İRAN’LI BİR BİLİM ADAMININ GÖZÜNDEN ATATÜRK VE DEVRİMLERİ

Zamanın çizgisi ve Atatürk hakkında


İranlı sosyolog ve siyaset bilimci Ülen Tölge’nin
Atatürk hakkındaki saptamaları çok ilginçtir.

Sıralayalım:
1- Atatürk’ün kurduğu ve Anadolu’ya armağan ettiği değerlerin ondan önce var olduğuna dair hiçbir örnekle karşılaşmadım.

2- Cumhuriyet bir değerdir ve Atatürk öncesi yoktu.

3- Laiklik, sadece bir değer değildir, değerleri üretmenin temel taşı ve imkânıdır. Atatürk öncesinde laiklik yoktu.

4- Türkçe bir değerdir ve Atatürk öncesi yoktu. Felsefeye, fiziğe, bilime, bütün bilim dallarına girmiş bulunan modern Türkçenin kurucusu Atatürk’tür.

5- Atatürk öncesi kadın yoktu. Kadına insan onuru kazandıran, yazıp okuması için önündeki şeri engelleri kaldıran, seçme seçilme hakkı kazandıran Atatürk olmuştur ve başka hiç kimse olmamıştır.

6- Atatürk öncesi tarih hafızası olan bir toplum yoktu. Çünkü tarih bilgisi ve bilinci olan bir toplum yoktu. Türk Dil Kurumu başkanlığı yapmış olan Macit Gökberk Değişen Dünya Değişen Dil kitabında “Ortaokulu Osmanlı döneminde bitirdim. Anadolu’da Selçuklu devletinin de olduğunu ortaokulu bitirdikten sonra yabancı kaynaklardan öğrendim” diye yazar.

7- Türkler için (Sadece Türkiye Türkleri için değil) Atatürk’ten önce tarihin kendisi de yoktu. Üstün insanlar, sadece kendilerinden itibaren başlayan tarihin yaratıcıları olmuyorlar. Daha önceki tarihin de kurtarıcıları, aydınlatıcıları oluyorlar. Bu açıdan Atatürk Türk tarihinin kurucusu, kurtarıcısı ve aydınlatıcısıdır.

8- Atatürk öncesi Arap töreleri Türk toplumunun beynini öylesine karanlığa gömmüştü ki ışık sızması için iğne deliği kadar bir yer bile kalmamıştı. Atatürk Kuranıkerim’i Türkçeye çevirttirerek 1000 yıllık katı ve delinmesi güç karanlıklara ışık sızdırmaya çalıştı ve büyük ölçüde başarılı oldu.

9- Atatürk’ten önce edebiyat yoktu çünkü alfabe yoktu. Arap harflerinin beyinleri körleştirme sürecini durduran Atatürk’ten başkası değildir.

10 – Atatürk öncesi musiki yoktu. Konservatuvarların kurucusu, karanlıklara gömülmüş toplumun estetik ve zevk algısını aydınlatan Atatürk olmuştur.

11- Atatürk’ten önce “Tanzimat’la başlayan bir Batılılaşma süreci vardı ve bu süreç Atatürk’ü yetiştirdi” savını kabul edemiyorum. Çünkü böyle olsaydı, o zaman Atatürk gibi bir önder Batının kendisinde de yetişmeliydi? Ama yetişmedi.

12- Özetle Atatürk öncesi yokluk vardı…

İranlı bilim insanı, “Tarihte böyle bir devlet adamıyla karşılaşmadım” diyor. Biz Türkler yeniden Atatürk öncesindeki yokluğa dönmemeliyiz. Atatürk bugünlerde de yolumuzu aydınlatan ışık olmalı.

CUMHURİYET – Gülseven G. Yaşer – 22 Mart 2023 – https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/zamanin-cizgisi-ve-ataturk-hakkinda-gulseven-g-yaser-2063546
This entry was posted in ATATURK, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *