ARAPLARI YÜCELTEN CAHİLLERE * ADI OLMAYAN MİLLET * Araplar için Türkler cani ruhlu, hırsız, felaket kaynağıdır. Bir örnek: “Size yanaşmadıkça siz de Türke yanaşmayın, çünkü sizi severlerse sizi yer ve soyar, sevmezse gebertir.”

CUMHURİYET -Özdemir İnce – 10 Ekim 2023 Salı

Adı olmayan millet


Gazeteci olduğunu iddia eden 15’i TC vatandaşı, biri de Ürdünlü olmak üzere toplam 16 kişi bir video yayımlamışlar. Ortak demeçlerinin yazılı metnini okudum. Bildiri tam anlamıyla bir cahil hezeyanı. Hezeyanın dayandığı anafikir “Millet” kavramı… Bildirinin son bölümünü okuyalım:

“Irkçılık İslamda yasaktır. Biz hep birlikte bir halkız, Türküz, Kürdüz, Arabız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milletin birer parçalarıyız. Ten rengimiz farklı olsa da kalplerimiz renksizdir. Irkçılık insanlığın ilerlemesini engelleyen bir hastalıktır. Biz Müslümanlar ezelden ebede dek kardeşiz ve öyle kalacağız. Biz tek milletiz.”
Türk Dil Kurumu’na göre “Millet”in tanımı şöyle: “Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.”
16 cahil kafadarın millet yorumu bu tanıma uymuyor. Saydıkları ulus adları arasında “Gürcü”ye takıldım. Türkiye’de yaşayan Gürcülerin kimi Hıristiyan kimileri de Hıristiyanlıktan dönme Müslüman. Hıristiyan Gürcüler kuşkusuz “Biz Müslümanlar ezelden ebede dek kardeşiz ve öyle kalacağız. Biz tek milletiz” palavrasına dahil değil.
Bir de ulusun toplumcu tanımını aktaralım: “Dil, toprak, ekonomik yaşam ve ortak kültür biçiminde beliren ruhsal biçimlenme birliğiyle tarihsel süreçte oluşan insan topluluğu.”
Ne bu tanımda ne de TDK’nin tanımında “din” olgusu Japon tutkalı. Yani Müslümanlık ya da bir başka dinin ulusun oluşum ve var oluşunda bir payı yok. İnsanın varlığında din temel ve değişmez bir nitelik değildir. Eğer bu 16 meczup gibi Müslüman oldukları için Türk, Kürt, Arap, Gürcü ve diğerleri kendilerini tek bir ulus sayıyorlarsa, çok yazık, bunlar insanlığın ilkel evresinden kurtulamamış demektir. “Diğerleri”, Asya, Uzakdoğu, Afrika, Avrupa, ABD Müslümanlarını da kapsıyor olmalı. Bu nasıl iş! Geçelim bu zırvaları da işin falaka bölümüne geçelim.
Tarihsel Araplara ve Hz. Muhammed’e göre Araplarla Türkler kesinlikle kardeş değil. Bu bağlamda başta 16 kafadar olmak üzere meraklısına ve gerçeği arayanlara İlhan Arsel’in Arap Milliyetçiliği ve Türkler (Kaynak Yayınları) kitabını salık veririm. Örneğin halifenin Arap ve Kureyş kabilesinden olması zorunluluğu ne anlama geliyor?
Araplar, kendilerinden olmayan Müslümanlara “Mevali” derler. Araplara göre Mevali, köle kökenli ikinci sınıf insandır. Mevali, İslam tarihinde cahiliye devrinde toplumdaki kişilerden birinin ya da çoğunluğunun isteğiyle kabileye katılan insanlara/kölelere verilen ad. Emevi ırkçı politikası olarak da bilinir. Mevali adı Arap olmayan Müslümanların siyasi ve sosyal anlamda Kureyşlilerin hâkimiyetindeki köleleri simgelemiştir. Hani Biz Müslümanlar ezelden ebede dek kardeştik ve öyle kalacaktık. Bir tek millettik?
Çağdaş Arap milliyetçileri “ümmet” deyimini “Arap topluluğu” anlamında kullanırlar.1 Araplar için Türkler cani ruhlu, hırsız, felaket kaynağıdır. Bir örnek: “Size yanaşmadıkça siz de Türke yanaşmayın, çünkü sizi severlerse sizi yer ve soyar, sevmezse gebertir.”2
Arapların ırkçılığına örnek vermek gerekirse Hz. Muhammed’e başvuracağız.
“Arapları sevmek şu üç nedenle şarttır: Çünkü ben bir Arabım, Kuran Arapça inmiştir, çünkü cennet sakinleri Arapça konuşur.” / “İnsanlığın en mükemmel sınıfı Araplardır; Arapların en mükemmeli Kureyşlerdir; Kureyşlerin en mükemmeli Beni Haşimdir.” / “Araplara hakaret eden, Arap hakkında kötü konuşan, Arabı aşağılayan kişi müşrik sayılır; zira Arapları küçültmek İslamı küçültmek demektir”3
Buhari ve Müslim’in hadis derlemelerinde, Hz. Muhammed’in ağzından çıkan şu cümleyi okuyunca şaşırmaz mıyız? “… Küçük gözlü, kırmızı yüzlü ve suratları kalın deriden yapılmış kalkanlara benzer Türklere karşı savaşlar yapmadıkça hüküm günü gelmiş olmayacaktır.” Hz. Muhammed, henüz Müslüman olmamış Türkleri böyle betimliyor. Türkler Müslüman olunca dünya güzeli mi oldular? Öyle oldular zahir ki Irak, Suriye, Arabistan, Mısır, Libya, Cezayir ve Tunus’un Müslüman devletlerini yıkıp 500 yıl üzerlerinde egemen oldular.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Türk, Kürt, Laz, Bosnalı, Arnavut, Pomak, Çerkes diye ayrıştırmak en ilkel ırkçılıktır. Etnisite ve din artık önemli değildir. Millet (ulus) tanımında dinin kesinlikle yeri yoktur. “Biz Müslümanlar ezelden ebede dek kardeşiz ve öyle kalacağız. Biz tek milletiz” diyorlar. Ama nerede? Türkiye’de mi yoksa bütün dünyada mı? Müslümanlar ezelden beri kardeş olmadı, olamadı. Türk-Arap, İran-Arap kardeşliğini geçelim, sınırdaş olmalarına karşın neden birden fazla Arap devleti var?

1 İlhan Arsel, Arap Milliyetçiliği ve Türkler, Kaynak Yayınları, s. 476.
2 Age, s. 68. / 3 Age, s. 90-91.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *