DUA

D U A


Bir Allah bulunmalıydı
Biraz adalet gözeten,
Kaderi insafla çizen,
Binde bir defa da olsa
Dualara kulak veren.
Orada çan
Burda ezan
Hak yoluna
Bunca nifak!
Ayrı ayrı kitaplardan
Adını duyan kulların
Şaşkın
Hallerine çare
Bir Allah bulunmalıydı.
Sığınıp her biri bir dine
Kulların birbirlerine
Çektirdiklerini bilen
Ve ‘Allah’ diye çekilen
Kanlı kılıçları kıran
Bir Allah bulunmalıydı.
Kıyamet berisinde de
Gözeten dünyayı, arşı
Bir Allah bulunmalıydı
Din perdesi gerisinde
Gizlenen yılana karşı.
Stockholm 1973 – Kemal Rastgeldi

Aydınlanma, merak edip kuşku duyma, özgürce düşünme, kör inancı eleştirme, “doğa üstü” güçleri sorgulama ile başlar ve insanın doğrulara, gerçeklere ulaşmasını sağlar. Bunları yapamayan, bilimin ışıklı yoluna ayak uyduramayan toplumlar, çağ dışı dogmaların, katı emirleri asırlardır değişmeyen dinlerin, onları menfaatleri için araç olarak kurnazca, vicdansızca kullanan şarlatanların, imamların kulu kölesi olmaktan kurtulamazlar.
Din istismarcısı, laiklik düşmanı, “tek adama” tapan, aklı, bilim insanlarını dışlayan, hatta cezalandıran bu iktidarın sayısız hataları yüzünden binlerce genç, üretken, değerli vatandaşımız pisi pisine ölürken, benim gibi sağlık sorunlarıyla boğuşan, fazla yaşlanmış birinin hala hayatta olmasından ve değiştirmeye gücümüzün yetmediği örgütlü cehaletin egemenliği karşısında Atatürkçü aydınların çaresiz kalmasından derin elem ve utanç duymaktayım. İlgili yazı ve şiirdeki (birazı da Tanrıya ve onu kullananlara karşı) isyan, bu duyguların ifadesidir. Bu acı günlerde ve çok kötü şartlarda yakınmalar dile getirilmeyecekse, ne zaman feryat edeceğiz?!
Kemal Rastgeldi
This entry was posted in EDEBİYAT - ANI - ÖYKÜ - ŞİİR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *