Devlet muhtaç olmuş kuru zeytine * Bizim devletimiz, Max Weber’in “Devlet meşru şiddet kullanma aracıdır” sözünün hakkını fazlasıyla verir.

Devlet muhtaç olmuş kuru zeytine


Tarih boyunca pek çok devlet kurmuş olmakla övünen belki de tek toplumuz. Birçok devlet kurmuş olmak aynı zamanda birçok devleti yıkmış olduğumuzun da göstergesidir. Arkasında bu kadar devlet enkazı bırakmamıza karşın yine de devlete özel bir kutsiyet atfederiz. Aslolan devletin bekasıdır. Devletin bekası için millet de birey de feda edilir. Millet devlet için vardır. Devleti kuran ve ayakta tutan milletin, devletin demirbaşları kadar değeri yoktur. Bizde millet sadece devletin vergi ve asker ihtiyacını karşılamaya yarayan bir topluluktan öte bir anlam taşımıyor.
Devlet aygıtını yönetenlerin beceriksizliği ya da yanlış politikaları yüzünden başımıza bir iş geldiğinde ilk sözümüz “Allah devlete zeval vermesin” olur.
Bizim devletimiz, Max Weber’in “Devlet meşru şiddet kullanma aracıdır” sözünün hakkını fazlasıyla verir. Milleti oluşturan bireyler birbirine karşı şiddet uyguladığında hakkını aramak için her kapıyı çalar ama devletin şiddet uygulaması halinde sanki bunu hak etmiş gibi sessiz kalmayı yeğler. Çünkü o devlettir isterse döver, işkence yapar, haksız tutuklar ama sorgulanamaz.
Ceberut devleti o kadar içselleştirmişiz ki gösteri yapma hakkımız, protesto hakkımız gasp edildiğinde bile “devletin güvenliği ve asayişi için” sözü karşısında boynumuz kıldan incedir.
Devletin sorgusuz sualsiz saldığı vergileri sorgulamadığımız gibi bu vergilerin nereye harcandığını sorgulama hakkımız yoktur. Ona da “İhtiyaç var ki vergi salındı ve ihtiyaç var ki başka yerlere kullanıldı” der geçeriz. Ancak yine de bir felaketle karşılaştığımızda bu kadar verici olduğumuz devletin yanımızda olmasını da bekleriz. Gücü yettiği kadarını uzatsın yeter. Eğer bütün gücünü kullanmasına karşın yetersiz kalırsa da eksiğini gediğini millet kapatır. Dayanışmacı bir millet olduğumuzdan her felakette tek yürek oluruz.

CUMHURİYET – Miyase İlknur – 18 Mart 2023 – https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/miyase-ilknur/devlet-muhtac-olmus-kuru-zeytine-2062233
This entry was posted in FAŞİZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *