KARŞI DEVRİM * HOLDİNGLEŞEN TARİKATLAR, CEMAATLER 11

“Arap geleneklerine ve çöl koşullarına uygun olmak üzere ayarlanmış şeriat düzeninde cinsi münasebet özellikle kızlar bakımından, çok erken yaşlarda söz konusu olan bir yaşam koşuludur. Bu geleneğin yerleşmesinde Muhammed’in sorumluluğu büyüktür, çünkü kendisi 53 yaşında ike,6 yaşına yeni basmış olan Ayşe ile nişanlanmış ve 3 yıl sonra onunla cinsi münasebete başlamıştır. Bundan dolayıdır ki islam ülkelerinde, kız çocukların çok küçük yaşlarda, çok yaşlı erkeklerle evlendirilmeleri pek rağbet gören bir gelenek olmuştur.” (Prof. Dr. İlhan Arsel – Aydın ve Aydın S170)

Çocuklar tarikatların elinde
Aile Bakanlığı’nın Mutlu Yuva Derneği’ne gönderdiği çocukları ‘protokol kapsamında’ diyerek normalleştirmesi diğer protokolleri akıllara getirdi. Bakanlık bu yolla 10’dan fazla gerici vakıf veya derneğe kimsesiz çocukları teslim etmiş durumda. Çocukların teslim edildiği tarikatlar içinde Menzilcisinden Nurcusuna birçok dini yapı yer alıyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koruması altındaki çocukları protokol kapsamında Nurcu Suffa Vakfı’na bağlı Mutlu Yuva Derneği’nin yaz kampına göndermesinin yankıları sürüyor. Bakanlığın koruma altındaki çocukları başka vakıf ve derneklere de protokol kapsamında teslim ettiği ortaya çıktı. Protokol yapılan dernek ya da vakıflar arasında Menzilci de var Nurcu da. Bakanlık kendi yapması gereken işleri protokoller aracılığıyla gerici derneklere teslim etti. Bu gerici vakıf ve dernekler açtıkları çocuk evleriyle çocukların geleceğini belirliyor.
Bakanlığın sitesinde çocuk evlerine yönelik şu bilgi veriliyor: “Çocuk evi hizmeti: korunma altında bulunan çocukların daha küçük birimlerde bakımının sağlanması amacıyla her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı, çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil dairelerde verilen yatılı sosyal hizmet modelidir.”
TÜM SORUMLULUK CEMAATLERDE
Yani cemaat ya da tarikatların açtıkları evlere protokoller aracılığıyla kimsesiz çocuklar teslim ediliyor. Üstelik çocukların tüm sorumluluğu da cemaatlere bırakılıyor.
Protokol imzalanan vakıflardan bir tanesi Muradiye Kültür Vakfı. Nakşibendi Tarikatı’na bağlı olan vakıfla imzalanan protokol 2013 yılında imzalandı. Her on yılda bir uzatılması kararlaştırıldı. Protokole göre vakfın yükümlülükleri şöyle:
 Vakfın Yükümlülükleri;
•Bakım elemanlarının seçiminde yüklenici firma tarafından Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işçiler arasından temin edilen personelin hizmete uygunluğunun tespiti amacıyla İl Müdürlüğünde kurulan Komisyon tarafından seçilecek personel için teklifte bulunmak.
•Çocuk evlerinde Genel Müdürlük tarafından istihdam edilen personel haricinde ihtiyaç duyulması halinde çocukların yararına sosyal çalışma görevlisi veya bakım elemanı çalıştırılmak istemesi durumunda bu kişilerin maaşlarını ve özlük haklarını karşılamak, İI Müdürlüğünden çalışma onayı talep etmek.
•Çocuk evlerinde ve kuruluşlarda kalan çocuklara ‘koruyucu aile’ olabilecek gönüllü aile bulma çalışmalarını İl Müdürlüğü ile koordineli yürütmek.
•Çocuk evlerinde kalan çocuklar için gerekli izinler alınmak kaydı ile sosyal, kültürel, sportif amaçlı gezi ve faaliyetler düzenlemek.
Vakfın daha önce 30’u aşkın çocuk evi açtığı ortaya çıkmıştı. Apartman dairesi şeklindeki bu evlerde 5 ya da 6 çocuğun kaldığı ve çocukların bakımı için ise 3 personelin görevlendirildiği, protokol kapsamında vakfın önümüzdeki günlerde 3 çocuk evi daha açacağı öğrenilmişti.
MENZİLCİ DERNEKLE 10 YILLIK PROTOKOL
Bir diğer protokol ise Beşir Derneği ve Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (Genç-Kon) ile imzalandı. Hem dernek hem de Genç-Kon Menzil Cemaati’ne bağlı. 2014 yılında imzalanan bu protokolün süresi gelecek yıl dolacak.
Protokolde Genç-Kon’un yükümlülükleri özetle şöyle:
•Çocuk evlerinin; kirasını, sabit giderlerini karşılamak.
•Çocuk evlerinde ve kuruluşlarda kalan çocuklar için gerekli izinler alınmak kaydı ile sosyal, kültürel, sportif amaçlı gezi ve faaliyetler düzenlemek.
•Çocuk evlerindeki çocukların okullarda verilen eğitimlerine destek amaçlı, davranış eğitimi, sağlık koruma eğitimi, trafik ve değerler eğitimi vb. konularda eğitim vermek.
•Çocuk evlerinde ve kuruluşlarda kalan çocukların her birine ileride “Koruyucu Aile” olabilecek gönüllü aile bulma çalışmalarını İl Müdürlüğü ile koordineli yürütmek.
•Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocukların Genç-Kon’un bünyesinde hizmet veren eğitim kurumlarından ücretsiz yararlanmalarının sağlanması.
•Değerler Eğitimi programında kullanılacak yayınları hazırlamak, basım aşamasından önce Genel Müdürlüğün onayına sunmak.
•Değerler Eğitici Eğitimi Programını ve takvimini hazırlamak.
Beşir Derneği’nin yükümlülükleri ise şöyle:
•Değerler Eğitimi Programı kapsamında hazırlanacak olan tüm yayınların maliyetini karşılamak.
•Genel Müdürlük tarafından çocuklara sunulan hizmetlerin tanıtımına yönelik kampanyalara, sosyal sorumluluk projelerine destek sağlamak, yapılacak etkinliklerin tanıtımı için gerekli ve taraflarca uygun görülen organizasyonları İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerçekleştirmek.
Ayrıca tıpkı Mutlu Yuva Derneği’nde olduğu gibi Genç-Kon yöneticilerinin de çocukları kendi evlerine götürme hakkı tanındı. Protokolde bu konuya ilişkin şöyle denildi: “GENÇ-KON yöneticileri, üyeleri ve diğer gönüllüler; ziyaretçisi olmayan veya bir aile yanında kalması uygun görülen çocukları gönüllü aile statüsünde evlerine misafir olarak alabilirler.”
Bir diğer protokol imzalanan vakıf ise Nurcu Hayrat Vakfı. Vakıfla 2016 yılında imzalanan protokol 5 yılda bir uzatılabiliyor. Protokol kapsamında vakfa, “Çocuk evlerinde kalan çocukların kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine katkı sağlayacak” faaliyetler yürütme yetkisi verildi.
Protokolde vakfın yükümlülükleri ise şöyle sıralandı:
•Çocuk evlerinin kirasını ve her türlü ihtiyacını karşılamak.
•Korunmaya muhtaç ve refakatsiz çocuklara yönelik eğitim, kültür amaçlı proje ve programlar düzenlemek.
•Çocuk evlerinde kalan çocuklara yönelik geziler düzenlemek.
•Çocuklara yönelik değerler eğitimi faaliyetleri düzenlemek.
NURCU VAKIF DA LİSTEDE YER ALDI
Bir diğer protokol imzalanan vakıf ise Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı. Nur Cemaati’ne bağlı olan vakıf aynı zamanda seçimler öncesinde Erdoğan’a desteğini de açıklamıştı. Vakfın sitesinde protokolün amacı şöyle ifade edildi: “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı arasında çocuk evi açılması, çocukların psikososyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunulması, yüksek yararının gözetilmesi amacıyla işbirliği içerisinde, her türlü proje ve sosyal etkinlikleri gerçekleştirmektir.”
Bakanlığın daha önce protokol imzaladığı vakıf ve derneklerin bazılarının süreleri dolarken bazılarının ise devam ediyor. Bu vakıf ve derneklerin isimleri şöyle:
• Dünya Yetimler Vakfı
• Gökkuşağı Kadın ve Aile Derneği
• Huzurlu Aile ve Yaşam Derneği
• İbrahim Çeçen Vakfı
• İHH
• İnsan Vakfı
• Minik Kalpler El Ele Derneği
• Muhafazakâr Demokrat Düşünce Topluluğu Derneği
• Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

(BİRGÜN – Mustafa Kömüş – 05.08.2023)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *