliliğe izin veren bir madde belirlenmiştir. Bu yasa tarihte eşcinsel evliliğe izin tanıyan ilk yasa olma özelliğini de taşımaktadır. Bir diğer topluluk; Yahudiler ise eşcinselliğe karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınırlar. Batı uygarlığının eşcinselliği mahkûm etmesinin temelinde önce Musevilik, daha sonra Hristiyanlık kaynaklarında yer alan bu mücadele yatmaktadır.

Bu durumda var olan yaşanmış tecavüz olaylarına ve LGBT/PEDOFİL tanımlarına bakıldığında, iktidarın öncelikle tecavüzlerin gerçekleştiği tarikat/cemaat evlerindeki tecavüzcülere bakmalıdır. En tehlikeli pedo/LGBT sapkınlar oradadır… 
This entry was posted in DİN-İNANÇ, İrtica, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ, SUÇ DOSYALARI, TARİKAT VE CEMAATLAR, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *