Türkiye Cumhuriyeti büyük tehlike altında

Türkiye Cumhuriyeti büyük tehlike altında

CUMHURİYET – Emre Kongar – 27.10.2023


1) Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu?
2) Türkiye Cumhuriyeti kime karşı kuruldu?
Bu iki soruya yanıt verdiğinizde Cumhuriyetimizin, nasıl büyük bir tehlike altında olduğunu net olarak görebilirsiniz.

1) Türkiye Cumhuriyeti dışarıdaki düşmanlara karşı, bir İstiklal Savaşı ile kuruldu.
Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşmak isteyen emperyalistlere, onlara ilaveten Batı’dan saldıran Yunanistan’a ve Doğu’dan saldıran Ermenistan’a karşı yapıldı ve kazanıldı.
Nitekim Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu olan Lozan Antlaşması’nda, karşımızda biri gözlemci olmak üzere Emperyalizmin temsilcisi olan on bir ülke vardı:
İmzacı ülkeler, Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya’dır. Bu on ülkeye ek olarak ABD’de müzakerelere “Gözlemci” olarak katılmıştır.
İşte Türkiye, Emperyalizme karşı, Atatürk’ün kazandığı bir savaşla kurulmuştur.

2) Türkiye Cumhuriyeti, Padişah ordusuyla, Şeyhülislamla, dinci isyancılarla ve hain çetelerle de savaşarak, halifeci ve saltanatçı olan bazı Kurtuluş Savaşı komutanlarının muhalefetine rağmen, tarikatlara ve din adamlarının egemenliğine karşı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu.
Cumhuriyet’e karşı olanlar şöyle sıralanabilir:
Padişah, Şeyhülislam, padişah ordusu, burada sayılamayacak kadar çok olan iç isyancılar.
Kurtuluş Savaşı’nın, Cumhuriyete karşı olan bazı halifeci, saltanatçı komutanları.
Bütün tarikatlar, tekke, zaviye ve türbe örgütlenmeleri.
Cumhuriyet sınıfsal olarak, bir Din-Tarım İmparatorluğu olan Osmanlı’nın din adamları ve toprak ağaları sınıflarına karşı ve Kurtuluş Savaşı’nın bazı komutanlarının muhalefetlerine rağmen kurulmuştu.

İstiklal Savaşı sırasında, Halife-Sultan yani Padişah, arkasındaki egemen sınıf olan dincilerle birlikte, ülkeyi işgal eden Emperyalist güçlerle işbirliği yapmış, hem özel bir ordu kurarak hem de Anadolu’da dinci isyanlar çıkartarak Kuvayı Milliye’ye karşı savaşa katılmıştır.
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması sonunda, Emperyalistlerin lideri olan Birleşik Krallık’a sığınarak bir İngiliz savaş gemisi ile ülkeden kaçmıştır.
Böylece daha Kurtuluş Savaşı sırasında, Cumhuriyet kurulmadan, iç ve dış düşmanlar arasında bağımsız bir Türkiye aleyhine işbirliği başlamıştır.
Dış düşmanlar bağımsız bir Türkiye’ye iç düşmanlar ise Cumhuriyete karşıdırlar:
Ülkeyi dinci bir yönetim ile ortaçağ karanlığına götürmek isteyenler ile, Türkiye’nin bağımsız varlığına karşı olan Emperyalistler, “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” olan “Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti”ne karşıdırlar.
Bu ittifak, bence, sadece rejimimize karşı değil, varlığımıza karşı da büyük bir tehlike oluşturmaktadır.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *