İSLAMİ OYUN’LAR!!!

İSLAMİ OYUN’LAR!!!


Hiç bir uluslararası etkinlikte siyasal, inançsal ya da ideolojiye bağlı bir simge, sembol konulmamalı. Özellikle, özel semboller işin içine karışınca sınırlar iyice karışıyor!

İslam Oyunları adı ile düzenlenen spor yarışları çağdışı olmakla ötekileştirici olduğundan ırkçı bir karekter taşıyor. Amacı dayanışma yok, modernlik pozuna bürünerek gericiliği gündem etmektir. Din söylemlerinin çağı çoktan geçmiş, kabile düzeni olan topluluklarda geçerlidir, yalnız. Günümüz ULUS, yasalar çağıdır.
Türkiye’yi ele geçiren ümmetçiler kendi zekaları ile hareket etmiyorlar, onlar baskın dış güçlerin projesi olarak BOP çerçevesinde, ilk aldatıcı ılımlı islam adı ile Türkiye’ye musallat olup, şimdi artık açık tutucu dinçilik kartları ile oynuyorlar. Bunlara ortaklık eden iktidar sevdalısı ne idükleri belirsiz Türk-İslam “sentezçileri” de borazanlık yaparak halkı kandırmaktalar.
Yukarıdaki görsel, dinsel hurafelerin daha doğrusu başka milletlerin tarihsel belleğini mezhepler aracılığı ile nasıl korunduğunu, nasıl din adı ile başkalarına aşılandığını sergiliyor. İslam Oyunları diye lanse edilen bu girişim islamcıların ilk oyunları olmasa da, Türk dünyasında son olması gerekiyor. Türkler ne ırkçı, ne de tarih yoksunudurlar.
This entry was posted in İrtica, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *