HİÇBİR ŞEY OKUMAZSAN; Sana ne söylenirse ona inanırsın. Hep başkasının sana sunduğu Hayatı yaşarsın, Başkalarının doğrularıyla yaşamak zorunda kalırsın, Seni herkes kandırır. Ama sen bunların hiçbirisini fark etmezsin bile…

EĞER ;
TIP okursan karşına insan DNAsının şempanze ile %98 aynı olduğu çıkar…
BİYOLOJİ okursan karşına evrim çıkar…
FİZİK okursan karşına BİG BANG çıkar…
KİMYA okursan karşına elementlerin kaynaşmasıyla İLK CANLILARIN nasıl oluştuğu çıkar…
TARİH okursan karşına dinlerin nasıl ortaya çıktığı çıkar…
JEOLOJİ okursan karşına dünyanın 4,5 milyar yıl yaşında olduğu çıkar…
ARKEOLOJİ okursan karşına tüm Ortadoğu dinlerinin temelini oluşturan SÜMER kültürü çıkar…
PALEONTOLOJİ okursan karşına dinozorlar çıkar. Din kitapları yazmaz bunu…
EMBRİYOLOJİ okursan karşına insanın balık atasından kalma solungaçları ve kuyruk çıkar…

AMA HİÇBİR ŞEY OKUMAZSAN;
Sana ne söylenirse ona inanırsın. Hep başkasının sana sunduğu Hayatı yaşarsın, Başkalarının doğrularıyla yaşamak zorunda kalırsın, Seni herkes kandırır. Ama sen bunların hiçbirisini fark etmezsin bile…

BELGE VE GERÇEKLİKTEN UZAK EGE ADALARI HAKKINDAKİ TARTIŞMALARA YUSUF HALAÇOĞLU’ndan “DERS NİTELİĞİNDE” güzel bir bilgilendirme..!!! BUYURUN…
12 adaları 1912’de verdik…..
Nerde mi?
Lozan şehrinin Ouchy semtinde .
Şu Lozanda adaları verdik deyip oku emrinden uzak güruhun meydanlarda Lozanda verdik deyip algı yaratması bundan!! Araştırmayan halk da: “ulan savaşı kazandık- adaları verdik”e inandırıldı…
Osmanlı Devleti, bugün 12 Adalar olarak bilinen adaları İtalya’ya bırakıyor. Sene 1912, “Uşi Anlaşması”dır bu gördüğünüz anlaşma. İtalya’ya bırakıyor fakat geçici olarak.
Anlaşma şartlarına uyulduğu takdirde adalar tekrar Osmanlı Devleti’ne geri verilecek. Fakat şartlara uyum sağlanmıyor. Bu yüzden 3 yıl sonra, yani 1915’te Londra’da bu konu gündeme geliyor ve Londra Paktı denilen anlaşmada bu adaların tamamı İtalya’ya bırakılıyor. Bakınız, itiraz eden hiçbir padişah yok. Hiç sultan yok. Adaları İtalya’ya bırakmakla kalmıyorlar aynı sene bir de Çanakkale Boğazı’na dayanıyorlar ve Çanakkale Savaşı’nı yapıyoruz.
Yani 12 Adalar önce Uşi’de, sonra da 1915’de Londra’da İtalya’ya verilmiştir.
Osmanlı temsilcilerinden biri Rumbeyoğlu Fahreddin Bey’dir. Bu adam kim mi?
TÜRK MİLLETİ bir milli mücadele verirken, KUVAYI MİLLİYE’yi kurmuşken, bu adam Kuvayı Milliye’nin karşısına Damat Ferit’in kurduğu Kuvayı İnzibatiye ile çıkan adamdır ve Yunan ordusunun yanında olmuştur. Savaş kazanılınca sürgün edilenlerin arasında yer almıştır. 12 Adaları İtalya’ya bırakan heyetin içerisinde bu adam vardır.
Şimdi asıl olaya gelelim…
Uşi Anlaşması’nın ismini aldığı Uşi, Lozan şehrinin bir semtidir. Bu yüzden 1912’de imzalanmış olan Uşi Anlaşması, İtalyan tarihinde Lozan Anlaşması olarak geçer. Fakat bizim bildiğimiz yani 1923’te imzalanan LOZAN BARIŞI ile bu anlaşma birbirine karıştırılmasın diye bu anlaşmaya UŞİ denmiştir.
İşte arkadaşlar sahte kiralık tarihçiler, yani Kadir Mısıroğlu, Mustafa Armağan ve çetesi, bu durumdan faydalanıyor ve “12 Adaların Lozan Anlaşması’nda gittiğini” söylüyorlar. Halbuki o Lozan başka, bu Lozan başka. Ne yazık ki bunu bütün millete yutturdular ve böylece milletimizi Lozan barışına düşman ettiler.
Bizim bildiğimiz LOZAN Anlaşması’nda ise bilakis EGE”de birçok ADA TÜRKİYE’ye geçmiştir.
TÜRKİYE’YE LOZAN Anlaşması ile geçen bu adalar ise, son 10 yılda YUNANİSTAN’A bırakılmıştır.*
Bugün Yunan papazların mangal yaptığı EGE ADALARI, Uluslararası anlaşmaya göre halen daha TÜRKLERİNDİR…
Umulur ki bol bol paylaşılır, gruplara atılır, MİLLETİMİZ bilgilendirilir…
Prof.Dr.YUSUF HALAÇOĞLU
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *