DİN İMAN, YALAN DOLAN * SEVAP İŞLEDİKLERİNİ SANAN İNANÇLI İNSANLAR NASIL DOLANDIRILIYORLAR?

CUMHURİYET -Murat Ağırel – 10 Ekim 2023 Salı

Yardım paraları bakın nereye harcandı


Tarikata mensup olduğunu iddia eden kişilerin insani değerleri kullanarak nasıl para toplayıp bunları nasıl kull  isimli iki dernek. Bu iki dernek “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi” tarafından denetlendi, rapor yetkili makamlara sunulunca skandal ortaya çıktı.

Tam adı: Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği. Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, yönetim kurulu üyeleri Ömer Kale, Hasan Eroğlu, Burak Kaplan, Bilal Kaplan. Dernek 28 Haziran 2018 ve 4 Ekim 2021 tarihleri arasında 76 milyon 376 bin TL toplamış. Bunun 22 milyon 761 bin TL’si yardım için harcanmış. Kalan 52 milyon 614 bin TL ve bankadaki mevcut 11 milyon TL para düşüldüğünde toplamda 42.5 milyon TL ne oldu diye araştırılmış. Paraların izinsiz toplandığı görülüyor. 42.5 milyon TL’nin ilan ve reklam, gayrimenkul alımı, kişisel kullanılan araçlar, personel gibi masraflarda harcandığı tespit edilmiş. Dönemin kuruyla bu para 7 milyon dolara denk geliyor. Yardım paralarıyla İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı Kavacık mevkisinde yedi katlı bir işyeri binası ve arsası, yine aynı yerde iki katlı bina, Anadoluhisarı Göksu Göztepe yolu mevkisinde iki buçuk katlı bina, bir adet araç alınmış. Dernek; parayı su kuyusu açıyoruz, Kuranıkerim dağıtacağız, et dağıtacağız gibi bahanelerle toplamış.
Denetim sonucunda usulsüzlükler nedeniyle derneğin taşınmaz, taşınır ve demirbaş malların tamamına el koyuluyor. Banka hesapları da bloke ediliyor. Muhammedoğlu’na, sayman Burak Kaplan’a, Bilal Kaplan’a, Ömer Kale’ye idari para cezası kesiliyor. Görüştüğüm dernek yetkilileri davanın halen sürdüğünü söyledi. Bütün bunlar olurken dernek yetkilileri 15 Şubat 2023 tarihinde Kardeş Eli Derneği ile aynı ada sahip Kardeş Eli Vakfı’nı kuruyor. Vakfedenler Ahmet Muhammedoğlu, Ömer Kale, Enes Buğrahan Topgül, Bilal Kaplan ve Rıdvan Yıldız.
Peki hemen hemen aynı yapıdaki dernekleri “Su kuyusu açıyoruz”, “Adınızı veriyoruz” diye reklam yaptığı kampanyalar sonucunda ne oluyor?
Ben bir tanesini buldum.
‘SEVAP İŞLEDİM’ SANIYOR
Mesela “İdea Uluslararası Yardım Derneği” tarafından 1182 no ile ÇAD’da 2020 yılında Ceylan ve Arı aileleri adına su kuyusu açılıyor. Su kuyusunun videosu var. Sonra aynı su kuyusu Kardeş Eli Derneği tarafından Yıldıray Nurten Kaya ve Çocukları adına tabelalar değiştirilerek sanki yeni açılıyormuş gibi ilgilisine gönderiliyor.Yani su kuyusu yapılsın diye bağış yapan kişi yeni bir su kuyusu açıldı, sevap işledim diye düşünürken aslında daha önce açılmış su kuyusunun üzerine yeni tabela asılarak sergileniyor. Kardeş Eli Derneği Başkanı Ahmet Muhammedoğlu ile de görüştüm. Dediklerini aynen aktarıyorum: “Bizim tüm para işleri yasal ve banka üzerinden yapılıyor. Şefkateli Derneği ile bağımız yok. Denetlendiğimiz doğru. Yardım toplama iznimiz vardı ancak 2-3 ay geç kalmıştık. Denetlemede belirtilen bu. Biz 2018’de dernek olarak faal olduk. Kira çok olunca dernek hesabında biriken para ile taşınmazlar aldık. Yardım paralarından arta kalan paralar ile aldık. O dönemde mesela bir daireyi 630 bin TL’ye aldık. Tadilat yaptırdık. Yedi katlı denilen binayı da 5 milyon TL’ye aldık. Kurumu güçlendirmek ve kira masrafları ile uğraşmamak için bina satın aldık. Tamamı insanlık yararına yapıldı. 100-150 bin bağışçımız var. Üye sayımız 15-20 kişi.”
Aynı su kuyusunu farklı kişilerden bağış alarak açtıklarına dair görüntüleri de sordum. Muhammedoğlu şöyle yanıt verdi: “Bu bize kurulan bir sabotaj. Polise şikâyet ettik zabıt tutturduk. Muhammed Hasan diye biri. Kıskançlıklarından dolayı.” Dava sürecinde de paralara ve taşınmazlara el konulduğunu, itirazları reddedilince Anayasa Mahkemesi’ne gittiklerini anlattı. Derneğin faaliyetleri de durduruldu.
YURTDIŞINA TRANSFER
Diğer Dernek ise Ahmet Muhammedoğlu’nun “Bağımız yok” dediği Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği…
Bağı var mı yok mu bilmiyorum. Benim anlatacağım başka bir şey. Dernek Başkanı Recep Karakaya. Yardımcısı İbrahim Salih Karakaya, yönetim kurulu üyeleri Muhammet Furkan Karakaya ve Ömer Faruk Koyuncu, Abdurrahman Fatih Uslu ise sayman. Denetçiler Şefkat Eli Derneği’nin izinsiz para topladığını tespit etmiş. Derneğin sosyal medya hesaplarında su kuyusu, kurban, Kuranıkerim, gıda paketi, giyim paketi, süt keçisi dağıtımı, cami yapımı, briket ev yapımı vb. birçok konuda yardım toplama faaliyeti yaptığı tespit edilmiş. Peki ne kadar para toplanmış? 14 milyon 707 bin TL, 52 bin 401 Avro, 50 bin dolar. Denetimler sonucunda bu paraya el koyulup mülkiyetinin kamuya geçmesi kararı verilmiş. Dernek başkanı Recep Karakaya’ya idari para cezası kesilmiş. Toplanan yardımlar yurtdışına Kuveyt Türk aracılığı ile transfer edilmiş bir kısmı da nakit olarak götürülmüş. Peki, yurtdışında nereye gönderilmiş paralar?
Çad’da Assocıation de Bienfisance Pour Le Developpement Culturel Et Social adlI bir derneğe. Bangladeş’te Shamaj Gram and Shahar Unnayan Sangstha adlı bir kuruluşa gönderilmiş. Ne kadar teslim edilmiş gözüküyor: 2021 yılında 271 bin 628 Avro, 15 bin 861 dolar. 2022 yılı 558 bin dolar. 265 bin 100 dolarlık kısmı Çad’daki derneğe nakit olarak götürülmüş.
Tüm yardım toplayan kurumlar böyledir diyemem ama insanları kandırarak zengin olan, yalı alan, araba alan kaç dernek yönetimi var? Yardım adı altında toplanan paralar aslında nerelere harcanıyor? Çürümüşlükten, memlekette elini nereye atsan başka bir skandal ortaya çıkıyor.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *