HARF DEVRİMİ, OSMANLI’DA MATBAA VE OKUR YAZARLIK – Bölüm 3

BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK – 1928 Kayseri

Araştırma yazısı; Naci Kaptan 25 Ekim 2022
BÖLÜM 1 – https://nacikaptan.com/?p=85991
BÖLÜM 2 – https://nacikaptan.com/?p=103160
BÖLÜM 3 – https://nacikaptan.com/?p=103173
BÖLÜM 4 – https://nacikaptan.com/?p=103211

TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal HARF DEVRİMİ hakkında yaptığı konuşmanın içeriği baştan aşağıya yanlış ve kasıtlı yapılmış bir DEZENFORMASYONDUR…Hani dezenformasyon yasası çıkmıştı?.
Ünal görev yaptığı makamı kendisine bahşeden CUMHURİYET ve AYDINLANMA DEVRİMLERİ ile ilgili düşüncelerini açıklamıştır. Bu açıklama aslında AKP’nin ve yöneticilerinin GİZLİ AJANDASININ, Laik demokratik sosyal devlete ve cumhuriyete karşı olan düşmanlıkların  somut olarak açığa çıkmış durumudur.
Son 20 yılın Türkiye’si tarikatlar ve cemaatler ülkesi olmuştur. Allah adına kurulmuş ve bu yolda hizmet yapması gereken tüm tarikatlar devlet yönetimine ortak olmak yolunu seçmişler, Allah yolundan saparak Dünya işlerinin, zenginlik ve paranın gücüne tapınma yolunu seçmişlerdir. Onlar için tarikatların gücü zenginleşme aracı olmuş ve büyük ticari kuruluşlar haline gelmişlerdir. AKP iktidarı ise tarikatları ve cemaat vakıf/derneklerini vergiden bağışık kılmış, izinsiz bağış almak hakkı tanımış ve örtülü ödenekten beslemeye başlamıştır.
Türkiye’yi aydınlanmaya ve cumhuriyete taşıyan tüm değerlere ve devrimlere karşıt olanların ortak özelliği nerede ise tamamının din eğitimi almış olmaları, imam hatip ve ilahiyat fakültelerinden mezun olmalarıdır.  Bu sosyal olgunun incelenmesi gerekiyor. Din eğitimi alarak devleti yönetecek makamlara gelenler neden Laik Cumhuriyete ve yüce ATATÜRK’e ve aydınlanma devrimlerine karşıdırlar ve düşmandırlar? Bu derinlemesine sorgulanması gereken bir durumdur.
Mahir Ünal’ı ve O’nun gibileri CUMHURİYETE, ATATÜRK’E, AYDINLANMA DEVRİMLERİNE karşı ve düşmanlık yapanları kınıyorum. Onlar bilsinler ki bu düşünce ve tutumları ile Türkiye’ye, Türk’lere düşman olan tüm yabancı devletlerle aynı gemidedirler.
Naci Kaptan – 25 Ekim 2022

Değerli okur,
Aşağıda 13 Haziran 2015 tarihinde paylaştığım önemli bir yazıyı, bu araştırma yazı dizisi içinde tekrar okumanıza sunuyorum. Bu yazı Atatürk’ün neden HARF DEVRİMİ yaptığını örneklerle çok güzel anlatıyor. Yazı için sayın Ali Serdar Bolat’a teşekkür ederim.
Eski Türkçe/Osmanlıca denen, Farsça/Arapça karışımı melez dil ile değil eğitim ve bilim yapmak günlük yaşamda bile bu dili yazmak okumak imkansızdı. Ayrıca Osmanlı döneminde okul ve öğrenci sayısının düşük olması, eğitim verecek düzeyde yeterince öğretmen olmaması göz önüne aldığınızda toplumun okur/yazarlık düzeyinin çok düşük olması kaçınılmazdır.  Bunun en güzel kanıtı basılan kitap sayısının çok az olmasıdır. Ders kitaplarındaki konuları ise, Osmanlıca’nın karmaşıklığı, bir kelimenin birden fazla anlama geliyor olması, kelimenin anlamını çözebilmek, kavrayabilmek mümkün değildir. Ancak cümle içinde geçen diğer kelimelere göre kelimeler anlamlandırılıyor. Bu nedenle özellikle ders veya bir bilim kitaplarında konunun içinden çıkmak olası değildir.
Şayet ATATÜRK, Harf Devrimini yapmasa idi Türkiye halen Arap liginde ve cehaletin sarmaladığı, çağdaşlık ve bilimde ortaçağda debelenen bir ülke olarak kalacaktı. Bu nedenle ÜST İNSAN  ATATÜRK’e her bakımdan şükran borcumuz vardır.
Naci Kaptan / 25 Ekim 2022

Türkler, ilk önceleri Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanmışlardır. 8. Yüzyıldan itibaren, İslamiyet’in kabul edilmesiyle birlikte Uygur alfabesi bırakılarak Arap alfabesine geçilmiştir. Zaman içinde arapça, farsça ile karıştırılarak ve kelimeler yetmediğinde eklemeler yapılarak melez bir dil olan Osmanlıca kullanılır olmuştur.
Kurtuluş Savaşı’nı kazandıktan sonra, 29 Ekim 1923′te Cumhuriyet’i kuran Ulu Önder Atatürk, askeri ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yenilikler yapmıştır. Bu yeniliklerden biri de, 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan 1353 sayılı kanunla, Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin kabulü olmuştur. Bu tarihten itibaren yeni harflerin öğrenilmesi ve okur yazar sayısının artırılması konusunda büyük bir seferberlik başlatılmıştır.

Q, W, X harfleri ve Atatürk Alfabesi’nin eşsizliği

“Kürtçe Harf” diye bir şey yok !!!
Q, W ve X harfleri kastedilerek: “Kürtçe Harfler alfabeye alınıyor” deniliyor.”Kürtçe Harf” diye bir şey yok. Bu üç harf de Kürt Harfi değil, Latin Harfi.

İşte Latin Harfleri ve Latin Alfabesi:

Atatürk, bu alfabenin bazı harflerine noktalar ve çengeller koyarak Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü harflerini oluşturmuş.Q,W ve X harflerini de almamış.İşte böylece Türk Alfabesi veya Atatürk Alfabesi oluşmuş.
Ö ve Ü harfleri Alman Alfabesi’nde de var. Tıpkı, bizim Ö ve Ü gibi okunuyor.
Ç Fransızca’da da var ama S okunuyor.
Latin harfleri Türk, Azeri, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, İspanyol, İsveç, Norveç gibi ülkelerin alfabelerinde kullanılıyor. Ancak, bunlara Türk, Azeri, İngiliz, Fransız, İspanyol Harfleri denmiyor Latin Harfleri deniyor.
Azeriler ə şeklinde bir harf (ters e) eklemişler alfabeye. Belki sadece bu harfe Azeri Harfi denilebilir. Azeriler X harfini kalın H, Q harfini de kalın K olarak kullanıyorlar.

İşte Azeri Alfabesi:

Türkiye’de, Kırmanci Lehçesi’ndeki Kürtçe Alfabe de Latin Harfleri kullanılarak yapılmıştır, dolayısıyla, Kürt Harfi diye bir harf yoktur.
Suriye, Irak ve İran Kürtleri kendi lehçelerini (Sorani, Lorani gibi) Arap Harfleri kullanarak yazıyorlar. Oralarda da Kürt Harfi diye bir şey yok.

Q, W ve X harflerinin gereksizliği

Q harfi kalın K, yani genizden gelen K için kullanılıyor. Osmanlı kalın K için KAF, ince K için de KEF harflerini kullanırdı. Sonuçta her ikisi de K sesidir. Atatürk, her türlü K sesi için K harfini kullandı. Bir karışıklık ya da terslik olmadı, tersine olay sadeleşti. QALEM yerine KALEM yazınca, bu kelimeyi yanlış mı okuyoruz? Hayır. K harfi varken Q harfi tamamen gereksizdir.
W harfi tamamen gereksizdir. V harfi varken aynı sesi veren W harfine gerek yok. Arap Alfabesi’nde V sesi veren tek bir harf var: VAV. Şimdi Arapça’dan Kürtçe’ye geçen kelimelerdeki V sesini bazen V bazen W yazmak neyin nesi? Irak, İran ve Suriye’deki Kürtler Kürtçeyi Arap harfleri ile yazıyorlar ve sadece VAV harfini kullanıyorlar. Onlar 2 ayrı V harfine gereksinim duymuyorlar da Türkiye’dekilere ne oluyor?
X harfi kalın H için kullanılıyor. Arapça’daki HI harfi yerine. Ama Arapça’da 3 tane H harfi var. İnce H için HE,orta H için HA, kalın H için HI. Bir tane daha H harfi mi icat edelim şimdi? XALI yerine HALI yazsam, bu kelimeyi yanlış mı okurum? Hayır. H harfi varken X harfi tamamen gereksizdir.
Genizden, burundan, dişler arasından ve damaktan çıkarılan sesler ilkel seslerdir. Uygarlık ve konuşma dili geliştikçe, bu ilkel sesler kaybolur ve kaybolmalıdır. Atatürk Alfabesi, bu konuda, yani ilkel seslerin elenmesi konusunda en büyük yardımcıdır. Arapçada 2 tane D, 2 tane T, 3 tane S, 3 tane H sesi var. Bizde ise hepsinden birer tane var. İlkel sesleri Atatürk elemiş. Q,W ve X harfleri ilkel sesler içindir.
Eskiden bizde de ilkel sesler vardı, Anadolu’da yerel ağızlarda halen ilkel sesler vardır. Ancak Atatürk, bu ilkel seslerin kaybolduğu, Türkçenin en incelmiş biçimi olan İstanbul’un Fatih İlçesi’ndeki sesleri esas alarak bu alfabeyi meydana getirdi. Okullarda okuduğumuz, radyolarda televizyonlarda sunuculardan duyduğumuz bu sesler, incelmiş, uygarlaşmış seslerdir. Hala daha ilkel sesler için zorlama harfler koyarak uygarlaşmaya, dilin incelmesine karşı koymak neden?
Bütün dilleri incelememe olanak yok, ama Avrupa dillerini, Arapçayı, Farsçayı, Çinceyi biliyorum (Bu dillerdeki Konuşmaları anlamasam da dikkatle dinledim demek istiyorum). Gördüğüm kadarı ile, dünyada en incelmiş, ilkel sesleri içinden atmış olan dil Türkiye Türkçesidir. İkinci sırada Japonca geliyor.

Atatürk Alfabesi’nin eşsizliği

Atatürk Alfabesi, daha doğrusu Abecesi, dünyada bugüne kadar yapılmış olan en mükemmel alfabedir. Eşsizdir. Günümüze kadar hiç bir ülkenin yapmaya cesaret edemediği büyük bir devrimdir.

İşte özellikleri:

1- Atatürk Abecesi’ndeki harfler, her zaman ve her yerde aynı sesle okunur. Her harfin sadece bir tek ses değeri vardır.Örnek: A harfi, her yerde a sesi verecek şekilde okunur. Her harf için bu kural geçerlidir.
2 -Her ses, sadece tek bir harfle karşılanır. Örnek: A sesi her zaman tek harfle, A harfi ile yazılır. Her ses için bu kural geçerlidir. Bir ses, bir tek harf olarak yazılır. Bir sesi yazmak için birkaç harf bir araya getirilmez.
3 -Yazılan her harf okunur. Bir kelime içinde yazılıp da okunmayan harf olamaz. Şimdi doğal olarak şaşıracaksınız. “E, ne var bunda? Bunun neresi mükemmel? Devrim bunun neresinde?” diyeceksiniz. Atatürk Abecesini küçük yaşınızdan beri kullandığınız için mükemmelliğinin farkına varmamış olmanız çok doğal. Diğer alfabelerle karşılaştıralım, o zaman göreceksiniz mükemmeliyeti.
A harfini ele alalım:
İngilizce bir yazıdaki A harfi yerine göre A, O, EY veya E olarak okunur.AT yazılır, ET okunur. SAY yazılır SEY okunur. NATURE yazılır, NEYÇIR okunur. TAXI yazılır, TAKSİ okunur. WATER yazılır VOTIR okunur. KAT olarak okumak için de, CUT yazmalısınız. Yani A sesini vermek için U yazıyorsunuz.
E harfine bakalım:
İngilizce bir yazıdaki E harfi yerine göre İ veya E olarak okunur.He yazıp Hi ; Sheriff yazıp Şerif okuyorsunuz.TENK olarak okumak için de THANK yazıyorsunuz.
İ harfine bakalım:
Ice yazıp ays okuyorsunuz, i harfi burada ay olarak okunuyor.Sit yazıp sit okuyorsunuz. Haydaa. Şimdi de i harfini i olarak okudunuz. Tri olarak okumak için de TREE yazdınız. Yani İ sesini okumak için 2 tane E harfini yan yana yazdınız.
O harfine bakalım:
Fransızca EAU yazıp O okuyorsunuz. Bir tek O sesi çıkarmak için 3 ayrı harfi yan yana dizmek zorundasınız.Yine Fransızca BORDEAUX yazıp BORDO okuyorsunuz. Önce O harfini O olarak, sonra da EAUX harflerini O olarak okuyorsunuz. 4 harf bir O ediyor…
Ö sesi
Fransızcada JE yazılıp JÖ, PETİT yazılıp PÖTİ okunuyor. E yazıp Ö okudun, sondaki T harfi ise uçtu gitti.
Ş harfi
İngilizce SHE yazıp Şİ okuyorsunuz. Ş sesini ancak 2 harf kullanarak yazabiliyorsunuz: SH Almanca daha da berbat. Ş sesini yazmak için 3 harf kullanmanız gerek: SCH. Yani BOŞ okumak için BOSCH yazmanız gerekiyor.
İngilizcede Ş sesini her zaman SH ile yazamıyorsunuz. Neyşın okumak için Nation yazmalısınız. Yani burada T yazıp Ş okuyorsunuz. Ş sesini vermek için bazen de C kullanılıyor: Precious yazıp Preşıs okuyoruz.
Ç harfi
Almanca Ç yazmak için 4 harf gerekiyor: TSCH. Yani ÇEK okumak için Almancada TSCHEK yazıyorsunuz.
İngilizcede CHECK yani 2 harf: CH Fransız Ç harfini bulmuş ama alfabede ayrıca bir S harfi olduğu halde, Ç’yi de S okuyor. GARÇON yazıp GARSON okuyor. Akıl mı bu?
I harfi
İngilizcede I (ı) harfi yok. I sesini yazmak için e, io veya u yazıyoruz. Water yazıp Votır, Nation yazıp Neyşın okuyoruz. LECTURE yazıp LEKÇIR okuyoruz.
M harfi
Fransızcada M harfi bazen N okunuyor. Champs-Élysées yazıp ŞANZELİZE, COMTE yazıp KONT  okuyorsunuz.
T harfi
İngilizce CULTURAL yazıp KALÇIRIL okuyoruz. İlk U, A olarak, ikinci U I olarak, T de Ç olarak seslendiriliyor.
Bir de heceler var. Onlar daha berbat:
Almanca EU yazıp OY, AE yazıp E, UE yazıp Ü, OE yazıp Ö, Eİ yazıp EY okuyorsunuz. DOYÇ olarak okumak için DEUTSCH yazıyorsunuz. Fransızcada ROI yazıp RUA, LOUIS yazıp LUİ okuyorsunuz.
Bir de yok olan harfler var.
Fransızca ELLE yazıp EL, FILLE yazıp FİY, L’HOMME yazıp LOM, QU’EST yazıp KES, CETTE yazıp SET, MONT BLANC yazıp MON BLAN, DON QUICHOTTE yazıp DON KİŞOT, JULES VERNE yazıp JÜL VERN, PARIS yazıp PAĞİ okuyorsunuz. Bir sürü harf okunmuyor, boş yere yazılıyor yani.
Yer değiştiren harfler:
İtalyanca MIGNON yazıp MİNYON okuyorsunuz.
Y harfi
İspanyolca MALLORCA yazıp MAYORKA.. Fransızca FILLE yazıp FİY, VERSAILLES yazıp VERSAY okuyorsunuz. LL= Y oluyor! Bunlar birkaç örnek yalnızca. Daha ne gariplikler var.
Bundan dolayı, seslerin karşılığı olan harfleri öğrenen herkes ağzından çıkan kelimeyi yanlışsız yazmayı ve gördüğü her kelimeyi okumayı çabucak öğrenebilir. Bir İngiliz çocuğa harfleri öğret, hiç bir şey yazamaz. Su (votır) yaz diyorsun. Çocuk WATER yazmalı. V sesini V ile mi,W ile mi yazacak? O sesinin A harfi ile yazılacağını nereden bilebilir ki? T harfini yazabilir, geçelim.
I harfine geldik ama İngilizcede böyle bir harf yok ki. I sesini E harfi ile yazmalı ama bilmesi olanaksız. İngiliz çocuk, harfleri değil, KELİMENİN TÜMÜNÜ AYNI ANDA GÖREREK nasıl okunacağını görür ve ezberler: WATER. Ancak bu kelimeyi ezberledikten sonra yazabilir. Türk çocuk ise S ve U harflerini arka arkaya dizerek SU yazabilir. İşte en büyük üstünlük bu. Ama bu üstünlüğü elimizden almak için, harflerle değil, hece ezberleterek okumayı öğretmeye başladılar ilkokullarımızda. Gayrı milli iktidarlar Amerikalı eğitimcilerin zorlaması ile bu ihaneti de yaptılar.
Atatürk Alfabesi ile biz hangi dilde olursa olsun her kelimeyi yazabiliriz, ama onlar yazamazlar.Bir Avrupalıya veya Amerikalıya KILIÇ, CACIK yazdıramazsınız. Arapça sesleri de yazamazlar. EL MISR EL YEVM yazamazlar örneğin. AL MASRI AL YOVM yazıyorlar, aynı sesi vermiyor. Halbuki Atatürk Alfabesi ile El Mısr El Yevm yazdım gitti işte…İşte bu kadar basit bir şeyi, yani her sesi yalnızca tek bir harfle yazmayı ve yazılı her harfi yalnızca tek bir sesle okumayı akıl edememişler. Şimdi görüyorlar, itiraf da ediyorlar, ama bu devrimi yapmaya cesaretleri yok. Onların bir Atatürk’ü yok çünkü.

Atatürk Alfabesinin Osmanlı Alfabesine üstünlüğü

Bir örnekle bu üstünlüğü kanıtlayalım: Aşağıdaki Osmanlıca yazı fotoğrafının aşağısına, bu yazının okunuşunu koydum. Oraya bakmadan, bu yazıyı okumaya çalışınız. Bakalım okuyabilecek misiniz.
Bu fotoğraftaki Arapça harfleri yan yana dizersek şöyle oluyor:
anatvly asmanly tymvr yvly
aykyncy mvka
hydrpaşadn bvstancyyh
v yahvd
bvstancydn hydrpaşayh
Deli saçması değil, hayır. Bu bir tren bileti.
Okunuşu işte şöyle: anatvly asmanly tymvr yvly (Anadolu Osmanlı Demir Yolu)aykyncy mvka (İkinci Mevki) hydrpaşadn bvstancyyh (Haydarpaşa’dan Bostancı’ya) v yahvd (veyahut) bvstancydn hydrpaşayh (Bostancı’dan Haydarpaşa’ya)
Açıklaması:
V olarak yazdığım VAV harfi V – O – U – Ö – Ü olarak okunur.
Yani bir harf 5 ayrı ses için kullanılıyor.
A olarak yazdığım AYIN harfi A veya İ olarak okunur.
H olarak yazdığım HE harfi H veya E olarak okunur.
Y olarak yazdığım YE harfi Y – İ – I – A olarak okunur.
Örnek:Mustafa yazarken, kelimenin sonundaki a harfi y olarak yazılır. Bilmeyen kişi Mustafa kelimesini müstafi (istifa etmiş) olarak okuyabilir.
Örnek:
Şunu okuyunuz bakalım: asy (ayın – sat – ye) . “Asi” dediğinizi duyar gibi oluyorum. Yanıldınız. “İsa” okunuyor. Yaa işte böyle.
Örnek:
Mevki mvka olarak yazılıyor, sondaki a (ayın) i olarak okunuyor. Cami kelimesinin cama (cim elif mim ayın) yazılıp sondaki a nın i okunması gibi. Mürekkep yalamışlar bile yalan yanlış okurlardı. Örneğin, şiirde geçen “Heraklit” kelimesini “Her ekalliyet”olarak okuyan müddeiumumi (o zamanki savcı) Nazım için tutuklama emri kesmişti.

Atatürk Devrimi’nin değerini şimdi anladınız mı?

https://nacikaptan.com/?p=103173

Ali Serdar Bolat – 7 Ekim 2013 – http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2013/10/q-w-x-harfleri-ve-ataturk-alfabesinin.html
This entry was posted in ATATURK, CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, EĞİTİM, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *