DİN VE BAĞNAZLIK

Prof.Dr. İlhan Arsel’den;

Arap ırkına mensup olmayan Müslüman uluslar içerisinde bir başka örnek yoktur ki, biz Türkler kadar bilinçsizce ve körü körüne, kendini unutup şeriata saplanmış olsun. Bir tanesi yoktur ki, biz Türkler kadar, sırf şeriat ruhuna bürünmüş olmak azmiyle kendi benliğini, kendi dilini, tarihini ve ırki hasletlerini bu uğurda ihmal ve feda etmiş olsun. (Arap Milliyetçiliği ve Türkler kitabından)

***
Kader’e körü körüne ve akılsız bir mutlaklıkla bağlanmışlık islam ülkeleri insanlarını miskinlikler ve ilkellikler içerisinde eritmiştir. Tanrı’ya kulluk etmekten başka bir düşüncesi olmayan müslüman kişi, kendi özgür iradesiyle hiç bir iş göremez yaratık haline gelmiştir. Bundan dolayıdır ki islam dünyası yüzyıllar boyunca yenilgilernden,geriliklerden hiç bir ders almamış, her felaketi talihsizliklere ya da tanrı gazabı’na yormuş ve bir türlü köhne geleneklerden kurtulamamıştır. (Aydın ve Aydın kitabından S.195)
***
“Arap geleneklerine ve çöl koşullarına uygun olmak üzere ayarlanmış şeriat düzeninde cinsi münasebet özellikle kızlar bakımından, çok erken yaşlarda söz konusu olan bir yaşam koşuludur. Bu geleneğin yerleşmesinde Muhammed’in sorumluluğu büyüktür, çünkü kendisi 53 yaşında ike,6 yaşına yeni basmış olan Ayşe ile nişanlanmış ve 3 yıl sonra onunla cinsi münasebete başlamıştır. Bundan dolayıdır ki islam ülkelerinde, kız çocukların çok küçük yaşlarda, çok yaşlı erkeklerle evlendirilmeleri pek rağbet gören bir gelenek olmuştur.” (Aydın ve Aydın kitabından S170 )
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *