Cinsel iman körpe kurban * Bu ruhsal bozukluk, hatta canavarca sapkınlık, Türkiye’de eli apış arasında gezen çakma ruhban tarafından cahil halka din diye, iman diye sunuluyor!

CUMHURİYET – Mine G. Kırıkkanat – 18.12.2022

Cinsel iman körpe kurban


Bir saat sarkacının monoton devinimi gibi düzenli aralıklarla gözlerimizin önünden akan korkunç haberlerin, normalde kamuoyunu irkilterek uyarması gerekir. Çünkü bu korkunç haberler, daha büyük bir dehşetin, bulaşıcı ve yayılmacı bir toplumsal bozukluğun işaret fişekleridir.
Ama böyle olmuyor.
Korkunç haberler çoğalıp sıklaştıkça, saat sarkacının tekdüze tıklamalarıyla hipnotize olur gibi kötülüğe alışıyor, tepkisizleşiyor ve uyukluyoruz.
Oysa gün, bazen saat geçmiyor ki bir insan, bazen bir köpek, kedi, keçi ve koyun, hatta tavuk tecavüze uğramasın, bir kadın “reddetti” diye öldürülmesin, bir çocuğun bazen öz babası, dedesi, amcası vb. tarafından ırzına geçilmesin, karı sevgilisiyle bir olup kocasını, koca metresiyle bir olup karısını doğramasın, velhasılı cinsel içerikli bir suç işlenmesin.
Türkiye’nin cinsellikle bir sorunu var.
ÖLDÜREN CİNSELLİK
Hatta insanları nasıl canavarlaştırdığı düşünülürse, Türk toplumunu kemiren psişik sorunun cinsel olduğunu söyleyebiliriz.
Cinsellik, yemek yemek, su içmek, uyumak gibi canlının hayatta kalmak için kurgulandığı doğal programlardan biri, içgüdüsel bir ihtiyaçtır.
Cinsel açlık, doyumsuzluk ya da yetersizlik korkusu, tıpkı yemek açlığı çeker gibi saldırganlaştırır, insanı insanlıktan çıkarır.
Canavarlaşmak diyorum, çünkü bu saldırganlığın insanın hayvanlarla ortak içgüdüleriyle bile ilgisi yoktur!
En vahşi türleri bile dişi hazır olmadığı sürece çiftleşemeyen hayvanlar arasında “tecavüz” ne vardır, ne de mümkündür.
İNSANA ÖZGÜ BİR CANAVARLIK
Tüm canlılar arasında zorla cinsel ilişkiye girmek ve zaten cinsel gerekçeyle öldürmek, yalnızca insana özgü bir canavarlaşmadır.
Neden?
Çünkü işin içine insanın (ne yazık ki) hayvandan daha gelişmiş beyni, dolayısıyla cinsel zorbalığı ve sonuçlarını kurgulayabilen düşünce fonksiyonu girer. Bu fonksiyon da sorunlu olunca, ortaya başka hiçbir canlının dönüşemeyeceği canavarlar çıkar.
Tam da bu yüzden psişik, yani beyinsel bir sorundur, cinsel saldırganlık ve şiddet.  Psişik olduğu için de yansımaları cinsel alanla sınırlı kalmaz, kişinin tüm davranışlarını, karakterini etkiler.
Türkiye’deki durumun vahameti, cinsel sorunlu psişik yapının bireysel olmaktan çıkıp, toplumsallaşmasıdır.  Şiddet eğiliminin bilinçüstü gerekçesi ve hatta eğilimi aşıp suç oluşturduğunda yargıya sunum nedeni, daima kıskançlıktır.
AŞAĞILIK DUYGUSU OLARAK KISKANÇLIK
Şiddete maruz kalan kadın için öne sürülen “tahrik etti” çatısının altında toplanan “Açık saçık giyindi”“Ötekine baktı”“Erkekliğime hakaret etti” gibi  yan gerekçeler kadar; karısına ya da sevgilisine bakan başka erkeğe yönelik şiddet de kıskançlığın sonuçlarıdır.
Oysa biraz psikolojiye meraklı ya da sağduyu sahibi herkesin bildiği gibi, kıskançlık zaten yukarıda sözünü ettiğimiz yetersizlik, doyumsuzluk, güvensizlik duygularından beslenen bir kompleks; yani aşağılık duygusudur.
Türk toplumunda erkek türü, herhangi bir toplumdan fizyolozik anlamda farklı değil… Dolayısıyla şiddet eğilimini doğuran aşağılık kompleksi, tümüyle psişik.
Peki dünyaya baktığımızda, aşağılık duygusundan muzdarip erkek çoğunluğunun Müslüman ülkelerde ortaya çıkması bir raslantı olabilir mi?
ÇAKMA RUHBAN, SEKSE İMAN
Kanımca olamaz.
Çünkü Taliban’dan İranlı mollalara, Pakistan’dan Türkiye’ye vb. yayılan İslam coğrafyasında, dincilik arttıkça cinsiyetçi şiddetin de arttığını görmemek; dolayısıyla cinsellikle dinsellik arasında doğrudan bir etkileşim kurmamak olanaksız…
Keza İslamiyetin aslında var olmayan, ama Türkiye’de devlet desteğiyle yaratılan ruhban takımının; yani Diyanet’inden tarikatına, cemaat ve tekkelerine ortaya çıkan kendinden menkul hocalar, şeyhler vb.’nin düzeysiz din yorumlarının çoğunu cinsiyet ayrımcılığı ve sekse yöneltmesi; din ile cinsellik arasındaki bu etkileşimin kanıtıdır.
ÖZGÜVENSİZ ERKEKLİĞE KÖRPE KURBAN GEREKİR 
Kadını seks objesi olarak saklayıp özgürlüğünü sınırlayan bu zihniyet, erkeklere tanıdığı teolojik üstünlük pratikte karşılık bulamayınca aşağılık kompleksine dönüştüğü içindir ki onlara çocuklarla evlenmeyi öğütlüyor!
Çünkü özgüvensiz erkekliğe gözü açılmamış, yetersizliği anlamayacak ve tartışmayacak seks objeleri gerekiyor.
Bu objeler bazen bebek yaşında erkek ya da kız çocuk, bazen de dilsiz hayvan ya da cansız damacana olabiliyor.
Ve bu ruhsal bozukluk, hatta canavarca sapkınlık, Türkiye’de eli apış arasında gezen çakma ruhban tarafından cahil halka din diye, iman diye sunuluyor!
This entry was posted in DİN-İNANÇ, İrtica, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ, TARİKAT VE CEMAATLAR, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *