10 KASIM * ÜSTİNSAN’I ATATÜRK’Ü SAYGI, SEVGİ, ÖZLEMLE ANARAK * Mustafa Kemal bir bilge’dir, Nietzsche’nin deyişiyle bir “Üstinsan”’dır.

Mustafa Kemal bir bilge’dir,
Nietzsche’nin deyişiyle bir “Üstinsan”’dır.

Güncellendi; 10 Kasım 2023

Sayın Naci Kaptan tarafından hazırlanan ve bize gönderilen yazı işte gerçek ATATÜRK budur dedirtecek bir yazıdır. Atatürk üstün insandır. Çok üstün insandır. Adı konulmamış bir Türk filozofudur. Filozofun sözcük anlamı ise: Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse.
Felsefe: Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması, Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü Atatürk aynı zamanda ismi, konulmamış bir FİLOZOFTUR: Atatürk’ün felsefeye katkısının ve cephe dışlındaki tüm sosyal ekonomik ve eğitin faaliyetlerinin genel adı ise. KEMALİZM dir. Kemalizm= Akılcılıktır.
Özeti ise şudur. Bilim eğitimi. Toprak üstü ve toprak altı kaynakların bilimsel yöntemlerle araştırılması bulunması ve milletin bütünün emrine verilmesi gibi detaylarda içerir. 10 Yıl nutkundaki şu cümle /bölüm Atatürk’ün ve Kemalizmin özetidir.
” Yurdumuzu dünyanın en mâmur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. “Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.”
Ruhun şad olsun Atam. Şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleri ile birleştirenler ( Vatan hainleri) hariç, Türk Milleti ve Vatan sana minnettardır.
Op. Dr. Aytekin Ertuğrul
(E ) Dz Tbp Kd. Alb.
Tıp Doktoru- Yazar
Türk Milletinin Bir Ferdi

ÜSTİNSAN’I ATATÜRK’Ü SAYGI, SEVGİ, ÖZLEMLE ANARAK

Bir ABD’li için George Washington sadece bir başkandır.
muhtemelen de çoğu ABD vatandaşı tanımıyordur onu.
Bir Alman için Otto Van Bismark’ın ne kadar değeri vardır dersiniz?
Bir Rus için ise, Lenin, sosyalist devrimci ve politikacıdır.
Bir İngiliz’in nezdinde Kraliçe I. Elizabeth sembolik bir yöneticidir.
Bir Çinli için Mao  bir devrimci ve siyasetçidir.
Bir İspanyol için Francisco Franco nefretle anılan bir diktatördür.
Bir İtalyan için Mussolini bir faşisttir.
ATATÜRK ise savaş sanatını çok iyi bilen,
KUDRETLİ BİR KOMUTAN,
BİLGE, DEVRİMCİ, AYDIN BİR ÜSTİNSAN’dır…
Tanrı’nın Türk Milletine bir armağanıdır…
Bir Türk için Atatürk’ün çok önemi vardır. Şayet Atatürk olmasa idi ne olurdu bir Türk bunu çok iyi bilir. Atatürk olmasa idi İstanbul’da, Türk bayrağı yerine İngiliz, Fransız ve İtalyan bayrakları asılı olacaktı…Türk’ler asimile edilerek tarih içinde kaybolup gidecekti.
“Bayrak inmez, ezan susmaz” diye slogan atan, Atatürk’e düşmanlık yapan gericiler şunu bilmelidir ki; Atatürk olmasa idi ne bayrak, ne ezan, ne de camilerde özgür ibadet olmayacaktı. Ezan sesleri yerine kiliselerden çan sesleri yükselecekti.
Atatürk Ayasofya’yı müze yaptı diyenlere; İstanbul 2 kez feth edilmiştir. İkinci fatih GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞADIR.   Atatürk Ülkemizi, İstanbul’u işgalden kurtarmasa idi, işgal orduları Ayasofya’yı tekrar kilise yapacaklardı. Şu gerçek bilinmelidir ki;  1936 yılında Atatürk’ün talimatı ile Ayasofya tapuya ““Türbe, akaret ve muvakkithane ve medreseyi müştemil Ayasofya-i Kebir Cami Şerifiolarak kaydedilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu son 2 asır hiç bir savaşı kazanamamıştır. Atatürk bu döngüyü kırmış ve Dünyanın en büyük devletlerinin kurduğu güçlü müttefik orduyu yenerek tarihe geçen şanlı bir komutan olmuştur.  Sadece muzaffer bir komutan değildir. Akil devlet adamlığı ile  Türk toplumunu aydınlanmaya, çağdaşlığa taşımış bir DEVLET ADAMI ve bir ÜST BİLGE’dir…
Prof. Dr. Carthy, “Eğer Atatürk olmasaydı bir Türk devleti hiçbir zaman olmazdı. Makedonya ve Bulgaristan’daki Türklere bakın, aynı kader Anadolu’daki Türklerin de başına gelirdi…”
“Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy şöyle devam eder;
”Türkiye 1. Dünya Savaşını kaybetmiş ve adeta yıkılmıştı. Türkler artık yenilmişti ve başlarına gelecek her şeyi kabul edeceklerdi. Başlarında bir hükümet vardı ve bir vatan haini olan Damat Ferit tarafından yöneliyordu, İtilaf ülkelerinin istedikleri her şeyi yapmak istiyorlardı. İtilaf ülkeleri, Türkleri sonsuza kadar yok etmek istiyorlardı. Sevr’de büyük bir Ermenistan, büyük bir Kürdistan olacaktı ve Türklere küçük bir yer verilecekti. İngilizler, Fransızlar, Yunanlar, İtalyanlar toprakları paylaştı. İtilaf devletleri aslında her şeyi almak istiyordu. Geriye kalan ise çok küçük bir yerdi. Ve bütün Osmanlı’nın borçlarının o küçük devlet tarafından ödemesini istiyorlardı. Aslında yapmak istedikleri şey, Türkleri devamlı olarak zayıf bırakmaktı, bunu yapmak için Türklerin ordusu olmamalıydı, işte o küçük devlette bir ordu olmayacaktı. Devlet tamamen iflas halinde olacaktı. O küçük devlet, mallarını yurtdışına gönderemeyecekti. Ama bunlar olmadı, çünkü Türkler Atatürk’ün liderliğinde düşmanlardan kurtuldu. Türkler Atatürk’e çok şey borçlu.” (16 Ağustos 2016.”)
Artık Birinci Dünya Savaşı bitmişti. Biz kaybetmiştik. Ancak Mustafa Kemal, Türk milletinin yeni bir savaşa başlayacağının bilinci içinde her bir Türk gencini gelecekteki savaş için hazırlıyordu. (1917-1918) 19 Mayıs 1919. 1774’ten beri geri çekilen Türk milleti artık “nihai” olarak yenilmiştir. Kazanılan son büyük savaş, 1730’dadır ve üzerinden 188 sene geçmiştir. Düşmanlarımız sadece bizi değil, müttefiklerimizi de yenmişlerdir. Yunan ordusu, Avrupa emperyalizminin kiralık ordusu olarak Anadolu’ya yollanmıştır. İngiliz başbakanı, “Türkler, Asya’nın Kızılderilileridir ve akıbetleri de onlarınki gibi olacaktır” demektedir. Halk, yoksul, yorgun ve inançsızdır.
Mustafa Kemal Paşa’nın 1911’de Libya’da en küçük gerilla birliğinden başlayarak sekiz sene içinde ordu komutanlığına kadar her kademedeki birliğe komuta ederek pişen askeri dehası, şimdi siyasi ve psikolojik bir dehayı ortaya çıkarmaya başlar. Mustafa Kemal, Türk milletini tekrar savaşa ikna eder. Birinci ve İkinci İnönü, Eskişehir-Kütahya, Sakarya, Dumlupınar. Sonra önce İzmir’e ve İstanbul’a giren Türk ordusu. İstanbul’un ikinci kez fethi.
Attığı her adım tüm olasılıklar ve ayrıntılar düşünülerek yapılmış usta işi birer satranç hamlesidir. Savaş alanlarından hasta yatağına ömrü boyunca 4 bine yakın kitap okuyan bu üstinsan; Truva savaşının Agamemnon ve Hektor’unu, Atilla’nın Roma’yı nasıl dize getirdiğini, Hannibal’in Kartaca muharebelerini de bilir, Reform’u, 30 ve 100 yıl savaşlarını, Amerikan bağımsızlık mücadelesini, Büyük Fransız İhtilalini, Napolyon’un Waterloo yenilgisinin nedenlerini, Fatih’in İstanbul surlarını yıkacak top çizimlerini ve İstanbul’u fethettikten sonra Papa II. Pius’a yazdığı mektubu da…
Platon’ un Devlet’ini, T. More’un Ütopya’ sını da okumuştur, J.J. Russo’yu, Voltaire’i, Montesquieu’yu, Tevfik Fikret’ in Sis’ini, Ferda’sını, Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre’ sini, Reşat Nuri’nin Çalıkuşu’nu da…
Ve hiç unutulmamalıdır;
Atatürk olmasaydı ne Kurtuluş Savaşı olurdu, ne bağımsız Türkiye Cumhuriyeti…
Tarihin gerçeği budur. Tarih; hamaset, hurafe, kafasında fesle dolaşan meczupların hezeyanları ya da profesör unvanlı çakma tarihçilerin zırvaları değildir.
Tarih Bilimdir! Bilim; nankörlük etmez, yanıltmaz, aldanmaz ve aldatmaz. Nitekim Ali Fuat (Cebesoy) Paşa yıllar sonra bir röportajında “ Biz olmasaydık da Atatürk yine birilerini bulup yapardı, ama O olmasaydı hiçbirimiz yapamazdık” diyerek bu gerçeği teslim etmiştir.
Tarih; ibret almayanı, çarpıtmaya kalkanı, yalan tarih yaratmaya çalışanı eninde sonunda ve mutlaka çarpar, rezil eder. Milli Mücadele; güçlü ve varsıl olunduğu için değil, tarih doğru değerlendirildiği, bilgi ile hareket edildiği ve haklı olunduğu için kazanılmıştır.
İstanbul’da Padişah ve hükümeti varken, Anadolu’nun dört bir yanı düşman çizmesi altındayken Atatürk ve bu bir avuç insan dünyaya da İstanbul’a da işbirlikçi hainlere de meydan okumuş, esareti kabul etmeyeceklerini haykırmış, tamamını denize dökmüştür. Ahmed Arif’ in dediği gibi yahut “kitap ile / iş ile / tırnak ile diş ile / umut ile sevda ile düş ile“ dayanmışlar, rüsva etmemişlerdir Anadolu’ yu.
KURTULUŞ’U TAMAMLAYAN KURULUŞ
Mustafa Kemal; 9 Eylül 1922 akşamı Belkahve’den dumanlar içindeki İzmir’e bakıp İsmet Paşa’ya “Bir rüya görmüş gibiyim İsmet” derken, o kutlu rüyayı milletiyle birlikte görmeyi hak etmiş olmanın gururu içindedir elbette!
Ama hiçbir şeyin bitmediğinin, aslında yeni başladığının, işgalin (6 Ekim 1923 e kadar 13 ay daha) devam ettiğinin farkında, nasıl sonlandıracağının hesabındadır. Daha önemlisi, asıl büyük savaşın (cehaletle savaşın), Kurtuluş’u tamamlayacak kuruluş mücadelesinin kendilerini beklediğini bilmektedir.
“Ateşi ve ihaneti” görmüşlerdir.
Boyunlarında Dürrizade fetvalı, Damat Ferit imzalı, Vahdettin onaylı idam fermanları ile kelle koltukta yaşamışlar, çalışmışlar, savaşmışlardır. Bağımsızlıkları, ırz, namus ve onurları için canlarını feda etmeye and içtikleri halkın, yer yer aldatılarak çıkardığı 23 isyanla boğuşmuşlardır.
EN HAKLI, EN NAMUSLU MÜCADELE
Doğuda Ermeni ve Ruslar, Kuzeyde Pontuslar, Güneyde Fransız ve İtalyanlar, Batıda Yunanlar ve her yerde İngilizlerle savaştıkları yetmezmiş gibi, bir de Kuvayı İnzibatiye gibi Saray’ın İngiliz altınları ile topladığı işbirlikçi alçaklarla çarpışmak zorunda kalmışlardır. Kurtuluş’u Kuruluş’a, Kuruluş’u Aydınlanma devrimleriyle Ulus Devlet’e ve demokrasiyi hedeflemiş hukuk devleti’ne ulaştırmayı başarmışlar, 600 yıllık bir din – tarım imparatorluğu enkazından Çağdaş – Laik bir Cumhuriyet vücuda getirmişlerdir.
1924 3 Mart’ından başlayarak Aydınlanma devrimleriyle; ümmeti millet, kulu yurttaş, mülkü vatan eylemişler, ulusu sürü, kendini çoban sayan gafilleri defetmişler, her yaştan 15 milyon genç yaratmışlar, anayurdu demir ağlarla (o demir ağlar sadece demiryolları değil, yapılanların tümüdür) örmüşler, salgın hastalıkları yok etmişler, eğitimde çağ atlamışlar, karma ekonomi ve denk bütçe ile tek dolar borç almadan, Osmanlı’nın Düyun-u Umumiye borçlarını da ödeyerek, milletin her kuruşunu yerine harcayıp, israf ve yolsuzluğa asla izin vermeyerek 15 yılda % 115 büyüyen bir ülke, uçak üreten bir sanayi devleti yaratmışlardır.
Türkiye Cumhuriyeti; tarihin en haklı, en namuslu, en ahlaklı Kuruluş Felsefesi’ne sahip devletidir. Bu özelliğiyle bütün mazlum milletlere umut olmuştur.
‘KEMALİZM PRENSİPLERİ’
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 19 Mayıs 1919’dan itibaren ilmek ilmek örülmüş Tam Bağımsızlıkçı Antiemperyalist kuruluş felsefesinin adı Kemalizm’dir.
Kemalizm (Atatürkçülük) geçmişin övüncü, Kurtuluşun ve Kuruluşun ideolojisi olduğu kadar, bugün de ulusal çıkarları korumanın, bilimsel eğitime, adalete, kadın erkek eşitliğine, topyekûn kalkınmaya ve refah devletine ulaşmanın Yol Haritası olarak görülmelidir.
100 yıl sonra yine emperyal saldırı ile tehdit ediliyorsak, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet dört bir yanda kol geziyorsa bütün bunları hatırlamak ve “Atatürk gibi düşünmek”tir gereken.
Atatürk gibi düşüneceğiz. Milletimize güveneceğiz. Kendimize, ideolojimize, başaracağımıza inanacağız. Neoliberal rüzgârlarla savrulmayacağız. Laiklik olmadan demokrasi olmayacağını bileceğiz.
Tek adam sultasında siyaseti çürütülmüş ülkemizde, Atatürk’ün kongreler sürecinde yaptığı gibi yeni bir Tarz-ı Siyaset kuracağız. “Umutsuz durum yoktur, Umutsuz insan vardır, ben umudumu hiçbir zaman kaybetmedim” diyen o ses hep kulaklarımızda olacak.
İl il, ilçe ilçe; parti, inanç, etnik köken ayırt etmeksizin bütün halkımızla kucaklaşacağız, dinleyeceğiz, öğreneceğiz, anlayacağız, anlatacağız, hep birlikte yeniden Ulus olacağız, İç Cephe Birliğini mutlaka sağlayacağız.
Birbirimizle değil, hepimizi boğmak isteyen emperyalizm ve işbirlikçileriyle mücadele edeceğiz. Atatürk’ün her iki eserini de yeniden kurucu felsefe ile buluşturacağız. YAPABİLİRİZ! YAPACAĞIZ!
Öte yandan Atatürk’ün bugün yaşayan düşmanları tarihte bir dipnot olarak bile anılmayacaklar. Üstelik onların torunlarının torunlarının torunları dahi dedelerini hatırlamadığı gibi her Türk gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü severek anacak. Çünkü tarih adildir.
Tuzak aynı tuzak; dün SEVR’di adı, bugün BOP!
This entry was posted in ATATURK, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *