İzmir Yangını (Smyrni Mana Kegete) İzmir Yanıyor Anam

İZMİR’İN EN TARTIŞMALI KONUSU AYDINLANDI!

“İZMİR YANGINI” KİTABI YAYINLANDI..


Yaşar Aksoy’un 40 yıl süren araştırmaları sonucunda özellikle ABD Kongre Kütüphanesi Amiral Bristol Arşivi’nde 38-Genel Yazışmalar dosyası içinde bulunan belgeler ışığında yazdığı “İzmir Yangını (Smyrni Mana Kegete – İzmir Yanıyor Anam)” kitabı, Kırmızı Kedi Yayınları’ndan basıldı.
İzmir İtfaiye Komutanı Paul Greskovich Raporu, ABD Ortadoğu’ya Yardım Konsorsiyumu Başkanı Mark Prestiss Raporu, körfezdeki gemisinden yangını karaya gönderdiği subayları aracılığı ile izleyen Amiral Dumesnill’in Raporu, Vatikan Resmi Temsilcisi Dr.Ronaldo Marmara’nın Vatikan arşivinde bulduğu raporlar gibi birçok uluslararası raporları ve anti-emperyalist Türk yazarların bulgularını ihtiva eden kitap, İzmir tarihçiliğinde ve APİKAM’da bu konuda unutulmaz hizmetler sunan merhum devrimci tarihçi Dr.Ortay Gökdemir’e ithaf edildi.
Bilindiği gibi Balkan Savaşında şehri ele geçiren Yunan rejimi tarafından çıkartılan Selanik 1917 Yangını, Yahudi, Türk ve Avdeti (Dönme, Sabetaycı) nüfusun yoğun olduğu 120 hektar alanı yok etmişti. İzmir 1922 Yangını ise, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşundan sonra Hıristiyan, Rum ve Ermeni mahallelerini kül ederek, Yahudi ve Türk – Müslüman kesime bir zarar vermedi.
Bu kitap, Selanik Yangını’ nın bir rövanşı gibi algılanan ve şehri Atatürk’ün yaktırdığını iddia ederek, bir küresel İzmir Soykırımı iddiası peşinde olanlara acı bir ders vermekte. Çünkü İzmir Yangını’ nın gerçekte nice uluslararası belgeler ışığında Amerikan – Yunan Emperyalizmi tarafından açıkça desteklenen örgütlü bir Ermeni terörist çete tarafından gerçekleştirildiğinin izlerini sürmekte ve belgelemekte.
Kitap, Emperyalizmin komplosu sonucunda İzmir’in en zengin mahallelerinin kül oluşunu belgelerken, Türkiye Tarihi’nde hiç araştırılmamış, hiç yazılmamış, hiç açıklanmamış gerçekleri ve belgeleri gözler önüne seriyor.
Kitabın yayınlanmasındaki destekleri için Haluk Hepkon ve Mehmet Ali Güller’e teşekkürleri sunarım.
This entry was posted in Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *