ORWELL DÜNYASINDA YAŞIYORUZ * Yoksulluk altında ezilen halkı fakir olmadığına ikna etmek amacıyla ekonomik verileri tanzim eden bir “Bolluk Bakanlığı” da bulunmaktadır.

ORWELL DÜNYASINDA YAŞIYORUZ

CUMHURİYET – Nilgün Cerrahoğlu – 09 Nisan 2023

George Orwell, 1984 isimli distopyasında bu dinamiği dört dörtlük anlatır. Distopik bir gelecek olarak tahayyül ettiği 1984’e konu olan ülkede, “Büyük Birader”(BB) adıyla tanımlanan bir şef ve onun tek parti hükümranlığı vardır.


“Gerçek”, BB ve parti devleti ne derse odur. Tartışılmaz.
BB’nin ülkesinde 2+2, eskisi gibi bu nedenle artık 4 etmez.
2+2, parti 5 derse 5; 3 derse bundan böyle 3 edecektir.
BB’yi zora sokacak bilgilerden korumak için bu maksatla yalnız düzmece propagandalar hazırlayan bir “Hakikat Bakanlığı” da kurulmuştur…
Yoksulluk altında ezilen halkı fakir olmadığına ikna etmek amacıyla ekonomik verileri tanzim eden bir “Bolluk Bakanlığı” da bulunmaktadır.
Bolluk ve Hakikat bakanlıklarının faaliyet gösterdiği yerde “BB yüzünden bu haldeyiz” diyenler hasbelkader suç işlemiş olurlar.
Onları hizaya getirmek için bir de “Sevgi Bakanlığı” görev yapar.. “Sevgi Bakanlığı”nın işi devamlı tehdit, gözdağı, işkence, hapis, tutuklama yoluyla korku salarak 2 kere 2’nin 3 ya da 5 ettiğini, BB komutları doğrultusunda yurttaşların beyinlerine kazımaktır.
Biz artık tam böyle bir Orwell dünyasında yaşıyoruz.
“Pahalı mı buldunuz? BB sayesinde” dendiğinde bu yüzden hem asılsız şayia çıkartmakla suçlanabiliyor, hem BB makamına hakaret suçuna muhatap olabiliyorsunuz.
İzmirli genç Mahir Akkoyun’un şimşekleri bu kerte üzerine çekmesinin nedeni bu. Millet İttifakı, siyasi mücadelesini salt nesnel gerçekler ve nesnel gerçeklik üzerinden kurmamalı. Bu Orwell paradigmalarıyla nasıl baş edilir, edilecek… Asıl özellikle bu konuya kafa yormalı.
“Millet İttifakı” ortaklarının yerinde olsam, bu “2+2=kâh 3, kâh 5 denkleminin” kalıplarını kırmak için Akkoyun misali Z kuşağı gençlerini kampanyaya hızla entegre etmekle işe başlardım. Onların masumiyeti ve yaratıcılıklarına çok ihtiyacımız var.

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/nilgun-cerrahoglu/buyuk-birader-sayesinde-2069586
This entry was posted in EDEBİYAT - ANI - ÖYKÜ - ŞİİR, FAŞİZM, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *