Vahdettin’in ABD başkanına mektubu

Vahdettin’in İngiliz hükümetine mektup yazarak Osmanlı Devletini teslim etmek istediğini  gösteren bir mektup gönderdiğini ve sonunda da İngiliz donanmasına ait Malaya zırhlısı ile Malta’ya kaçmış olduğu tüm tarih kayıtlarında vardır. Şimdi de Vahdettin’in ABD’ye yazmış olduğu başka bir mektup olduğu ortaya çıkmıştır. Mektup aşağıdadır;

Vahdettin’in ABD başkanına mektubu

CUMHURİYET – Özdemir İnce – 12.12.2023

BAĞLANTILI YAZI; https://nacikaptan.com/?p=102391 – TARİHİN İÇİNDEN * BELGELERLE SULTAN VAHDETTİN NASIL İHANET ETTİ

Özgün hali yani Osmanlıcası Osman Selim Kocahasanoğlu’nun AtatürkVahdeddin Kavgası (Temel Yayınları, 2020, s.528) kitabında bulunan ihanet belgesini günümüz Türkçesiyle okuyalım:
“Amerika Cemahir-i Müttefikiye Reisi Mösyö Coolidge Cenablarına
Siyasi olayların ve gelişmelerin tüm iç yüzünü, hangi nedenlerden dolayı saltanat merkezimi geçici bir süre için terk etmek zorunda kaldığımı biliyorsunuz. Bu konuda ayrıntılı bilgi sunmayı gereksiz görüyorum. Bu süresiz uzaklaşmamın, babadan kalma sahip olduğum saltanat ve hilafet makamından vazgeçtiğim anlamına gelmeyeceği açıktır. Ankara meclisi gibi bir isyancı fitnenin bu konuda alacağı tüm kararların geçersiz olacağını bildiririm. Şöyle ki İslam hilafetinin Osmanlı saltanatından soyutlanması ve ayrılması ve hilafetin tümüyle kaldırılması dini, kavmiyeti, vatanı belirsiz ve karışık askerlerden ve öteki sınıflardan oluşan küçük bir şer zümresinin kısmen zorla ve kısmen bilgisizlik ve gafletle yönlendirdiği beş altı milyonluk Türk kavminin yetki alanı içinde değildir. Bu ancak tüm İslam dünyasınca atanan uzman kişilerden oluşan bir meclisin toplanması ve tüm din bilginlerinin ortak kararı ile çözümlenecek büyük bir evrensel sorundur. İslam bilginlerinin bildiği üzere şeriata aykırı kararlar herhangi makamdan olursa olsun sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. Bundan başka bu durumun, içinde bulunulan koşullarda İslam dünyasında sonuçları pek vahim olabilecek büyük bir heyecana yol açacaktır. Ayrıca gelişmiş ülkelerin iç güvenliklerine de büyük bir etki yapacaktır. Hanedanın ileri gelenleri aleyhinde Ankara meclisi tarafından kabul edilen sürgün ve kovma, emlakine ve bireysel mallarına el koyma gibi haksız kararlar hanedanımın bireylerini, insan ve kişilik haklarından soyutlar mahiyettedir. Bu konuda yüce kişiliğiniz ve cumhuriyet hükümetiniz tarafından olanaklar ölçüsünde yapılabilecek yardımları pek değerli sayacağımı açıklamaya gerek yoktur. Bu vesile ile sağlıklı olmanızı yüce haktan niyaz eylerim. 13 Mart 1924 Mehmed Vahideddin”1

Mektup, San-Remo’da düşük Padişah Vahdettin tarafından yazılmış ve Halis Reşat Bey tarafından Paris’te bulunan Amerikan elçiliğine teslim edilmiştir. Elçilik de bu mektubun orijinalini ve İngilizce çevirisini 15 Nisan 1924 tarihli yazısıyla Washington’a göndermiştir. Mektup ABD Ulusal Arşivi’nde 86700/1788 numarasıyla kayıtlıdır.
Adamdaki kafaya bakın, sanki ABD başkanı bu mektubu aldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletine sert bir nota yazarak kararından vazgeçirecek! Çocukça bir davranış.
Bu türden davranış bir tane değil. İngiliz Muhipleri (Dostları) Cemiyeti üyeliği var:
“Bu derneği kuranlar kendi çıkarlarını gözetenler ile, kendi çıkarlarının korunma çaresini Lloyd George hükümeti aracılığı ile İngiliz himayesini sağlamakta arayanlardır. Bu zavallıların, İngiliz Devleti’nin Osmanlı Devleti’ni bir bütün olarak korumak ve himaye etmek isteğinde olup olamayacağını bir defa olsun dikkate alıp almadıkları, üzerinde düşünülmeye değer. Bu derneğe girenlerin başında Osmanlı padişahı ve halife-i ruy-i zemin unvanını taşıyan Vahdettin, Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) olan Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali beyler ile Sait Molla bulunuyordu. Dernekte Rahip Frew (Fru) gibi İngiliz milletinden bazı macera heveslileri de vardı. Yapılan işlemlerden ve gösterilen faaliyetlerden anlaşıldığına göre, derneğin başkanı Rahip Frew idi.”2
Bir de Ege bölgesinde kurulacak İyonya Devleti’ni onaylaması var…
Bu iş böyle parça pürçük yazılarla olmayacak. Siz en iyisi Mehmet Alev Coşkun’un yayına hazırladığı Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Şerafettin Turan, Prof. Dr. Bülent Tanör, Prof. Dr. Salahi R. Sonyel, Turgut Özakman, Attilâ İlhan, Prof. Dr. Sina Akşin, Prof. Dr. Emre Kongar, Dr. Bilal N. Şimşir, Sinan Meydan, Doç. Dr. Orhan Çekiç ve Osman Selim Kocahasanoğlu’nun yazılarıyla katkıda bulunduğu Vahdettin Dosyası Hainlik Belgeleri adlı kitabı okuyun.

1 İhsan Güneş, Vikipedia.
2 Mehmet Alev Coşkun, Vahdettin Dosyası Hainlik Belgeleri, Cumhuriyet Kitapları, 2023, s.30.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *