BİLGİ – DUYURU * KONFERANS; GÖÇMENLERİN İNSAN HAKLARI VE TÜRKİYE’NİN GÖÇ DİPLOMASİSİ * “Smyrna: Yeni bir soykırım suçlamasına doğru”

GÖÇMENLERİN İNSAN HAKLARI VE TÜRKİYE’NİN GÖÇ DİPLOMASİSİ

Avrasya İncelemeleri Merkezi’nin 3 Şubat 2023 Cuma günü 14:00-15:30 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek “Göçmenlerin İnsan Hakları ve Türkiye’nin Göç Diplomasisi” konulu konferansa davet mesajını  özellikle Ankara’ da yaşayanların dikkatlerine yönlendiriyorum.
Saygılar,
FEYM GRUBU ADINA
OrhanTan

==========================

———- Forwarded message ———
Gönderen: honalp@avim.org.tr <honalp@avim.org.tr>
Date: 27 Oca 2023 Cum, 15:34
Subject: AVİM Konferans Daveti / 3 Şubat 2023 / — Göçmenlerin İnsan Hakları ve Türkiye’nin Göç Diplomasisi —

KONFERANS

GÖÇMENLERİN İNSAN HAKLARI VE TÜRKİYE’NİN GÖÇ DİPLOMASİSİ

Prof. Dr. Osman Can ÜNVER

(İstinye Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi “Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi” Müdürü)
3 Şubat 2023 Cuma günü, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), Prof. Dr. Osman Can Ünver’in konuşmacı olacağı “Göçmenlerin İnsan Hakları ve Türkiye’nin Göç Diplomasisi” başlıklı bir konferans düzenlemektedir.
Küresel göç hareketlerinin giderek yaygınlaştığı ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3,7’sinin veya 280 milyonu aşkın kişinin ulus aşırı göçmen konumunda olduğu günümüzde farklı statülerdeki göçmenlerin insan haklarının korunması önem kazanmıştır. Ancak ulus-devletlerin ülkelerindeki göçmenlerle ilgili politikaları çoğunlukla kendi hükümranlıkları ve yetkileri çerçevesinde görmeleri hakların uluslararası yönetişimle korunmasını güçleştirmektedir. Uluslararası göçmenlerin insan haklarının korunmasındaki sorunlar varlığını sürdürmektedir.
Türkiye, 1990’lı yılların başından itibaren dağılan Sovyetler Birliği’nden gelen göçmenler için hedef ülke olmuştur. Türkiye’nin güney ve doğu sınırlarının ötesinden ülkemize yerleşme ve daha çok transit geçiş için gelen göçmen sayısında da çeşitli nedenlerle dönemsel artışlar kaydedilmiştir. “Arap baharı” bir dönüm noktası olmuş, Türkiye, bu alandaki gelişmelere koşut olarak mevzuat altyapısını güçlendirirken göç ve göçmen politikaları ve uygulamaları ile yeni standartlara kavuşmuştur.
Bu konferansımızda Prof. Dr. Osman Can Ünver, Türkiye’nin dünyada örnek teşkil edebilecek nitelikte olan, göç ve göçmenlere ilişkin uyguladığı norm ve standartların uluslararası platformlarda temsil edilmesini, uluslararası yönetişim için atılabilecek adımları ve bu doğrultuda gerçekleşebilecek yeni yapılanmaların “göç diplomasimizi” nasıl güçlendireceğini ele alacaktır. Ünver, Türkiye’nin uluslararası göç alanında üstlenebileceği etkin rolleri tartışacaktır.
3 Şubat 2023 Cuma günü 14:00-15:30 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansımıza katılımınızdan memnuniyet duyacağız.
Toplantı dili Türkçedir.
Saygılarımızla
Yer :  AVİM Toplantı Salonu
Adres : Süleyman Nazif Sok. No:12/B D.5  Çankaya / ANKARA
Tarih:  3 Şubat 2023, Cuma
Saat :   14:00 – 15:30
LCV:  Hülya Önalp
Telefon:  0 312 438 50 23-24
Faks:      0 312 438 50 26     E-mail: honalp@avim.org.tr

Sayın Ferruh Demirmen’ in Yeniçağ Gazetesinde yayımlanan “Smyrna: Yeni bir soykırım suçlamasına doğru” başlıklı makalesini biraz önce yayımlamıştım.Daha sonra bu mesajını gördüm, bilginize sunuyorum.
Saygılar,
Orhan Tan

Gönderen: Ferruh Demirmen <ferruh@demirmen.com>
Date: 27 Oca 2023 Cum, 21:28
Subject: FEYM Grubu mesajı
Sayın FEYM Grubu asli üyelerine (Bcc olarak):
Belki anımsarsınız; ben FEYM Grubu asli üye listesinden ayrılmıştım; ama Başkan Orhan Paşa beni tekrar bu listeye “gölge” üye olarak ilȃve etti; “kabullendim.” Bu vesileyle benim “Smryna” adlı film ile ilgili olarak bir gün önce 26 Ocak 2023’de Yeniçağ gazetesinde yayınlanan makelemi bilgilerinize sunuyorum:
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/smyrna-yeni-bir-soykirim-suclamasina-dogru-dr-ferruh-demirmen-623029h.htm
Makale gazeteye 10 gün önce gönderilmişti; ancak iletişim sorunu nedeniyle makale ancak 2 gün önce ellerine geçti.
Kayda değer ki, Ermeni “Hyetert” internet gazetesi benim makalemi güne gününe yayınladı. Hyetert’de makalenin başlığı ve yayın tarihi verilmiş; fakat kaynak, yȃni nerede yayınlandığı belirtilmemiş. Ayrıca içerik için “HyeTert, bu kaynağın ve/veya iзeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkзılık, ayrımcılık ya da nefret suзu iзerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan цnce bu uyarıları gцz цnьne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı gьvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.” uyarısı yapılıyor.
İlginçtir ki, aynı gazetede sözde Ermeni soykırımı haberleri yayınlanırken böyle bir uyarıda bulunulmuyor!
Başka bir husus: “Smyrna” filmini 11 Ocak 2023 tarihinde Brüksel’de Avrupa Parlamenosu’nda gösterme planları vardı. İnternet’te yaptığım aramalarda böyle bir gösterimin olduğuna dek bir haber bulamadım. Bunun üzerine 15 Ocak’da filmin dağıtımını ve gösterimini yapan “Fathom Events” firmasının websitesine girip bir form doldurdum; internet’te AB parlamenotusu gösterimi ile ilgili bir habere rastlamadığımı, bu noktada beni aydınlatmalarını rica ettim, ve 22 Aralık 2022’de firma Yönetim Müdürü Ray Nutt’a bu filmi kınayan bir mektup gönderdiğimi hatırlattım. Ertesi gün şöyle otomatik bir cevap geldi: “Message received. Your message has been received by our Customer Service team and will be responded to as soon as possible!” O günden bu güne sorduğum soruya cevap gelmedi; ve bugün de kontrol ettim, AB parlamentosu gösterimi ile ilgili bir haber internet’te yok.
Belki gereksiz bir iyimserlik olacak ama benim, TADA’nın, Armağan Büker’in, ADDP’nin ve diğer birey ve STK’ların, sayıca az da olsa, Fathom Events’a gönderdiği kınama ve uyarı mektuplarının faydası oldu; AB Parlamentosu gösterimi iptal oldu. Fakat “Fathom Events” bu iptali yazılı olarak açıklamaktan çekindi. Websitelerinde de bu noktada bir açıklama yok.
Saygılarımla,
Ferruh Demirmen
This entry was posted in DUYURULAR, GÖÇLER-GÖÇMENLER, YUNANİSTAN - EGE SORUNU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *