CUMHURİYET ÖĞRETMENİNDEN YSK’YA; RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN DİPLOMASI OLMADIĞI HAKKINDA DİLEKÇE

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Yenişehir / A N K A R A
DİLEKÇEM’ in ÖZÜ: Yüksek Seçim Kurulu’ nca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin MER’ İ ( yürürlükteki ) ANAYASASI’ nın 101 inci maddesi’ nin, PASPAS GİBİ ÇİĞNENEREK; AKP genel başkanı olan Recep Tayyip ERDOĞAN’ a verdiği; ANAYASA ve YASA DIŞI CUMHURBAŞKANLIĞI MAZBATASI’ nın, ACİLEN İPTAL EDİLMESİ ve Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın YÜCE DİVAN’ da TUTUKLU OLARAK yargılanması’ nın sağlanması talebim.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin MER’İ ( YÜRÜRLÜKTEKİ ) ANAYASASI’ nın 101’ inci maddesi aynen şöyle diyor; “ Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir.”
Geçtiğimiz YIL’ larda TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ; Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın ÜNİVERSİTE DİPLOMASI’ nın ASLINI GÖRMEDEN, GERÇEK DİPLOMASI VARMIŞ GİBİ İŞLEM TESİS ETTİĞİNİ TESBİT ETTİĞİ; İstanbul 15. nci Noteri Nejla Akgün ile, noter yetkili kâtibi Emine Seven hakkında CEZAİ İŞLEM TESİS ETMİŞTİ. Ayrıca Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın; ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMADIĞINA ( GERÇEK YÜKSEK ÖĞRENİM DİPLOMASI’ nın OLMADIĞINA ) İLİŞKİN SİYAH – BEYAZ YAYINEVİ’ nce yayınlanmış olan 312 sahifelik D İ P L O M A S I Z isimli koskocaman bir kitap ta, yaklaşık 4 yıldır Türkiye kitap piyasası’ nda; hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbest olarak satıştadır. Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMADIĞINA İLİŞKİN bunlardan daha güzel bir DELİL OLABİLİRMİ?
Yüksek Seçim Kurulu’ nun; AKP li partizanlarla birlikte hareket etmesi sonucu; BİLEREK – İSTEYEREK ve TASARLIYARAK UYGULAMASI olduğu çok açık olan, Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın gerçekte var olmayan SAHTE YÜKSEK ÖĞRENİM DİPLOMASI’ nı; GERÇEK YÜKSEK ÖĞRENİM DİPLOMASI FARZEDEREK; Recep Tayyip ERDOĞAN’ a CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE MAKAMINI PEŞKEŞ ÇEKMİŞ OLMASININ FATURASINI; 85 MİLYONLUK TÜRK HALKINA ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ ne ödetmesi, çok muazzam – affedilemez; çok çok büyük bir SUÇ’ tur.
N E T İ C E – İ  T A L E P :
Yüksek Seçim Kurulu’ ndan; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ANAYASASI’ nın 101 inci maddesi HÜKMÜ’ nü PASPAS GİBİ ÇİĞNEYEREK; AKP genel başkanı olan Recep Tayyip ERDOĞAN’ a verdiği; ANAYASA ve YASA DIŞI CUMHURBAŞKANLIĞI MAZBATASI’ nı, ACİLEN İPTAL ETMESİ’ ni ve Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın YÜCE DİVAN’ da TUTUKLU OLARAK YARGILANMASI’ nı ACİLEN sağlamasını; saygılarımla arz ve talep ediyorum.
23 Nisan 2021 – Timur EREN
Adres : ……………………….

DAĞITIM : GEREĞİNİN YAPILMASI İÇİN BİLGİ EDİNİLMESİ İÇİN
1- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı. 1- Genelkurmay Başkanlığı.
2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı.
Eki : 3 ( üç )
1- Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına Datça postahanesinden taahhütlü mektup formatında yolladığım; 23 Nisan 2018 tarihli yazılı ve ıslak imzalı dilekçem’ in fotokopisi. Bu dilekçemde ben, belge sunarak Recep Tayyip ERDOĞAN’ nın Cumhurbaşkanı adayı gösterilemiyeceğini dile getirmiştim.
2- Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın; gerçek ÜNİVERSİTE DİPLOMASI’ nın olmamasına karşın, kendisine BAŞKANLIK ( CUMHURBAŞKANLIĞI ) MAZBATASI’ nın YSK ( Yüksek Seçim Kurulu’ ) nca, HİLELİ YÖNTEMLERLE verildiğinin DELİL’ i olan, D İ P L O M A S I Z isimli 312 sahifelik, KİTAP’ ın; internet’ te yayında olan TANITIM BROŞÜRÜ’ nün fotokopisi.
3- ÖZEL BÜRO isimli internet gazeteciliği yapan kuruluş’ un; AMERİKAN BELGELERİ’ ne dayandırdığını belirterek, 04 Ocak 2018 perşembe günü yayınladığı; RÜŞVET ALMA – RÜŞVET VERME ÇİZELGESİ ( BELGESİ ). Bu belgede İran asıllı SAHTEKÂR REZA ZARRAB’ ın; sadece Recep Tayyip ERDOĞAN’ a, 430.000.000 ( DÖRTYÜZ OTUZ MİLYON ) EURO, 600.000.000 US Doları ( ALTIYÜZ MİLYON AMERİKAN DOLARI ), 125 KİLO ALTIN ve 7 ALTIN KOL SAATİ’ ni RÜŞVET OLARAK VERDİĞİ BELİRTİLMEKTEDİR. ( İDDİA EDİLMEKTEDİR.)
This entry was posted in ANAYASA, DUYURULAR, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *