GÖRÜŞLER, DÜŞÜNCELER * YURTSEVERLERİN TOPARLANMASI VE TÜRKİYE İÇİN GÖREVE ÇAĞRI.

GÖRÜŞLER – DÜŞÜNCELER

YURTSEVERLERİN TOPARLANMASI
VE TÜRKİYE İÇİN GÖREVE ÇAĞRI.

Sefa Yürükel

Bugün bildiğiniz gibi, mevcut sistem tıkanmış ve sistem içi mevcut oluşumlar Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaşamasının önünde açık bir set oluşturmaktadır.
Bu yüzden, millet ve devlet tehlikededir.
Devletin merkezi karşı devrimciler tarafından ele geçirilmiştir.
Yurtseverler bu konuya kayıtsız kalamaz.
Bu yüzden Türkiye’nin mevcut durumdan kurtulması için yeni bir çıkış yolunun ortaya atılması gerekmektedir. Ve bu nedenle çıkış yolu olarak tekrar: Atatürk’ün Devlet, Millet ve Vatandaş modeli, özü 6 ana ilkede toplanan ideolojik ve siyasi rejim modeli ve bunlarında kendi içinde oluşturulan; eğitim, köy, kent, sağlık, ulaşım, sanayileşme, havacılık, ekonomi, tarım ve hayvancılık vs modellerinin tekrar ülkede yerleştirilmesi için fiili ve sistemsel bir adım atılması gerekmektedir.
Yukarıdaki Atatürk modellerini günümüzde tekrar rayına oturtmayı acilen gerçekleştirmek için ise en kısa zamanda yapılması gerekenler:
Öncelikle,
1) Tekrar yeni bir Heyeti Temsiliye ( Milli Heyet) oluşturmak.
2) 1. Şıkta yer alanlarca oluşturulması gereken, Türk Milli Birleşik Cephesi oluşturmak ( içinde, akademisyen, işçi, çiftçi, esnaf, öğrenci, milli burjuva gibi değişik grup ve mesleklerden şahıslar olması gerekiyor)
3) 2. şıkkı oluşturanlardan oluşacak olan Türk Milli Kongresi ( Milli Meclis) .
4) 3. şıktakilerce oluşturulacak olan Milli Yürütme Konseyi ( alternatif ya da gölge hükümet) dir.
Yukarıda bahsi geçen bu konular, bugünlerde yurtsever kişi ve gruplarca tartışılıp karara bağlanırsa, bugünkü kötü siyasi ve ideolojik düzenden sistemsel olarak ancak kurtulunabilinir. Bunun için de yukarıda belirilen dört şıktaki maddeleri yurtseverler nezdinde tartışmaya açmak veya istişare yapmak ise bugün için en doğru olanı olacaktır.
Tartışmaya yada istişareye katılmak isteyenler, tartışmaya sadece tartışmak için değil yada sohbet etmek için değil ama yapılması gerekenlerde görev almak için konuya eğilirler ve öneriler getirirlerse ancak iyi ve verimli olurlar. Bu şekilde de kısır tartışmalardan da kaçınılıp, fiili bir oluşuma gidilinebilinir.
Benim önerim yapılacaklar konusunda budur.
Herkesin bu konuya kafa yorması ve görev alması sayesinde ise ancak bugünkü kötü siyasi ve ideolojik sarmaldan Türk Milleti ve Devleti kurtulacaktır ve sonrada Türkiye Cumhuriyetini tekrar istediğimiz gibi modern bir devlet ve milleti de istediğimiz gibi bir modern millet şeklinde ve içeriğinde oluşturacak ve daha sonrada vatandaş- devlet arasındaki hak ve görevlerin, Türk Anayasasında olduğu gibi hakkı verilebilecek bir oluşum gerçekleştirilebilecektir.
Bu tartışmaya ve istişarelere katılımda, fikirlerin verimli olması ve egocu polemikten kaçınılması, ve içeriksel olması, yapılabileceklerin uygulanabilecek öneriler şeklinde ifade edilmesi tartışmayı veya istişareyi doğru bir oluşuma ve sonuca ancak götürebilecektir.
Özellikle çağrıya ve içeriğine yönelik tartışmalarda ve istişarelerde bu konuya çok dikkat edilmesinin ülkenin kurtuluşuna yararı olacağı için herkesinde olabildiğince dikkatli hareket etmesi gerekmektedir.
Saygılarımla
Her zaman olduğu gibi:
Atatürk ile kalın
Cumhuriyet ile kalın
Akılla kalın
Bilimle kalın
Hoşçakalın
This entry was posted in AKIL FİKİR YAZILARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *