KISALTILMIŞ SEÇMELER * DEVLET – DEPREM – ACI

DEVLET VE DEPREM

Erdoğan/AKP iktidarı yirmi bir yılda, özellikle de 2007’de Gül Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, devletin temelini oluşturan yargı mekanizmasını ele geçirdi…
Yargı yoluyla, askeri, polisi, üniversiteyi, bağımsız devlet kurumlarını, medyayı kendi emrine aldı, bu kurumları çökertti…Ve sonunda “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” dediği, “Şahsım Devleti” rejimini kurdu…
Ama çökerttiği devlet kurumlarının yerine yenilerini inşa edecek bilgisi, deneyimi ve de kadroları olmadığı için, bizzat kendisi, çökerttiği bu devletin enkazı altında kaldı.
Ne yazık ki “Şahsım Devleti”, enkaz altında kalanların kurtarılması konusunda, yeterli hızı yakalayamamış, gerekli çevik refleksi gösterememiş ve eşgüdümü sağlayamamıştır.
Üstelik, önce “Parti Devleti” ve sonra “Şahsım Devleti” haline getirdikleri devletin, deprem felaketi karşısında yetersiz kalmasından dolayı yapılan sitemleri, eleştirileri, partisel ve kişisel olarak almakta, devlet kurumlarını, bu sitemleri ve eleştirileri yapanları cezalandırmak için kullanmaktadır.
Özetle bu iktidar hem devleti kişiselleştirmiş hem deprem karşısında yeterli hızda ve çeviklikte bir refleks gösterememiş, hem de sitemleri, eleştirileri ve önerileri kişisel olarak algıladığı için susturmaya yönelmiştir. Yirmi birinci Yüzyıl’da “Şahsım Devleti”nin çelişkisi ve çıkmazı işte tam da bu noktadadır:
Hem devlet yönetiminde, özellikle de doğal felaketler karşısında karar almakta ve uygulamakta yetersiz kalır hem de devlete yönelen eleştiri ve önerileri kişisel olarak algıladığı için bunları yapanları cezalandırmaya, medyayı susturmaya kalkar!
CUMHURİYET – Emre Kongar – 09 Şubat 2023

‘Devletin’ iflası…

Çok büyük ve büyümeye devam eden bir felaketle karşı karşıyayız. Bu felaket, jeolojik bir fay hattının ötesinde, “kültürel ve ekonomi-politik” basınçların arasına sıkışmış bir başka fay hattının kırılmasıyla da yakından ilgilidir: Dinci totaliter rejimin, bu felaketi daha da derinleştiren iflasını gizlemek artık olanaksız.
“devlet” diye bir özne yok. Kapitalist “devlet”, belli bir ideoloji ve kültürle birbirine bağlanmış karmaşık bir “güç odakları” ağından öte bir şey değil. Devleti bir bütün olarak hiç görmeyiz; karşımıza hep odakların içindeki insan(lar) çıkar. Biz bu ağın, bütününü göremeyiz ama karmaşıklığın bütünselliğini sezeriz. Böylece devlet vatandaşlarda, gizemli bir “yüce” (sublime) nesne duygusu yaratır. Ancak bu felç edici “duygudan” kurtulmak zor değildir; kararları “devletin” değil de o güç odaklarında “yaşayan” insanların aldığını anımsamak yeter.
CUMHURİYET – Ergin Yıldızoğlu – 09 Şubat 2023

Acılıyız, öfkeliyiz.

Enkaz altından gelen sesler, yardım dileyen çığlıklar depremin üçüncü günü de dördüncü günü de hâlâ geliyorsa ve kimi bölgelere hâlâ en ufak bir yardım ulaşamıyorsa…
Yıllardır jeologların, “Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti, dinletemedik” demelerine; deprem uzmanlarının uyarılarına, “Deprem geliyor, önlem alın” feryatlarına kulaklar tıkanıyorsa…
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın beş buçuk yıldır hükümete, bakanlara yolladığı çağrılara tek bakan, tek yetkili yanıt vermiyorsa… Sen bize oy vermedin, ölmeye mahkûmsun deniyorsa…
1955-2002 yılları arasında neredeyse 50 yıl içinde imar affı sekiz kez yapılmışken AKP döneminde dokuz kez yapıldıysa…
Uzmanların “Yapmayın ölümcüldür” uyarılarına rağmen fay hattı üzerine, dere yataklarına, su havzalarına, gökdelenler dikiliyor; hastaneler, havaalanları yapılıyorsa…
Her alanda liyakate değil “Bizdensin ya da bize karşısın, ya biat edersin ya düşmansın” denip, insan yaşamı, insan onuru yok sayılıyorsa…
Yunanistan’a, Suriye’ye “Bir gece ansızın geliveririz” diye tehditler savurup; “Ay’a köprü kurarız” diye insan aklıyla alay edilebiliyorsa ve millet de buna hâlâ inanıyorsa…
1999 Marmara depreminden beri tüm muhalefet partilerinin sorduğu “Deprem vergileri nereye gitti” sorusuna, 20 yıldır “Gerektiği yere gitti” den başka yanıt verilemiyorsa…
CUMHURİYET – Zeynep Oral – 09 Şubat 2023
This entry was posted in HUKUK-YARGI-ADALET, MEDYA, SİYASİ PARTİLER, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *