HARF DEVRİMİ, OSMANLI’DA MATBAA VE OKUR YAZARLIK – Bölüm 1

Araştırma yazısı; Naci Kaptan 23 Ekim 2022
BÖLÜM 1 – https://nacikaptan.com/?p=85991
BÖLÜM 2 – https://nacikaptan.com/?p=103160
BÖLÜM 3 – https://nacikaptan.com/?p=103173
BÖLÜM 4 – https://nacikaptan.com/?p=103211

AKP iktidarının Laik Demokratik Cumhuriyet, Ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu ATATÜRK ve Aydınlanma devrimleri ile kavgalı olduğu toplum tarafından biliniyor.  AKP kendi yandaş gazetecilerinin de yazdığı gibi ABD+İsrail tarafından kurdurulmuş olan bir misyon partisidir.
İzlediği politikalar, çıkardığı yasalar bütünüyle emperyal efendilerinin isteği ile uyumludur. Amaçları Türkiye’yi zayıflatarak, fakirleştirerek, ekonomik olarak çökerterek ülkemizi sömürgeleştirip  bir islam devletine çevirmek ve Türk’lerin birey değil kul olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle Türk toplumunun bütünleştirici harçları olan tüm ulus değerleri ile oynayarak zayıflatmaya çalışıyorlar.
Bu günlerde yine HARF DEVRİMİ yine gündeme taşınmıştır. Bu gündem saptırmanın amacı AKP’nin siyasi çıkar yollarının tıkanmış ve zorda olmasıdır. Önlenemez yüksek enflasyon, aşırı pahalılık, toplumu saran derin yoksulluk ve işsizlik, Devlet kasasının boşalmış olması, aşırı borçlanma, dünyanın en büyük yolsuzlukları, soru hırsızlıkları, nepotizm, liyakatsız atamalar, toplum tarafından  her bir gün daha çok öğreniliyor. İktidar tüm bunları örtmek için ellerinde kalan son barutları atarak aydınlanma devrimlerini ve Ulus kahramanlarını kötülemeye çalışıyorlar. Bilsinler ki bunlar çıkış yolu olmayacak ve daha çok bataklığa batacaklar.
İktidarın bu “Cambaza Bak” tuzağına düşmeden HARF DEVRİMİ, OSMANLI’DA MATBAA VE OKUR YAZARLIK başlığı altında hazırladığım yazı dizisini okumanıza bu ilk bölüm ile sunuyorum.
Naci Kaptan – 23 Ekim 2022

ATATÜRK ARAPÇA HARFLERİNİ NEDEN KALDIRDI?

OSMANLICA/ARAPÇA SEVDALILARINA OKUMA ÖDEVİ (*)

“Adâletlü ve müruvvetlü Pâdişâh-ı Zillullâh hazretlerinin rikâb-ı hümâyûnlarına arz-ı hâl budur ki,Sa‘âdetlü Pâdişâhımın çamaşır leğenleri köhne olup isti’mâli mümkin olmadığı Ecilden ve hem serây-ı âmire mühimmâtı içün altı kantar bakır ve has bağçede Olan bostancı kullarınun bazı levâzımları içün bir kantar bakır Recâ olınur. Bâkî emr-i fermân sa‘âdetlü pâdişâhımındur”

Türkçe’si ;

“Padişahıma arz ederim ki; çamaşır leğenleri çok eskimiş olup kullanması mümkün değildir.[Kalaylanması için] altı kantar ve bostancıların bazı ihtiyaçları için bir kantar bakır rica olunur”


(-Gül, Gel, Kel, Kül)…
Alfabe devrimini içlerine sindiremeyenler, insan aklına zarar gerekçeler üretiyorlar. İşin teknik boyutuna, Arapça harflerden ve ona eklenen bir kaç Farsça sesten oluşan Osmanlıca denilen karma alfabenin Türkçe’yi yazı olarak anlatmaya yetmediğine bir türlü değinmiyorlar…
Konuyu daha iyi anlatmak için, kafaları biraz karıştıralım, Buyurun okuyun:
“mkml”Ne bu?
Anlaşılmadı değil mi?
Bir de tersine çevirelim harfleri:
“Lmkm”Şimdi anlaşıldı mı?
Yok, hayır!
Şimdi de Arapça harfleri bilenler için sırasıyla yazalım.
Lam, mim, kef ve mim..
İşte en son yazdığımın Arapça harflerle açılımı…
Yani eski yazıda yazı sağdan sola yazılır ve m, k, m ve m harfleri, onu mükemmel olarak yazıp okumanız için yeterlidir…
Lam, “la” okutur; mim “m” okutur, kef “g,k,n” okutur; mim, malum yukarıda dedik.. Haydi buyurun okuyun; Harf devrimi yaptığı için Atatürk’e hakkını helal etmeyenler?
Sizin hem onda bir hakkınız olduğu tartışılabilir de;
onun sizin üzerinizde hakkı olduğu kesin!
Ne bu şimdi?
Tekrar yineliyorum, buyurun okuyun?
Okuyamadınız…
Söyleyelim:
“Mükemmel” sözcüğü, eski Osmanlıca’da hiç bir ünlü konulmadan araya m,k,m ,l harfleri yan yana konulup birleştirilir; ve buyurun size mükemmel bir “mükemmel”
İkinci örnek:
Benim adım Kemal…
Kef, kefin yanına m, sonra elif, ardından lam harfini koyun…
Kural:
Kemal, Arapça bir sözcük olduğu için, araya hiç bir ünlü konulamaz.
Daha doğrusu, Osmanlıca denilen Alfabe’de, bizim bildiğimiz ünlüler kullanılamaz. Buyrun bir şey çıkarabildiniz mi?
Son örnek:
Kef ve Lam yan yana konulsun
Hem günümüzdeki gibi değil, tersine tabiî ki..
Bunu unutmayalım. Yineliyorum; kef ve Lam… yan yana ama şimdiki yazı gibi soldan sağa değil, sağdan sola:
Lam ve Kef
Kısacası
LK
Bu nasıl okunur biliyor musunuz?
Üç türlü:
“Gül” okuyabilirsiniz; bu biirrr…
“Gel” okuyabilirsiniz, bu ikiii…
“Kel” okuyabilirsiniz, bu üççç…
“Kül” okuyabilirsiniz bu döörtt…
Neymiş?
Demek ki Osmanlıca yazıyı okurken, sözcükleri büyük ölçüde tahmin ederek gitmek zorundaymışsınız… Kef ve Lam harfi, bunlardan hangisini anlatmak için kullanmıştır, bunu anlamanız olanaksızdır.
Bunlardan birisi, ancak hangisi?
Bir yazıyı tahmin ederek okumak, ne denli günün gereksinimlerine yanıt verebilir? Çoğu Arapça harflerden oluşan Osmanlıca Alfabe ile, Türkçe ünlü ses ağırlıklı bir dil olduğu için, okumak kolay değildir.
Dikkat edin:“Çoğu Arapça harflerden oluşan” dedim..
Niçin?
Çünkü, Osmanlıca bütünüyle Arapça harflerden oluşmuyor.
Çünkü Arapça harfler, Türkçe yazmaya yetmiyor.
Örneğin, “cim” var da Arapça’da, “çim” var mı?
Kısacası, Osmanlı bakmış ki Arapça harfler yetmiyor kendine, yeni harfler türetmiş…Bu yazıyla okumak çok zor, okuyanlar da yanlış yapmadan okuyamadıkları için, Anadolu’da ta II. Mahmut zamanından beri iptidai, yani ilkokul zorunlu olduğu halde, okuma yazma oranları, %5’in üzerine çıkamamış. Kızlarda ise bu oran, %2’lerin bile altında…
Pekala, gelelim latin harfleriyle oluşan Türk “a,b,c” sine!
Beyim!
Okuyup yazmanızda bir sorun var mı?
Yazdığınızı okuyamamak gibi bir sorun çıkıyor mu?
İmla yanlışlarınız varsa, o sizin bu konuda kendinizi yeterince yetiştirememenizden.
Var mı, latin alfabesi ile okuma yazma sıkıntısı olan var mı?
Yookkk
Pekala, bu harflerin hepsi latin alfabesinden mi alınmış?
Hayır!
ö,ü,ç gibi harfler; oluşturulan bir komisyon tarafından alfabeye eklenmiş, denemeleri yapılmış…
Bir öneri:
Şunu yapın:
Arapça harfleri biliyorsanız, bir Osmanlıca hatırat alın elinize, okuyun bakalım; başarabilecek misiniz?
Bunu söylüyorsunuz ya; neden Arap harfleri kaldırıldı,
neden latin harflerine geçildi?
Lütfen beyler, lütfen!
İşi bilenler açısından söylüyorum; “gülünç duruma düşüyorsunuz!”
Ha yazı devrimini eleştirenlere de son sözüm şu olsun:
Kendi konuştuğunuz Türkçe’nin içinde, Cumhuriyet döneminde türetilmiş sözcüklerin ne oranda olduğunu bir araştırın!
Sonra da çok heveslisiniz ya;
1930’dan önce yazılmış kitaplardaki Arapça ve Farsça sözcüklerin oranı nedir; onunla bir karşılaştırın; ardından da o eski metinleri, anlayıp anlayamadığınızı bir tartın!
Şunu göreceksiniz:
Ne kadar karşı olsanız da dil ve yazı devrimi, sizi de içinizden sarmış; isteseniz de vazgeçemezsiniz…
Prof. Dr Kemal ARI – Ankara, Türkiye

ATÜTÜRK SADECE MUZAFFER BİR KOMUTAN, BİLGE BİR DEVLET ADAMI DEĞİLDİ, ATATÜRK ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR BİLİM ADAMIYDI. BU NEDENLE ATA’mıza  ÖDENEMEZ ŞÜKRAN BORCUMUZ VAR.

(*) Yazısından paragraf alıntıladığım Değerli dostum yurtsever aydın Aydoğan Kekevi’yi saygı ile anarım

https://nacikaptan.com/?p=85991
This entry was posted in ATATURK, CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, EĞİTİM, GEÇMİŞİN İÇİNDEN, Genel Kultur, KÜLTÜR - EĞİTİM - ÇAĞDAŞLIK. Bookmark the permalink.

2 Responses to HARF DEVRİMİ, OSMANLI’DA MATBAA VE OKUR YAZARLIK – Bölüm 1

  1. emin says:

    Harf devrimi başlıbaşına bir büyük devrimdir….Cumhuriyet devrimini hayata geçirenleri minnetle anıyorum, parti görevlisi olan kişinin genetiğini merak ediyorum.açıklamada bulunmuş ,ülkemiz kalitesi olmayan insanlar tarafından yönetilmektedir. dinleyicilerdende bir tepki gelmemiş olmasından üzünülüyorum….utanılacak bir durum….Dünyamızın en iyi dillerinden biridir Türkçe..tartışmaya değmez,sayğılarla.

  2. Pingback: TARİH : HARF DEVRİMİ, OSMANLI’DA MATBAA VE OKUR YAZARLIK – TOPLA M 4 Bölüm – Stratejik Güvenlik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *