TÜRK MİLLETİNİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN

MİLLÎ MERKEZ BASIN AÇIKLAMASI

TÜRK MİLLETİNİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN


Yüz yıl önce 30 Ağustos 1922’de, Başkumandanlık Meydan Muharebesi ve Dumlupınar Zaferi ile batılı haçlı emperyalistlerin Anadolu’yu istilâ ve Türk Milletini yok etme emelleri sonsuza kadar tarihin çöp sepetine gömülmüştür.
Ancak ne hazindir ki, 100 yıl önce yenip, ülkemizden kovduğumuz batılı emperyalistler, bu yenilgilerinin rövanşını almak için, Türkiye’nin NATO’ya katılmasından itibaren ülkemizin bağımsızlığını yok edecek gizli faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. İşbirlikçi iktidarlar eliyle ve özellikle 1980 Amerikancı faşist darbe sonrasında yetiştirilen vatan haini-dindar-kindar nesiller, 15 Temmuz 2016 günü ABD+NATO organizasyonu olan kanlı bir isyana kalkışıp, ülkemizi 100 yıl önce tepelediğimiz emperyalistlerin işgaline açık hale getirmeye kalkışmışlardır.
Bu kalkışma 100 yıl önce olduğu gibi yine “karakteri bağımsızlık olan Türk Milletinin” sergilediği “ordu+millet” birlikteliği ile defedilmiştir.
Bugün Türk Milleti’nin birliği, Türk Devleti’nin varlığı, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü ve Mavi Vatanımız tehdit altındadır. Türk Milleti’nin engin hoşgörüsü altında varlıklarını sürdüren ancak kin ve nefret duygularından sıyrılamayanlar, Türk Ordusuna karşı zehir kusmaya devam etmektedirler.
Gaflet, dalâlet ve hıyanet içinde olanlarca;
Türkiye’nin Türk Milleti’nin vatanı, ülkesi olduğu gerçeği inkâr edilmeye,
Tarih bilinci köreltilmeye, Millî devlet tasfiye edilmeye, Türk Milleti bölünmeye,
Türk Ordusu küçültülüp, yok edilmeye, Dinî vesayet egemen kılınmaya,
Çağdışı ortaçağ Arap hurafeleriyle beyinler yıkanmaya,
Bilim ve teknoloji yerine Arap masalları ile gençlik uyuşturulmaya,
Türk kahramanları yerine ortaçağ Arap önderleri ve hayali Amerikan çizgi roman karakterleri kahraman gösterilmeye; hırsızlık, yalancılık, kadın ve çocuklara tasallut ve tecavüz ahlâki değerler olarak kabul ettirilmeye çalışılmaktadır.
Din, istismar aracı kılınmış, haçlı irtica Ortadoğu’da kan dökmektedir.
Türk Milleti’nin tarihte olduğu gibi bugün de, yarın da;
yapılan saldırılara sessiz kalmadığı ve kalmayacağı,
vatanın ve milletin parçalamasına müsaade etmeyeceği bilinmelidir.
Gazi Mustafa Kemâl başta olmak üzere, İstiklâl Savaşının kahramanlarını,
şehitlerini saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anarken,
Türk Milletinin
Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Muharebesi Zaferini ve
30 Ağustos Zafer Bayramı kutluyoruz.
MİLLÎ MERKEZ Yönetim ve Yürütme Kurulları
This entry was posted in ATATURK, CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *