Daily Archives: January 18, 2024

Laiklik vazgeçilmezimizdir! * Atatürk, dine ve dini değerlere karşı değil, hurafeciliğe ve din sömürücülüğüne karşıydı. Atatürk ile arkadaşlarına yakıştırılan din düşmanlığının altında yatan olay şuydu: Atatürk, toplumda din adamlarının siyasal, toplumsal ve kültürel etkinliklerini azaltmıştı, çünkü din, yozlaşmış uygulamalar yüzünden, o dönem için tutucu bir ideoloji niteliğine bürünmüştü. Bunun suçu da İslam dininde değil, toplumun genel gerileyişine koşut olarak yozlaşan din adamlarında ve onların işlevlerindeydi

Laiklik vazgeçilmezimizdir! CUMHURİYET – Doç. Dr. Hüner TUNCER – 18.01.2024 YAŞAM FELSEFESİ Müslümanlıkta din ile devlet işleri ayrı ayrı şeyler olmayıp birbirleri içinde erimiş durumdaydı. Devletin başı olan padişah, aynı zamanda halife sıfatıyla dinin de başıydı. Eğitim, ahlak ve devletlerarası … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Din alanında düşünme yasağı

Din alanında düşünme yasağı CUMHURİYET – İsmail ÖZCAN – 18.01.2024 Roger Garaudy’nin “Ben, İslamın indirildiği zamanın sorunlarına getirdiği çözümleri olağanüstü buluyorum. Ama onların bugün de aynen uygulanmak istenmesini aptallık olarak görüyorum. Bugünün sorunlarına o gün için olağanüstü bulduğum o çözümlerden … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DÜŞÜNCELER, YORUMLAR

Kur’an’ın ve ezanın Türkçe okunmasına karşı çıkan siyasi islamofaşistler ve onları takip eden cühela, inandıkları Tanrının gönderdiği kitabın tam tersini uyguluyorlar ve savunuyorlar. Bakınız Yusuf suresinin ikinci ayeti ne diyor: “Bu Kur’an anlayasınız ve akıl erdiresiniz diye size Arapça indirilmiştir”. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment