LAİK BİR ÜLKE TACİKİSTAN * Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

LAİK BİR ÜLKE TACİKİSTAN 

Tacikistan laik bir ülke olup insanların mensup olduğu en büyük din İslamdır. Halkın %98’dan fazlası Müslüman iken %2’den daha az bir kısmı ise Hristiyandır. Ülkede Hristiyanlar daha çok Rus Ortodoks Kilisesi’ne mensupturlar.

Aşağıdaki haberden de görüldüğü gibi Tacik’lerin büyük çoğunluğunun müslüman olmasına karşılık ülke laik olmanın gereklerini getirerek çağdaşlığa yol alıyor ve tesettürü, başörtüsünü, mini eteği, kara çarşafı, ulusal kültürüne yabancı kıyafetleri ve dini bayramları yasaklıyor.
Biliyoruz ki DİN SİYASALLAŞTIKÇA politikacılar tarafından toplumu kandırmak için kullanılıyor. Örneğin türbanlı polis, hukukçu, asker, eğitimci, sağlıkçı özetle KAMUDA çalışan tesettürlü olmamalıdır. Siyasetçilerin toplumu kandırmak için kullandığı en uygun araç ise TESETTÜR ve TÜRBANDIR. İnsanlar KUL’luktan BİREY olmaya geçemedikçe, beyinler aydınlanmadan başlarını örtenler aydınlanamıyor.
Bir not düşmek isterim; MİLLİ ve DİNİ BAYRAMLAR her inançtan olan toplumların, insanların birleştirici harcıdır.  Yeter ki dini bayramlar çağdışılık, vahşet, taşımasın. Buna en uygun örnek KURBAN KESİMİDİR. Ben kurban kesilmesine ve kara çarşafa, takkeye, sarığa, cübbeye ve çağ dışı giyime karşıyım. Bizdeki gibi SİYASAL BİR tavır, simge olmadıkça kamu alanları dışında kişiler başlarını inançları doğrultusunda  örtebilir. Tıpkı ninelerimizin yaptığı gibi.
Unutmayınız ki AKP iktidarı sistematik olarak MİLLİ BAYRAMLARIN kutlanmasını yasaklamış ve özellikle kamunun milli bayramlarımızı kutlaması engellenmiştir. Ülkeyi yöneten siyasetçiler Türk Devletini kuran, Türk Milletini var eden ulus kahramanlarımıza ve milli bayramlarımıza karşı silme, yok etme, unutturma, tarih çarpıtma politikaları izlemektedir.
Naci Kaptan – 22.06.2024

Tacikistan’da başörtüsü ve
dini bayramlar yasaklandı

CUMHURİYET – Dış Haberler Servisi – 21.06.2024
Tacikistan’da tartışma konusu olan başörtüsü ve tesettürü yasaklamaya yönelik parlamentoda onaylanan yasa, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalandı. Yasayı ihlal eden Tacik vatandaşlarına para cezası kesilecek.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkenin “ulusal kültürüne yabancı” kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanmasını öngören “Kutlama ve Törenlerin Düzenlenmesi Hakkında” bir yasa imzaladı.
Yasa yapılan değişiklikler, 19 Haziran’da Tacikistan parlamentosunun üst kanadının 18. oturumunda onaylanmıştı.
Hangi tür kıyafetlerin “yabancı” tanımına girdiği henüz belirtilmemişken, yasayı ihlal edenlerin para cezasıyla karşılaşacakları bildirildi. Para cezasının da 7 bin 920 Tacikistan Somoni’si (yaklaşık 25 bin TL) olduğu kaydedildi.
Yasa kapsamında, başörtüsü ve tesettürün yasaklandığı belirtilirken, çocukların da “Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı kutlamalarının ve yabancı kıyafet giymelerinin” yasaklandığı açıklandı.
Devlet başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, yasanın onaylanması noktasında “ulusal kültür değerlerinin korunması, batıl inanç ve fanatizmin önlenmesi, kutlama ve törenlerde savurganlığın önlenmesi, Tacik halkının maneviyatının artırılmasının yanı sıra çocuğun hak ve özgürlüklerinin korunması, hümanizm ve vatanseverlik ruhu içinde yetiştirilmesi ve eğitilmesi, ulusal ve evrensel değerlere saygı gösterilmesinin amaçlandığı” belirtildi.
Erkeklerin sakal uzatmasının da gayriresmi olarak yasak olduğu ülkede, polis tarafından yakalanan erkeklerin zorla tıraş ettirildiği biliniyor.
2018 yılında Tacik Kültür Bakanlığı, siyah başörtüsü, “çok açık Avrupa kıyafetleri”, mini etek, galoş ve terlik giyilmemesi çağrısında bulunan bir “Tacikistan Cumhuriyeti’ndeki kızlar ve kadınlar için önerilen kıyafetlere ilişkin talimat” yayınladı.
Mart 2024’te İmamali Rahman, Tacikistan için “giyimde yabancı kültürü taklit etmenin, tesettür ve başörtüsünün acil bir sorun olduğunu” öne sürmüştü.
This entry was posted in CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DİN-İNANÇ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *