28-MAYIS’TA “GİZLİ PLANLARI” BOZMAK TÜRK MİLLETİNİN ELİNDE

28-MAYIS’TA “GİZLİ PLANLARI”
BOZMAK TÜRK MİLLETİNİN ELİNDE

Orhan Kılıçoğlu

“YABANCILAR, AKP İLE KALICIDIRLAR!
YABANCILAR, GİTSİNLER Mİ, KALSINLAR MI?
BU SENİN ELİNDE VE GİTMELERİ
SANA BİR MÜHÜR BASIMI KADAR YAKIN!”
OYUNU VERMEDEN ÖNCE SON BİR KERE OKU!
SAKIN UZUN DEME, ÇOCUKLARININ IRZI,
NAMUSU VE GELECEĞİ ADINA OKU!
Evet son bir kere daha oku!
Çocuklarının, torunlarının istiklâl ve istikbâllerinin, iffet ve namuslarının ne denli tehdit altında olduğunu düşün ki, 28 Mayıs günü sandık başına gittiğinde, bu 13 Milyon sığınmacıyı yurdumuza sokarak, bizim paralarımızla Timur’un filleri gibi besleyip semirterek başımıza belâ eden ADAYA SAKIN HA OYUNU VERME!
Bu 13 Milyon yabancı, canlarını kurtarmak için savaştan kaçarak Türkiye’ye gelmediler. Bu iddia, tehlikenin boyutlarını gizlemek için Türk milletine söylenilmiş kuyruklu bir yalandır, aklımızla dalga geçmektir.
13 Milyon yabancı, kirli ve karanlık bir ABD- İSRÂİL- İNGİLTERE planı dâhilinde yurdumuza sokuldular ve ileride İÇ KARIŞIKLIKLAR başta olmak üzere çok yönlü olarak Türk Devletine karşı kullanılacaklardır. Görüldüğü üzere birçok İl ve İlçemizde hemen hemen nüfus çoğunluğunu sağlamak üzereler..
KİM BU SIĞINMACILAR?
Bu sığınmacılar, MUHACİR- ENSAR dümeniyle yurdumuza sokulmuş işgâl gücü askerleridir!
Bir kısmı, kendi milletine karşı ABD’nin safında savaşıp kendi kardeşine ihanet etmiş askeri eğitimli militanlardır!
Bir diğer kısmının geldikleri yere bakılırsa, Suriye’nin doğusu ve Halep çevresidir. Peki, buralarda kimler yaşıyordu ve niçin oraları terk edip Türkiye’ye geldiler? 1915 Van İsyanını sonrasında tehcir edilen Ermeniler, Halep ve Suriye’nin doğusuna iskâna tâbi tutuldular. Yâni bugünkü sığınmacılar arasında çok sayıda Ermeni bulunmaktadır.
DAHASI DA VAR!
Eskiden Hakkârı bölgesinde yaşayıp, Suriye’nin bu bölgesine kaçan Nesturiler de var. 1915 ve 1924’te iki kez isyan ettiler ve isyanları bastırılınca Suriye’ye ve Musul’a kaçtılar. Onlar da sığınmacı adı altında Türkiye’ye geldiler. Sığınmacıların içinde çok sayıda NESTURİ- KELDANİ- ASURİ de bulunmaktadır.
SIĞINMACILAR İÇİNDE NE KADAR ERMENİ VAR NE KADAR NESTURİ VAR.
Şu an Türkiye’de 13 Milyondan fazla sığınmacı var. Bunların kaç tanesi Ermeni ve Nesturi bilinmiyor, daha doğrusu bilenler biliyor da söylenmiyorlar. Bu sığınmacılar Hatay- Adana- Gaziantep-Kahramanmaraş hattında yoğunlaştılar, hatta Kilis’te nüfus çoğunluğunu elde ettiler bile! Buralar önemli çünkü bu bölgelerde tarihte yaşanmış Ermeni isyanları var, Ermeni çeteleri vardı!
KİRLİ KÜRESEL PROJE!
Bunların KİLİKYA, ASUR gibi ayrı bir devlet kurma emelleri var!
Bunların arkasında İNGİLTERE- ABD- İSRAİL- AB- RUSYA var!
13 Milyon sığınmacının hiçbirinin geri dönme gibi bir niyetleri yok.
Zaten dönmemeleri için ekmek elden su gölden beslenmektedirler.
AKP’nin de bu 13 Milyon sığınmacıyı geri gönderme gibi en küçük bir niyeti yok ama, 28 Mayıs’ta yapılacak seçim dolaysıyla ‘’Geri gönderebiliriz’’ gibisinden konuşarak milletimizin gazını almaktadır.
Memleketlerin doğum oranları 3.4 iken, bizim vatanımızda 5. 8 e yükseldi.
Bu doğum hızıyla sığınmacıların nüfusları daha da artacak ki zaten birçok yerde Türk nüfusun önüne geçmeye çok az bir sayı kaldı. Bu gidişle çok kısa bir zaman sonra Yerel Yönetimleri çok kolayca ellerine geçireceklerdir.
Daha sonra ise “BURASI BİZİM ATA TOPRAKLARIMIZDIR” diyerek AB’nin mahkemelerinde dava açıp bu toprakların kendilerine verilmesini istemeleri mutlaktır. 2004 tarihinde İKİZ YASALAR TBMM‘den bu günler için geçirildi!
EY MİLLETİM UYUŞTUN!
KALK, AYIL VE TORUNLARININ IRZ VE NAMUSLARININ AKIBETİNİ DÜŞÜN!
1. Dünya Harbi’nde İngilizlerin kirli planı gereği olarak Türkiye’nin doğu bölgesinde ERMENİ, KÜRT, bir de NESTURİ devleti kurulması kararlaştırılmıştı.
İkinci Dünya Harbi sonunda Stalin Projesi, Kürtlerin desteğinde bu Ermeni ve Nesturi çeteleriyle Akdeniz’e inmek ve Ortadoğu’da at koşturmak planına dayanıyordu.
Şimdi bugüne bakıldığında, Birinci ve İkinci Dünya harbinde gerçekleştirilemeyen İngiliz ve Rus planlarının yeniden hayata geçirilmek istendiği görülüyor. AKP, bunlar için bulunmaz bir fırsat oldu.
BÜTÜN BUNLAR YALAN İSE;
O zaman AKP çıksın, Türk milletine (85 Milyona) bunun aksini anlatsın!
BOP Projesinin Eşbaşkanları bunun aksini anlatamaz, anlatmasına da imkân yoktur. Çünkü bu uluslararası boyutta, ABD- İSRÂİL- İNGİLTERE eksenli örtülü bir İŞGÂL HAREKÂTIDIR!
BU KİRLİ OYUNU, BU İŞGÂL PLANINI,
TÜRK MİLLETİNE KARŞI KURULAN BU TUZAĞI BOZMAK SENİN ELİNDE!
YABANCILAR, AKP İLE KALICIDIRLAR!
YABANCILAR, GİTSİNLER Mİ, KALSINLAR MI?
BU SENİN ELİNDE VE GİTMELERİ SANA BİR MÜHÜR BASIMI KADAR YAKIN!
28 MAYIS GÜNÜ MİLLET İTTİFAKI ADAYINA VERECEĞİN BİR OY, SANA BÜYÜK BİR NEFES ALDIRIRKEN, DİĞER TARAFTAN DA ÇOCUKLARININ, TORUNLARININ, İSTİKLÂL VE İSTİKBÂLLERİNİN, İFFET VE NAMUSLARININ SELÂMETİNE OLACAKTIR.
İdrak kabiliyetine sahip, olayları iyi okuyabilen,
aklıselim insanlar için 28 Mayıs günü bir kurtuluş günüdür.
28 Mayıs günü herkes;
Irzını,
Namusunu,
Geleceğini,
İstiklâl ve istikbalini,
Haysiyet ve şerefini,
Hanımının, bacısının ve gelininin iffetini,
Komşu kızının safiyetini,
Gelecekte doğacak olan kız torununun bekâretini,
Kendi karakterini ve izânını oylayacak,
Ve dahası insanlığını test edecek.
Bu seçim, Erdoğan veya Kılıçdaroğlu’nu seçme meselesinin çok ötesinde, Başkanlık ve diktatörlük sistemine son vermek ve 13 Milyon yabancının istilâsından kurtulma meselesidir.
Sözlerim, akıllı, karakter ve yüksek ahlâk sahibi, milleti ve geleceği adına iffet ve namus, İstiklâl ve istikbâl endişesi taşıyanlaradır. Bu özelliklerden mahrum olanlara sözüm yok, çünkü sözden almazlar.
Şimdiden hayırlı olsun.
Selam ve sevgiler,
sağlıklı uzun ömürler dileğiyle Allah’a emanetsiniz.

26 Mayıs 2023
Orhan Kılıçoğlu
This entry was posted in Politika ve Gundem, SEÇİM - SEÇSİS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *