Araştırma: Türkiye’de dindarlık azalıyor, tarikat ve cemaatlere güvenilmiyor

Araştırma: Türkiye'de dindarlık azalıyor, tarikat ve cemaatlere güvenilmiyor

Araştırma: Türkiye’de dindarlık azalıyor,
tarikat ve cemaatlere güvenilmiyor

BİRGÜN: 07.11.2023

“Türkiye’de Dindarlık Algısı” araştırmasına göre yurttaşlar dindarlığın azaldığını düşünüyor. Dinî tarikat ve cemaatlere güvendiğini belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 13,9.

İstanbul Politikalar Merkezi ve Ankara Enstitüsü’nün “Türkiye’de Dindarlık Algısı” araştırması yayımlandı. Hatem Ete ve Abdullah Yargı’nın yayına hazırladığı araştırmaya göre 21 yıldır eğitimi dinselleştiren, tarikatların önünü sonunu kadar açan iktidara rağmen yurttaşların büyük kısmı dindarlığın azaldığı görüşünü savunuyor ve dinî tarikatlara güvenmiyor.
22-25 Temmuz tarihleri arasında 1358 kişi ile yapılan ve hata payı yüzde 3,5 olarak hesaplanan araştırmaya göre toplumun yüzde 92,3’ü kendisini inanç açısından Müslüman, yüzde 3.2’si deist, yüzde 2.7’si ise ateist olarak tanımlıyor.
Parti tercihlerine bakıldığında AKP’li ve MHP’li katılımcıların tamamı, İYİ Partililerin
ise yüzde 96’sı Müslüman olduğunu belirtiyor.
Düşük öğrenim görenlerin yüzde 97,6’sı Müslüman olduğunu belirtirken bu oran yüksek öğrenim görenlerde yüzde 82’ye düşüyor.
Yurttaşların ideolojik görüşlerine göre dinî inançları ise şöyle şekilleniyor:
Yurttaşların yaklaşık yüzde 73’ü Türkiye’de dindarlığın azaldığını belirtirken yüzde 11.4’ü arttığı görüşünde.
Araştırmaya göre katılımcıların önemli bir çoğunluğu dini tarikat ve cemaatlere karşı olumsuz görüşe sahip. Katılımcıların sadece yüzde 13,9’u dini kurum ve cemaatlere güvendiğini söylerken yüzde 21,3’ü ne güvendiğini ne de güvensizlik duyduğunu belirtiyor.
Ankete katılanların yarıdan fazlası, siyasi partilerin dini söylem kullanmasından rahatsızlık duyduğunu da ifade ediyor.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *