Bir Sonraki Diktatörü Seçmek: Trump’tan veya Biden’dan Duyamayacağınız Çirkin Gerçekler

YORUM

John W. Whitehead ve Nisha Whitehead’in ABD için yazdığı bu 20 maddenin hepsi Türkiye için de geçerli değil mi?  Daha doğrusu ABD’nin bu sistemi bütün NATO üyesi ülkelerde yürürlüğe koyduğu veya bu yolda etkileyip destek verdiği de bir gerçek. Uzun süre Avrupa’da yaşayanlar, bu gelişmeyi bire bir görmekte ve yaşamaktalar. Orwel’in 1984 başlıklı kitabındaki duruma gittikce, teknik gelişmelerin de yardımıyla hızlanarak  yaklaşmaktayız. Her geçen gün ve her yeni hükümetle, sulh içinde, mantık ve dürüstlükle insancıl bir sisteme geri dönme imkân ve ihtimali de azalmaktadır.
Gözü doymaz vahşi kapitalistler, bu özellikleri nedeniyle bir gün birbirleri ile de savaşa girecekler ve toplu tahrip silâhlarını kullanarak dünyayı yaşanmaz hale getireceklerdir.
Yavuz Dedegil

Bir Sonraki Diktatörü Seçmek: Trump’tan veya Biden’dan Duyamayacağınız Çirkin Gerçekler

John W. Whitehead ve Nisha Whitehead (*) yazdı.
28/06/2024 · huseyin8888

“Eğer özgürlüğün bir anlamı varsa, o da insanlara duymak istemedikleri şeyleri söyleme hakkıdır.”-George Orwell


Joe Biden ve Donald Trump tarafından 2024 başkanlık seçimleri öncesinde ne kadar dikkatlice hazırlanmış ses klipleri ve siyasi yorumlar yapılırsa yapılsın, ülkemizin içinde bulunduğu vahim duruma rağmen, özgürlüklerimizi baltalamaya devam eden sorunların hiçbirinin her iki aday tarafından da güvenilir ve faydalı bir şekilde ele alınmayacağından emin olabilirsiniz.
Bunu yapmak kuruluşların, şirketlerin ya da kampanyalarını finanse eden paralı elitlerin nezdindeki konumlarını tehlikeye atacaksa kesinlikle hayır.
Nitekim 2024 seçimleri de polis devletine doğru gidişimizi değiştirecek pek bir şey yapmayacak.
Beyaz Saray’ın yeni sakini için popülerlik yarışı da ortalama bir Amerikalının günlük hayatını önemli ölçüde değiştirmeyecek. Bu hayat değiştiren kararlar başka yerlerde, bürokrasiyi tam zamanlı ve karlı bir işe dönüştüren isimsiz, seçilmemiş hükümet yetkilileri tarafından veriliyor.
Özgürlük ve hakikat uğruna, Amerikan polis devletindeki hayata dair, önde gelen iki başkan adayının hiçbirinden duymayacağımız birkaç rahatsız edici gerçeği burada bulabilirsiniz.
1. Hükümet bizim dostumuz değildir. “Biz halk” için de çalışmaz. Sözde hükümet temsilcilerimiz aslında bizi, vatandaşları temsil etmez. Şu anda, asıl çıkarları güç ve kontrolü sürdürmek olan hükümet ve şirket çıkarlarından oluşan oligarşik bir elit tarafından yönetiliyoruz.
2. Hükümet, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, usulüne uygun yargılama, mahremiyet vb. gibi özgürlüklerimizi yavaş yavaş azaltarak, aslında anayasal haklarımıza saygı gösterme konusundaki sözleşmesel mutabakatı ortadan kaldırmış ve takvimi, hükümetin uzun kolundan bizi koruyacak bir Haklar Bildirgesi’nin olmadığı bir zamana geri döndürmüştür.
3. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, kendi politikalarıyla aralarında çok büyük bir fark varmış gibi davranmayı severler. Ancak onlar yeminli düşman değiller, suç ortağıdırlar, ortak bir hedefte, yani statükoyu korumak için birleşmişlerdir.
4. Başkanlık seçimleri yalnızca statükoyu korumaya yarar. Bir kez başkan seçildiğinde, o kişi bugün Amerikan emperyal başkanlığı olan diktatörlük sürekliliğinin bir parçası haline gelir.
5. ABD hükümeti, sahip olmadığı parayı, karşılayamayacağı dış yardım programlarına harcıyor, bu arada ulusal borç büyümeye devam ediyor, iç altyapımız bozulmaya devam ediyor ve sınırlarımız ihlal edilmeye devam ediyor. Ne oluyor? Ülkeyi kurumsallaşmış, militarize olmuş, köklü bir küresel bürokrasinin yönettiği açıktır.
6. George Orwell’in Büyük Birader’i öngördüğü zamandan kırk yıl sonra, polis devleti, bayrağı gözetim devletine devretmek üzere. 1984, her yerde bulunan, modern gözetim devletinin bir kullanım kılavuzu haline geldi. Her şeye rağmen, artık hükümetin dördüncü bir kolu var. Bu dördüncü kol, herhangi bir seçim yetkisi veya anayasa referandumu olmadan ortaya çıktı ve yine de ordu hariç diğer tüm hükümet kurumlarınınkinden çok daha üstün süper güçlere sahip. Her şeyi bilen, her şeyi gören ve her şeye gücü yeten bir kol. Başkan, Kongre ve mahkemelerin erişiminin ötesinde faaliyet gösteriyor ve Washington DC’de gerçekten kararları veren kurumsal seçkinlerle uyum içinde yürüyor. Hükümetin “teknotiranlık” gözetim aygıtı, polis devleti aygıtıyla o kadar kökleşmiş ve iç içe geçmiş durumda ki, artık kolluk kuvvetlerinin nerede bittiğini ve gözetimin nerede başladığını bilmek zor. Bunlar tek ve aynı varlık haline geldi.
7. Bir suçu ifşa etmek suç işlemek olarak görüldüğünde, suçlular tarafından yönetiliyorsunuz demektir. Mevcut hükümet ikliminde, vicdanınıza itaat etmek ve polis devletinin gücüne karşı gerçeği söylemek, sizi kolayca bir “devlet düşmanı” haline getirebilir. Hükümetin sözde “devlet düşmanları” listesi her geçen gün büyüyor. Karşı karşıya olduğumuz şey, iktidara o kadar aç, paranoyak ve iktidar üzerindeki boğucu hakimiyetini kaybetmekten korkan bir hükümet ki, otoritesine meydan okumaya cesaret eden herkese savaş açmak için komplo kuruyor.
8. Oy vermek bir fark yaratsaydı, bunu yapmamıza izin vermezlerdi. Amerikalılar yalnızca bir sonraki başkanı seçtiklerini düşünüyorlar. Ancak gerçekte oy verme ritüeliyle sonuçlanan katılım yanılsamasına kapılıyorlar. Bu, halkı uyumlu tutmak ve oylarının önemli olduğuna ve siyasi süreç üzerinde hala bir miktar etkiye sahip olduklarına ikna etmek için uydurulmuş başka bir üretilmiş yanılsamadır.
9. ABD hükümeti, terörizmden, ülke içi aşırılıktan, silahlı şiddetten ve organize suçtan daha fazla, vatandaşlarının yaşamı, özgürlüğü ve mülkiyeti için hükümetin iddia ettiği sözde tehlikelerin hepsinden daha büyük bir tehdit haline geldi.
10. Hükümet, halkı manipüle etmek ve halkın işbirliğini ve itaatini kazanmak için hangi düğmelere basması gerektiğini tam olarak biliyor. Bir ulusun nasıl bölüneceği, fethedileceği ve boyunduruk altına alınacağına dair bu acımasız uygulama başarılı oluyor. Özgürlük bahşedilmiş bir halkı kendilerini diktatörlüğe zincirlemeye ikna etmek için korku siyasetini bu şekilde kullanıyorsunuz.
11. Hükümet bizi uzun zaman önce en yüksek teklifi verene sattı. Bu arada, en yüksek teklifi veren her zaman Derin Devlet olmuştur. Amerika’nın gölge hükümeti—seçilmemiş hükümet bürokratları, şirketler, müteahhitler, bürokratik ve düğmeye basanlardan oluşan ve şu anda sahne arkasında kararları veren ve vatandaşlara karşı gerçek bir hesap verebilirlik olmadan Anayasa’nın erişiminin ötesinde faaliyet gösteren— “biz halkın” hükümetimiz üzerinde hiçbir kontrole sahip olmamasının gerçek nedenidir.
12. Artık her ABD vatandaşı, masum olduğu kanıtlanana kadar suçludur.
13. “Biz insanlar” artık hukukun üstünlüğü tarafından korunmuyoruz. Bize sesimizi veren anayasanın Birinci Maddesi’nin ağzı kapatılırken, bizi zorbalığa, kötü muameleye, dayağa, kırılmaya ve hükümet ajanları tarafından gözetlenmeye karşı koruyan Dördüncü maddenin de bağırsakları deşiliyor.
14. Bildiğimiz şekliyle mahremiyet öldü. Her günün her saniyesinde Amerikan halkı, ABD hükümetinin geniş dijital gözetleme Tom’ları, elektronik kulak misafiri ve robotik gözetmenler ağı tarafından gözetleniyor. Hükümetin gözleri sizi izliyor. Her hareketinizi görüyorlar: ne okuduğunuzu, ne kadar harcadığınızı, nereye gittiğinizi, kiminle etkileşimde bulunduğunuzu, sabah uyandığınızda, televizyonda ne izlediğinizi ve internette ne okuduğunuzu. Kim olduğunuzun, sizi neyin harekete geçirdiğinin ve sizi sıraya koymanın gerekli olup olmadığı zaman ve gerektiğinde sizi en iyi nasıl kontrol edebileceklerinin bir resmini oluşturmak için yaptığınız her hareket izleniyor, veriler elde ediliyor, inceleniyor ve tablolaştırılıyor. Ne söylediğinize, ne okuduğunuza, ne yazdığınıza, nereye gittiğinize ve kiminle iletişim kurduğunuza dikkat edin, çünkü bunların hepsi eninde sonunda hükümetin seçeceği yer ve zamanda kaydedilecek, saklanacak ve aleyhinize kullanılacaktır.
15. Hükümet, varlık müsaderesi planları, kamulaştırma veya gecikmiş emlak vergileri gibi en basit bahanelerle evinizi, arabanızı veya paranızı alabiliyorsa, özel mülkiyetin hiçbir anlamı yoktur. Aynı şekilde, SWAT ekipleri ve diğer hükümet ajanları evinizi istila edebilir, kapınızı kırabilir, köpeğinizi öldürebilir, sizi yaralayabilir veya öldürebilir, mobilyalarınıza zarar verebilir ve ailenizi terörize edebilirken özel mülkiyetin hiçbir anlamı yoktur.
16. Federal hükümetin işlediği mutlak bir düstur varsa, o da Amerikalı vergi mükelleflerinin her zaman kazıklandığıdır. Hükümetin vergi mükelleflerini dolandırmaya, kandırmaya ve genel olarak zorlukla kazandıkları dolarları almaya yönelik planları, israf, adam kayırma ve yolsuzluğa, varlıkların kaybedilmesine, maliyetli teşvik paketlerine ve baltalamaya devam eden bir ulusal güvenlik kompleksine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Amerikalılar aynı zamanda hükümetin bitmek bilmeyen savaşlarının, yabancı uluslara verilen sübvansiyonların, askeri imparatorluğun, refah devletinin, hiçbir yere varmayan yolların, şişirilmiş iş gücünün, gizli teşkilatların, füzyon merkezlerinin, özel hapishanelerin, biyometrik veritabanlarının, istilacı teknolojilerin, cephaneliğin bedelini burunlarına kadar ödemek zorunda bırakıldılar. Silahlar ve zar zor geçimini sağlayanlar (yani biz vergi mükellefleri) pahasına şirket seçkinlerinin hızla artan zenginliğine katkıda bulunan diğer tüm bütçe kalemleri bunun içindir.
17. Gençler artık doğdukları andan yasal olarak reşit oldukları ana kadar devletin vesayetindedir. Ebeveynler artık çocuklarına ne öğretileceği, nasıl disipline edilecekleri veya ne tür tıbbi bakıma ihtiyaç duyacakları konusunda son söz hakkına sahip değil.
18. Şüpheli bir karakter olarak işaretlenmek, devlet düşmanı olarak etiketlenmek ve tehlikeli bir suçlu gibi hapse atılmak için yapmanız gereken tek şey, belirli tetikleyici kelimeleri kullanmak, internette gezinmek, cep telefonu kullanarak iletişim kurmak, araba kullanmak, otelde kalmak, bir hırdavatçıdan malzeme satın almak, uçuş veya tekne dersleri almak, şüpheli görünmek, hükümet otoritesini sorgulamak veya genel olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamaktır.
19. Hükümet bizi anayasal krize giderek daha da yaklaştırıyor.
20. Özgürlüklerimiz, özellikle de Dördüncü Madde, hükümet bürokratlarının herhangi bir kişiyi arama, el koyma, soyma, tarama, gözetleme, sondalama, yoklama, şok cihazı kullanma ve tutuklama hakkına sahip olduğu yönündeki yaygın görüş nedeniyle kısıtlanmaya devam ediyor. Zorla virüs testleri, zorla kolonoskopiler, zorla kan alma, zorla nefes-alkol testleri, zorla DNA çıkarma, zorla göz taramaları ve biyometrik veritabanlarına zorla dahil edilme, Amerikalılara neyin ne olduğu üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığının hatırlatılmaya devam edilmesinin yollarından sadece birkaçı. Devlet yetkilileriyle karşılaştığımızda vücudumuzun başına gelen olaylar korkutucu.
Bunlar, çoğu politikacının yapma eğiliminde olduğu gibi, iyi seçilmiş birkaç sözcükle kolayca göz ardı edilebilecek sorunlar değil.
Bu seçimi hangi aday kazanırsa kazansın, vatandaşlar ve bizi temsil edenler, bizim suç ortaklığımız ve işbirliğimiz olmadan, gözlerimizi kapatmadan, omuzlarımızı silkmeden, dikkatimizin dağılmasına ve yurttaşlık bilincimizin zayıflamasına izin vermeden, polis devletinin, tiranlığın ve haklarımızın rutin ihlallerinin olamayacağı gerçeğini kabul etmelidir.
Aynı şekilde, Battlefield America: The War on the American People adlı kitabımda ve onun kurgusal karşılığı olan Erik Blair Diaries’de de açıkça belirttiğim gibi, Amerikalılar, asıl gerçek olanın biz olduğumuz gerçeğini anlamadığı sürece bu sorunlar ulusumuzu rahatsız etmeye devam edecek. Yalnızca bazı şeyleri daha iyiye doğru değiştirebilen ve sonra bu konuda bir şeyler yapabilenler bunu anlar. Sonuçta Anayasa şu üç hayati kelimeyle açılıyor: “Biz insanlar.”
Biz olmadan hükümet olmaz; sayımız, gücümüz, ekonomimiz, bu topraklardaki fiziksel varlığımız tüm bunların temelidir.
Biz hükümetiz.

(*) Anayasa avukatı ve yazar John W. Whitehead, Rutherford Enstitüsü’nün kurucusu ve başkanıdır. En son kitapları arasında en çok satan Battlefield America: The War on the American People, ödüllü Kurtlar Hükümeti: Yükselen Amerikan Polis Devleti ve ilk distopik kurgu romanı The Erik Blair Diaries yer alıyor.
Nisha Whitehead, Rutherford Enstitüsü’nün İcra Direktörüdür.
Kaynak: https://www.globalresearch.ca/electing-next-dictator-ugly-truths-trump-biden/5861003

Bir Sonraki Diktatörü Seçmek: Trump’tan veya Biden’dan Duyamayacağınız Çirkin Gerçekler

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, FAŞİZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *