ATATÜRK DİYOR Kİ


“… Efendiler !
Şu unutulmamalıdır ki, milletin egemenlik hakkını bir kişide ya da sayılı kişilerin elinde bulundurmaktan yararlanan cahil ve saf insanlar vardır.
… Hükümdarlar kendilerini hayali bir gücün temsilcisi sanırlar ve bundan zevk alırlar. Ama onların etrafındaki çıkarcılar bunu dinsel bir görünüme büründürerek tüm ulusu aldatmaya ve karanlığa sürüklemeye çalışırlar.
… Nitekim şimdiye dek öyle olmuştur.
Giderek ulusun kulağı o laflara alışır ve yapılan telkinleri gerçeğin kendisi sanır.
… Bu kişilere ‘mürteci’ ve yaptıklarına da ‘irtica’ denir. Yakın tarihimizi incelersek birçok örneklerle karşılaşırız.
… Ama , artık tüm dünya bilmelidir ki, milletimizi bu telkinlerle yanıltmaya ve aldatmaya imkân kalmamıştır.
… Fetva ile ya da şu veya bu telkinlerle milleti irticaya yöneltmek isteyenlerin yeri zindan olacaktır.
… Kesinlikle ve çekinmeden söylüyorum :
Ulusal egemenliğimizin bir damlasını şu ya da bu biçimde kayıt altına almak isteyenler en koyu mürtecilerdir !..”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK,1923, Seyfettin Turhan,
“Atatürk’te Konular Ansiklopedisi”, Yapı Kredi Yayınları, s.302)

“Bugün, Siyasal İslâmcı İktidar Partisi’nce istenen ‘Başkanlık Sistemi’ budur !..Milletin egemenlik hakkı bir kişinin elinde olacak, etrafındaki bazı çıkarcı milletvekilleri “Başbakana dokunmak bile ibadettir” diyecek, “Başbakanın doğduğu yer mübarektir” diyecek, Başbakanı dinsel bir görünüme büründürerek tüm ulusu aldatmaya ve karanlığa sürüklemeye çalışacak !.. Giderek milletin gözünü ve kulağını buna alıştıracaklar ve halk yapılan telkinleri gerçeğin kendisi sanacak …(Telkin : Bir duygu ve düşünceyi aşılama ; ağlama ve mağdurluk.)
Tam da bugün yaşadığımız durum özetle budur. Bu kişilere mürteci, yaptıklarına da irtica derler !..Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK bunu öngörüyor ve yakın tarihimizi incelersek bunun çok örneğiyle karşılaşacağımızı söylüyor …
Bu gibilerin yerinin zindan olması gerektiğini ve ulusal egemenliğimizin bir damlası şu ya da bu biçimde kayıt altına almak isteyenlere karşı milletin yapacağı şeyin onlara karşı koymak olacağını özellikle söylüyor …
.
Peki bugün ‘Başkanlık Sistemi’ adı altında millet iradesini tek elde tutmak isteyenlere karşı millet ne düşünüyor ?”
T.C. BURHAN SAVAŞ
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *