TSK’nın KOMUTA YAPISI ANAYASAYA AYKIRIDIR


TSK’nın KOMUTA YAPISI ANAYASAYA AYKIRIDIR

Cihangir Dumanlı / Em. Tuğgeneral, Hukukçu

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı’na yasaya aykırı yetki veren 703 no’lu KHK’yı iptal etti. İptal kararının gerekçesi yasa ile yapılmış bir düzenlemenin KHK ile değiştirilmesinin normlar hiyerarşisine aykırı olması ve Cumhurbaşkanı’nım yetki aşımında bulunmasıdır.
Benzer bir durum 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından 31 Temmuz 2016’da yayınlanan 669 sayılı KHK için de geçerlidir. 669 sayılı KHK’nın 35.maddesi ile Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri Milli Savunma Bakanı’na (MSB) bağlanmıştır. (Bakanlığa değil)
KHK ile yapılan bu düzenleme anayasaya açıkça aykırıdır. Kara, ,Deniz ve Hava kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütününü (TSK) oluşturur. Anayasanın 117.maddesi;

“Genelkurmay Başkanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin komutanı olup savaşta başkomutanlık görevini cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir”. demektedir.

Anayasaya göre TSK’nın komutanı Milli Savunma Bakanı değil, Genelkurmay Başkanıdır. Düzenleme binlerce yılık savaş deneyimlerinden ortaya çıkan ilkelerden “komuta birliği” ilkesine de aykırıdır. Komuta yapısının bozulmasının inandırıcı bir nedeni açıklanmamıştır.

Sakıncalar:
1. 669 nolu KHK ile yapılan komuta düzenlemesi anayasaya açıkça aykırıdır. Milli Savunma Bakanı anayasanın 6. maddesine aykırı olarak kaynağını anayasadan almayan devlet yetkisini kullanırken Genelkurmay Başkanı anayasal görevini yapamaz duruma getirilmiştir.
2. Yapılan düzenleme TSK’nın üst düzey komuta ilişkilerinde belirsizlik oluşturmuştur. Komutan anayasaya göre Genelkurmay Başkanı KHK’ya göre Milli Savunma Bakanıdır. Emir komutada belirsizlik askerlikte yapılabilecek en büyük yanlıştır. Harp tarihi bunun acı örnekleri ile doludur.
3. Düzenleme ile kuvvet komutanlıkları Mili Savunma Bakanına bağlanmıştır. Kuvvet komutanlıklarının iki komutanı olamayacağına göre Genelkurmay Başkanı kuvvetlere emir veremez duruma getirilmiştir. Barışta kuvvetlere komuta edemeyen, harbe hazırlıklarını geliştirip denetleyemeyen, personeli tanımayan Genelkurmay Başkanı’nın savaşta cumhurbaşkanlığı namına başkomutanlık görevini yerine getirmesi olanaksız duruma getirilmiştir. Bir birliği savaşa hangi komutan hazırladı ise savaşta o birliğe aynı komutanın komuta etmesi temel bir kuraldır. Bu durumda barışta MSB kuvvetleri savaşa hazırlatacak, savaşta genelkurmay başkanı yönetecektir. Bu yanlıştır.
4. Son iki MSB asker kökenlidir. İleride askerlik bile yapmamış, askeri bilgi ve deneyimi olmayan sivil bir politikacı Mili Savunma Bakanı olarak atandığında bilgi ve deneyim gerektiren komutanlık görevini yerine getirmesi olanaksızdır. Bu durum ulusal güvenliğimizi tehlikeye sokar. Öte yandan Genelkurmay Başkanlarının görev süreleri sonunda MSB olarak atanmaları alışkanlık durumuna getirilerse diğer büyük bir yanlış olan orduya siyaset sokulmuş olur.

Değerlendirme:
Bu bir ulusal güvenlik sorunudur. Ulusal güvenlik ulusu oluşturan yurttaşların güvenliklerinin toplamıdır. Soluduğumuz hava gibi, özgürlükler gibi varlığı pek duyumsanmaz, tehlikeye girdiğinde, kısıtlandığında veya yokluğunda önemi ve değeri anlaşılır.
Tarih bize bu coğrafyada hayatta kakabilmenin güçlü silahlı kuvvetlerle olanaklı olacağını öğretmiştir. Güçlü silahlı kuvvetlerin ön koşulu barıştan başlayarak yetkin ve kuşkuya yer bırakmayan komuta yapısı ile savaşa hazırlanmaktır. Çevremizdeki güvenlik ortamının ulusal çıkarlarımız aleyhine bozulmakta olduğu günümüzde konu önem ve öncelik kazanmaktadır.

Öneri:
AYM son kararında yasaya aykırı KHK’yı iptal etmiştir. Burada daha üstün bir norm olan anayasaya aykırı bir KHK söz konusudur. TSK’nın üst düzey komuta yapısını anayasaya aykırı olarak bozan ve ulusal güvenliğimizi tehlikeye sokan 669 No’lu KHK’nın ilgili maddesi iptal edilmelidir.
This entry was posted in TSK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *