Atatürk devrimlerine baş koymuş saygıdeğer vatanseverler;

Atatürk devrimlerine baş koymuş saygıdeğer vatanseverler;

Cumhuriyetimizin 100 cü yılını; devletimizin ve milletimizin iç, dış düşmanları ile karşı devrimcilerin birlikte yıllardır sürdürdükleri ağır saldırıların tahribatlarına rağmen tamamladık ve buruk bir duyguyla kutladık.
Ülkemiz ekonomik, siyasi, sosyolojik, demografik, askeri v.s. alanlarda ciddi sorunlarla kuşatılmış durumda.
Ülkenin sermayedarları, aydınları, her kademedeki, kurumdaki bürokratları maalesef Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerinden yana tavır almaktan yoksunlar.
Gönlü ve aklı çağdaş, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinden ve ülkenin birliğinden yana olan, sorunların boyutunu görebilen her konumdaki yurtseverlerin bu durumun faturasını kendi dışındaki yapı ve kurumlara çıkarmak gibi bir teselliye sarıldığını da üzülerek görüyoruz.
Yılların ihmali ve saldırıların tahribatı ile toplumsal yapımızdaki sosyolojik, siyasi dönüşüm ve devinim yapabilme yeteneğinin sönümlendirildiğini, Üniversitelerimizin, sendikalarımızın, gençlik örgütlerinin, STK ların iktidarların arka bahçesine dönüştüğünü biliyoruz.
Ülke sorunlarının demokratik yollardan çözümünün aracı olan siyasi partilerimiz, maalesef kısır, Genel başkan yanlısı çekirdek kadroların ve yüksek egolu liderlerin kapalı yapılarına dönüşmüş durumda.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen Cumhuriyetin bilinçli büyük bir insan sermayesi yarattığı gerçeği tek umudumuzdur.
Şahsi düşüncem;
Cumhuriyet, Atatürk ortak paydasında buluşabilecek irili ufaklı bütün Siyasi Parti yönetimlerini ve liderlerini egolarını ve şahsi çıkarlarını bir kenara bırakmaları ve Cumhuriyetin yeniden kuruluş ayarlarına dönmesi için birlikte siyaset yapmalarını sağlayacak etki ve baskıyı yaratmak için çabalamamız gerektiği yönündedir.
Guruptaki bütün vatanseverleri saygı ile selamlıyorum.
Yaşasın Cumhuriyet
Yaşasın Atatürk Devrimleri
Nurettin Ergün
E.Gümrük ve Tekel Bakanlığı Başmüfettişi
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *