POLİTİKA GÜNDEM * Erdoğan yönetiminde AKP’nin 20 yılı

Erdoğan yönetiminde AKP’nin 20 yılı

CUMHURİYET – Prof. Dr. Hakkı KESKİN – 18 Kasım 2022 Cuma

Tam 20 yıldır Türkiye tek başına AKP, başbakan ve cumhurbaşkanı kimliğiyle Erdoğan tarafından yönetilmektedir. Bu denli uzun süre Türkiye’yi yönetmek yalnızca Erdoğan’a nasip olmuştur. Erdoğan, “Biz yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla, yani 3Y ile mücadele etmek için iktidara geliyoruz” diyordu.
Gelecek yıl 100. kuruluş yılını kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir hükümet döneminde, son yıllarda yaşadığımız kadar yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları yaşamadı ve görmedi.
YOLSUZLUK
Türkiye’de var olan yasalar ve kurallar bu dönemde göz ardı edilerek açık ve şeffaf olması gereken ihaleler, ihale kuralları ihlal edilerek yüzlerce milyarlık yatırımlar öncelikle beş büyük firmaya veriliyor. Bu nedenle bunlara “beşli çete” deniyor. Yollar, köprüler, şehir hastaneleri gerçek değerlerinin çok üstündeki fiyatlarla bu firmalara verilirken hazineden ödenen paraların bir kısmının da ihaleleri organize eden belli kişilere aktarıldığı belirtiliyor. AKP öncesi 80 yılda, hiçbir dönemde görmediğimiz sayısız yolsuzluk ve rüşvet olaylarını yaşayarak ve özgür basından izleyerek görüyoruz.
YOKSULLUK
Ne yazık ki Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri hükümet talimatıyla belirlendiğinden, bunlara güven kalmadı. Bağımsız bilim insanlarının güvenilir açıklamalarına göre halkın yüzde 50’si açlık sınırının altında yaşamaktadır. Enflasyonun yıllık ortalama yüzde 200’ün üstünde olduğu ve buna karşın çalışanların yarıdan fazlasının asgari ücretle geçinmek zorunda olduğu biliniyor. Yoksulluğun en önemli nedenleri hızla artan işsizlik, gelir dağılımında giderek artan dengesizlik, Türk parasının dolar ve Avro karşısında hızla artan değer kaybıdır.
Türkiye ekonomisi eskiden sadece sanayide ithalata bağımlıydı. Son yıllarda bu durum tarım ürünlerinde de belirgin hale geldi. Oysa Türkiye AKP öncesinde, tarım ürünleri bakımından dünyada kendi kendine yeterli olan yedi ülkeden biriydi. Yıllardır dünyanın en büyük 20 ekonomisi (G20) arasında bulunan Türkiye, milli geliri bakımdan 21. sıraya gerileyerek G20’deki yerini böylece kaybetmiş bulunuyor.
YASAKLAR
Erdoğan iktidarında, Erdoğan yönetimini eleştiren yüzbinlerce kişi hakkında, anayasanın tanıdığı hakkı kullanarak fikirlerini açıklamaları nedeniyle, dava açılmıştır. Erdoğan öncesi hiçbir cumhurbaşkanı tarafından bu davaların onda biri kadarı bile açılmamıştı.
Bu yılın ekim ayında, genel seçimlere 7-8 ay kala AKP tarafından alelacele Meclis’ten geçirilen “sansür yasasıyla”, Türkiye`de dahada artan düzeyde, hiçbir dönemde yaşanmamış olan bir yasaklar sürecine girilmiş bulunuluyor.
Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak Erdoğan ve AKP, izledikleri yanlış dış politikayla, Ortadoğu’da her alanda büyük saygınlığı olan Türkiye’yi, hiçbir gerekçesi olmaksızın Suriye ile çatışma ortamına soktu. Suriye, Afganistan, Irak ve diğer ülkelerden sayıları 8 milyonun üstünde olduğu belirtilen kaçkınlar, böylece Türkiye için çok yönlü büyük bir ekonomik, siyasi ve toplumsal sorun oluşmasına neden oldular.
This entry was posted in Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *