AKP’NİN YOLSUZLUK TARİHÇESİNDEN : YOLU GİZLENEN VİLLALAR VE SİLİNEN TELEFON GÖRÜŞMELERİ * “E­fen­dim se­la­mün aley­küm. Cu­ma­nız mü­ba­rek ol­su­n”

E­fen­dim se­la­mün aley­küm. Cu­ma­nız mü­ba­rek ol­su­n”

NOT; Aşağıda bahse konu olan telefon konuşmalarının kim/ler tarafından kayda alındığı bilinmiyor. Konular bir iddiadır. Ama Villaların yapılması konusu gerçektir.

M. Latif Topbaş, İzmir Urla İlçesi Zeytineli Köyündeki deniz koyunu özel tahsisli olarak imara açarak villalar yapmak istemektedir. Villaları yapacağı koy 1. Derece Sit Alanı içinde bulunması sebebiyle imara açılamamış, arazinin imara açılabilmesi için 2 villa Tayyip Erdoğan’a verildiği iddia edilmiştir..

Haberin Kaynakları;
25 Ocak 2014 Cumartesi Aydınlık/ 26.01.2014 Cumhuriyet/
Sözcü 24.01.2014 tarihli gazetelerdir.

“Te­le­fon gö­rüş­me­si­nin ay­nı işa­da­mı ile Baş­ba­ka­n’­ın kı­zı Sü­mey­ye Er­do­ğan ara­sın­da geç­ti­ği öne sü­rü­lü­yor. İn­ter­ne­te sız­dı­rı­lan kay­da gö­re Sü­mey­ye Er­do­ğan, “Am­ca­” di­ye hi­tap et­ti­ği işa­da­mı­nı arı­yor ve “an­ne­siy­le (Emi­ne Er­do­ğan) vil­la plan­la­rı­na bak­tık­la­rı­nı, bi­ri ön­de di­ğe­ri ar­ka­da 2 vil­la­yı be­ğen­dik­le­ri­ni ve plan­la­rda de­ği­şik­lik­ler yap­mak is­te­dik­le­ri­ni­” sö­ylü­yor. Er­do­ğa­n’­ın, bu gö­rüş­me­de, “seç­tik­le­ri vil­la ya­kı­nın­da­ki ha­vu­zu per­de­le­mek için et­ra­fı­na set çe­kil­me­si­ni­” de is­ti­yordu.”
” İşa­da­mı, “vil­la­la­rı için çı­ka­rı­la­cak ya­pı­laş­ma iz­nin­den ken­di­sin­den baş­ka kim­se­nin fay­da­lan­ma­ma­sı­nı­” da ta­lep edi­yordu.”
” Er­do­ğa­n’­ı ara­yan işa­da­mı sö­ze, “E­fen­dim se­la­mün aley­küm. Cu­ma­nız mü­ba­rek ol­su­n” di­ye baş­lı­yor ve “Se­la­mün eley­küm, ha­yır­lı cu­ma­la­r” kar­şı­lı­ğı­nı alı­yor. İşa­da­mı, Er­do­ğa­n’­a, Ur­la Kay­ma­ka­mı­’nın, İz­mi­r’­de­ki Çev­re Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­si­ne gi­de­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu­nu Er­do­ğan (Bay­rak­tar) Be­y’­e söy­ler­se­niz çok iyi olu­r” di­yordu.”
“İmar du­ru­mu­nu ta­kip eden bü­rok­rat, Baş­ba­ka­n’­a ‘A­bi­’ di­yen işa­da­mı­na te­le­fon açıp, “Ho­ca­mız ara­dı. Bi­zim ra­por ha­zır­mı­ş” di­ye­rek ‘müj­de­yi­’ ve­ri­yor. Bü­rok­rat, ra­por için “ö­de­me­yi­” sor­du­ğu­nu, “5 ho­ca­nın her bi­ri için 20’şer, ken­di­si için de 30 ol­mak üze­re top­lam 130 bin li­ra ra­ka­mı­nı uy­gun bul­duk­la­rı­nı­” ak­ta­rı­yordu.” ( Sözcü Ocak 24, 2014 )
Cumhuriyet 26.01.2014

Villaların yolunu da gizlemişler

Başbakan Erdoğan’ın zaman zaman tatilini geçirdiği koy, gözden ırak tutulmak isteniyor.Çeşme Yarımadası’nın en bakir köylerinden biri olan Zeytineli’nde yaşam 407 nüfusuyla akıyor. Köyün hemen yanı başındaki Sarpdere bölgesi Hacılar Koyu’nda, dönem dönem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuk olduğu 21 villa bulunuyor. Söz konusu villaların imara aykırı olduğu İzmir İl Özel İdaresi’yle, İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından raporla belgelendi. Ancak villaların yıkımı bugüne kadar gerçekleşmediği gibi yenilerinin yapımı da sürüyor.
Zeytineli’nde yaşayan köylüler, evlerinin çatısını bile aktaramadıkları halde, yanı başlarında villlar yapılıyor olmasına sert tepki gösteriyorlar. Yağmur sırasında akan suları engellemek için çatılarını onardıkları için farklı tarihlerde toplam 50 köylü hakkında soruşturma başlatıldığı ileri sürülüyor. Villaların yer aldığı Hacılar Koyu’na doğru giden yolda ilginç bir ayrıntı dikkat çekiyor. Köyün içinden geçilerek gidilen yol kısa bir süre önce asfaltlandı. Ancak yaklaşık 3 kilometrelik yolun giriş kısmından itibaren 200-300 metrelik bölümü, toprak ve taşlık olarak duruyor. Köylüler, başkalarının kullanmaması için böyle bir düzenleme yapıldığını düşünüyor. Dile getirilen bir başka unsur da, Zeytineli köyünün tek turistik tesisi olan ve Devlet Hava Meydanları’na ait otelin kısa bir süre öncesi kapatılması. Kapatmanın, Hacılar Koyu’ndaki villa sakinlerinin rahatı için olduğunu öne sürüyorlar.
Villaların olduğu alan tel örgülerle çevrili ve üzerinde “özel mülktür girilmez” yazılı. Tel örgü içerisinde yaz-kış sürekli güvenlik görevlileri yer alıyor. Güvenlik görevlileri, yaklaşan kim olursa müdahale ediyor.
Sarpdere mevkiindeki Hacılar Koyu’nda, köylülerin üzerine tapulu olan tarlalar 1984 yılında el değiştirmeye başladı. Köylülerin küçük metrekareler halinde elinde bulundurduğu araziler, sonradan villlaları yapacaklar tarafından satın alınmaya başladı. Koydaki ilk villalar da o tarihte konuşlandırıldı. 30 yıl önce 2 olan villa sayısı bugün 21’i buldu. Villaların ortasında bir de cami bulunuyor. Sadece 21 villa sahibinin kullanımında olan alan, yerel yönetimin her türlü sorumluluk sahasının dışında kalıyor.
Ancak yerel seçimlerin ardından değişecek yerel yönetimler yapısı nedeniyle Zeytineli köyü de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahasında yer alacak. Bu anlamda İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun evvelce kayıt altına aldığı imara aykırılık durumunun gereğini yerine getirecek birim de, İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak.
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/33671/Villalarin_yolunu_da_gizlemisler.html
25 Ocak 2014 Cumartesi – Aydınlık

Aydınlık duyurmuştu! Başbakan Erdoğan’ın yeni ses kayıtları ortaya çıktı

Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen arasında dershanelerle başlayan ve devam eden kavga, yayınlanan yeni ses kayıtlarıyla daha da büyüyor.Ortaya çıkan yeni ses kayıtlarını, Aydınlık daha 25 Kasım 2013 tarihinde manşetinden duyurmuştu.Bu haberin 5 gün sonrasında, 30 Kasım’da da “Erdoğan-Gülen savaşı şiddetleniyor! Cemaat arşivlerini açacak” haberini okuyucularıyla paylaşmıştı.
Yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Sosyal medyada dolaşan yeni ses kayıtlarının Tayyip Erdoğan, Sümeye Erdoğan, Latif Topbaş (Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı var.) ve Oğuzhan Boyacı arasında geçtiği iddia edildi.
Vali’yi Başbakan’a şikayet etti
Tayyip Erdoğan ve Latif Topbaş arasında geçen konuşmalarda, eski İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın Topbaş’ın yaptırdığı vilları yıkacağını söylenmesi üzerine Topbaş, telefonda Vali Kıraç’ı Başbakan Erdoğan’a şikayet ediyor. Konuşmanın üzerinden 4 ay geçtikten sonra Vali Cahit Kıraç Diyarbakır’a atanıyor.
Sosyal medyada kayıtların içeriklerine tepki
Tayyip Erdoğan ve Latif Topbaş’ın arasında geçtiği iddia edilen yeni kayıtlara Ekşi sözlük yazarı “amirim ben ataturk milliyetcisiyim” şunları yazdı; “oha, oha, oha. adam basbakan degil, is takipcisi. tayyip erdoğan villalar için erdoğan bayraktar’a bizzat talimat veriyor!”
Ses kayıtları silindi
Tayyip Erdoğan, Sümeye Erdoğan, Latif Topbaş ve Oğuzhan Boyacı arasında geçtiği iddia edilen videolar silindi. Video paylaşım sitesi Youtube’a yüklenen videolar birkaç saat içerisinde apar topar silinmekle kalmadı videoları yükleyen kullanıcının hesabı da kapatıldı. Videoları izlemeye çalıştığımızda şu uyarıyı verdi; “Bu videoyla ilişkilendirilen Youtube hesabı feshedildiğinden bu video artık kullanılamıyor.”
Mahkeme kararı olmadan kapatıldı
Sadece ses dosyalarının yüklendiği Soundcloud adlı siteye yüklenen ses kayıtlarının da sosyal medyada yayılması üzerine siteye erişim engellendi. Erişimi dün gece itibariyle engellenen Soundcloud, son dönemde mahkeme kararı olmamasına rağmen kapatılan üçüncü sosyal paylaşım sitesi.
Kullanıcılar siteye giriş yapmak istediklerinde “Erişmeye çalıştığınız uygulama, şirket politikasına uygun olarak engellenmiştir” şeklinde uyarı ile karşılaştılar. Kimi kullanıcılar da “Site geçici olarak açılamıyor” şeklinde bir uyarıyı gördüklerini belirttiler.
AKP’nin “internet sansürü” olarak anılan ve büyük tepki toplayan düzenlemesinde mahkeme kararı olmadan 4 saatte durdurma isteniyordu.
Önceki akşam ve dün akşam sızdırılan ses kayıtlarının tape edilmiş metni;
Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN İzmir/Urla sınırları Zeytineli dolaylarındaki kendisi ve ailesi için yapılacak villaların bulunduğu arazinin 1. derece sit alanı olmasına rağmen usülsüz şekilde 3. derece sit alanı haline getirilmesi, imara açılmadan arazi üzerinde binaların yapılmaya başlanması.
M.Latif Topbaş, İzmir Urla İlçesi Zeytineli Köyündeki deniz koyunu özel tahsisli olarak imara açarak villalar yapmak istemektedir. Villaları yapacağı koy 1. Derece Sit Alanı içinde bulunması sebebiyle imara açılamamış, arazinin imara açılabilmesi için 2 villa Tayyip Erdoğan’a verilmiştir.
SUÇLAMALAR
-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak, Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek
-Rüşvet Vermek, Rüşvet Almak, Rüşvete Aracılık Etmek
-Resmi Belgede Sahtecilik
-İhaleye Fesat Karıştırmak
-İrtikap
-İmar kirliliğine yol açmak
-Pasaport Kanuna Muhalefet
-Suçtan Kaynaklanan Malvarlığını Aklama
VİLLALARI YIKMA TEŞEBBÜSÜ VALİYİ UÇURDU
Arazinin imara açılabilmesi için 1. Dereceden 3. Derece Sit alanına dönüştürülmesi gerekmiştir. Bu aşamada, 2012 Şubat ayında dönemin İzmir Valisi M.Cahit Kıraç’ın SİT alanında bulunan Topbaş’ın daha önce yaptığı villaları “Yıkacağım” demesi üzerine Topbaş valiyi Erdoğan’a şikayet eder.
Konu ile ilgili MUSTAFA LATİF TOPBAŞ ile 9053XXXXXXXX numaralı telefonu kullanan R. Tayyip ERDOĞAN arasında 16:47 sıralarında gerçekleşen görüşmede;
M.LATİF TOPBAŞ: Abi bunu söylemeyi unuttum ya abi ŞU İZMİR VALİSİNE TELEFON AÇTIRSAN DA bizim oraları biraz şey yapıyor adam yani”
R. TAYYİP ERDOĞAN: Ne yapıyor
M.LATİF TOPBAŞ: YIKMAK MIKMAK FALAN DİYE İŞTE Bİ ŞEYLER YAPIYOR
R. TAYYİP ERDOĞAN: Büf…
M.LATİF TOPBAŞ: ha evet bazı yerleri
R. TAYYİP ERDOĞAN: Yani Evlerle İlgili Mi?
M.LATİF TOPBAŞ: Ha evlerle ilgili falan onu BİZ ZATEN MAHKEMEYE GİTTİK ONU BİRİNCİ DERECEDEN ÜÇÜNCÜ DERECEYE ÇEVİRMEK İÇİN MÜRACAAT ETTİK orda zaten birinci derecelik bi şey yok yani tarih eser yok bi şey yok birisinden bi haber atarsanız inşallah”
R. TAYYİP ERDOĞAN: Nerden çıktı bu?
M.LATİF TOPBAŞ: Vallah bilmiyorum işte herkes bi şey karıştırıyor yani mühim bi şey değil de
Bu görüşmeden sadece 4 ay sonra Mayıs ayında Vali Mustafa Cahit KIRAÇ kararnameyle İzmir Valiliğinden alınır.
BAŞBAKANA PEŞKEŞ ÇEKİLEN VİLLALARIN PLANLARINI EMİNE ERDOĞAN`LA SÜMEYYE ERDOĞAN BİZZAT YAPTI
Latif Topbaş II ŞEY Bİ AYKIRI BİRŞEY OLURSA ONUN İÇİN SÖYLÜYORUM derken maillerin takip edileceğinden korkarak, planları evde yüzyüze konuşmak istiyor.
SÜMEYYE ERDOĞAN: Mustafa amca Sümeyye ben nasılsın
M.LATİF TOPBAŞ: İyiyim sen nasılsın
SÜMEYYE ERDOĞAN: iyiyim çok şükür sağolasın, BİZ DÜN AKŞAM ANNEMLE II BU VİLLA PLANLARINA BAKTIK
M.LATİF TOPBAŞ: hık hı
SÜMEYYE ERDOĞAN : …  kimle görüşsek bi kaç değişiklik yaptırmak istiyoruz içinde
M.LATİF TOPBAŞ: BENLEN GÖRÜŞECEN
SÜMEYYE ERDOĞAN: YANİ DETAYLARINI SANA MI ANLATALIM
M.LATİF TOPBAŞ: tabi tabi bana söyle ben yaptırırım
SÜMEYYE ERDOĞAN: Şey  ben not aldım onları da
M.LATİF TOPBAŞ: tamam
SÜMEYYE ERDOĞAN: Direk Mail Atsam Olur  mu Ya da Mesajla Falan
M.LATİF TOPBAŞ: YAV MAİLLE OLMAZ O BE
SÜMEYYE ERDOĞAN : … (gülüyo)
M.LATİF TOPBAŞ: MAİLLEN OLMAZ O YA SEN BİZE GEL YA BEN SİZE GELEYİM BEŞ ON DAKKA DA II YAPALIM BİTİRELİM … hemen
SÜMEYYE ERDOĞAN: Öyle mi?
M.LATİF TOPBAŞ: Hı olmaz mı?
SÜMEYYE ERDOĞAN: OLABİLİR NE ZAMAN YAPALIM YANİ ANLAŞILIR ŞEKİLDE YAZDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM GERÇİ AMA (GÜLÜYO)
M.LATİF TOPBAŞ: YOK ŞEY Bİ AYKIRI BİRŞEY OLURSA ONUN İÇİN SÖYLÜYORUM
SÜMEYYE ERDOĞAN: HI ANLADIM
M.LATİF TOPBAŞ: Ya bi onbeş dakka ben sana uğrarım istersen akşam üzeri evde misiniz siz
SÜMEYYE ERDOĞAN: Evdeyiz yani bende uğrayabilirim zahmet etmeyin isterseniz
HANGİ VİLLALARI ALACAKLARINI, VİLLANIN TASARIMINI VS. EMİNE ERDOĞAN VE SÜMEYYE ERDOĞAN SEÇİYOR:
SÜMEYYE ERDOĞAN: Ben annemle konuştum müsaitsen söyleyim
M.LATİF TOPBAŞ: Ha olur
SÜMEYYE ERDOĞAN: Eee şey bu evlerin BİRİ DAHA ÖNDE BİRİ DAHA ARKADA OLANINI SEÇTİK
M.LATİF TOPBAŞ: Tamam
SÜMEYYE ERDOĞAN: Eee havuzda ee şey aynen burda çizdiğiniz gibi birinin arkasında
M.LATİF TOPBAŞ: Evet
SÜMEYYE ERDOĞAN: Eee havuz havuzda da şöyle şimdi ee yanına bi set çekilir diye bi konuştuk yani gerektiği zaman perdeleme için
M.LATİF TOPBAŞ: Evet he he
SÜMEYYE ERDOĞAN: Yani o perde kaç metre olur onu bir öğrenebilsek o perde kapalı olduğu zaman
M.LATİF TOPBAŞ: Yo şimdi o o lüzüm yok şimdi o sonraki iş ben şimdi
SÜMEYYE ERDOĞAN: Yok şey açısından uzaklığını ayarlamak için diyorum
M.LATİF TOPBAŞ: Ha
SÜMEYYE ERDOĞAN: Yani evin ikinci katından gözükmesin havuz
M.LATİF TOPBAŞ: Tamam o sonraki iş ben şimdi evvalla evin planını hazırlatıyım
SÜMEYYE ERDOĞAN HA TAMAM HAVUZ SONRA YAPILACAK DİMİ
M.LATİF TOPBAŞ: Bi daha görürsünüz sizin ekip tamam mı ondan sonra bakarız
SÜMEYYE ERDOĞAN:TAMAM TAMAM O DIŞ DUVARLI OLAN MESAFEDE YANİ EE SONUÇTA DEDİ HANİ ANNEM, EE RAHAT Bİ BAHÇEDE GEZECEK İŞTE ÇOCUKLARA Bİ OYUN PARKI UFAK Bİ ŞEY ÇIKACAK
M.LATİF TOPBAŞ: Tamam o mühim değil canım orası geniş arazi
SÜMEYYE ERDOĞAN: O tarz gibi hani kaç metre kestiremedik ama hani öyle bi alan çıkacak gibi
M.LATİF TOPBAŞ: Tamam tamam
SÜMEYYE ERDOĞAN: Tamam tamam çok teşekkürler…
ÖNÜNE GELEN VATANDAŞ BU DEĞİŞİKLİKTEN İSTİFADE ETMESİN…
Bu amaçla Tayyip Erdoğan vasıtasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya ile görüşen Latif Topbaş’a, sit alanları ile ilgili yönetmeliğin değişmesi ile sorunun çözüleceği, arazinin imara açılacağı vaat edilir. Ancak yönetmeliğin değişmesi durumunda villaların yapılacağı koyda BAŞKA VATANDAŞLAR İÇİN DE YAPILAŞMANIN ÖNÜNÜN AÇILACAĞI ve başta BAŞBAKANIN AİLESİ OLMAK ÜZERE TOPBAŞ’IN ORTAKLARININ RAHATSIZ OLACAĞI gibi vilların değerinin düşeceği sebebiyle Topbaş bu çözüme sıcak bakmamıştır.
BAŞBAKANIN VİLLALARI için OSMAN İYİMAYA devreye girdi. Villa için yönetmelik değiştirmeyi bile konuştular. Halk koylara inmesin diye, bunu yönetmelikle değil, sahte raporla yapmaya karar verdiler. RAPORU BİZZAT BAKANLIK GENEL MÜDÜRÜ OSMAN İYİMAYA’nın çıkarttırdığı ve Ankaradaki bağlantılarını kullandığı ortaya çıktı. Görünen o ki bu işlem Ankara’da sürekli yapılıyor. Verilen raporun belli bir fiyatı var! İyimaya kendi bağlantılarını kullanıyor.
OĞUZHAN BOYACI: beraber beraber az önce il müdürünün ıı çevre müdürünün yanına gittik
M.LATİF TOPBAŞ: tamam
OĞUZHAN BOYACI: ondan sonra şimdi çevre müdürümüzde buraya yeni gelmiş yeni atanmış
M.LATİF TOPBAŞ: hı hı
OĞUZHAN BOYACI:tabi bu konulara biraz daha böyle ee mesafeli korkak duruyo şimdi
M.LATİF TOPBAŞ: hı hı
OĞUZHAN BOYACI:bize şöyle bir yöntem söyledi dedi ki ya dedi bunu dedi ee herhangi bir üniversiteden Ankara’da İstanbul’da herhangi bir devlet üniversitesinden
M.LATİF TOPBAŞ: hı hı
OĞUZHAN BOYACI: bizim bu raporu almamız lazım ya da dedi ee bakan beyimizin yardımcısı genel müdür Osman bey varmış
M.LATİF TOPBAŞ: hı hı
OĞUZHAN BOYACI: ee yada dedi Osman beye söyleyeceğiz dedi ee yönetmelikte dedi ilk bi cümle varmış onu dedi değiştirirlerse dedi hiç rapora da gerek kalmadan bu işi çözeriz diye söyledi …
M.LATİF TOPBAŞ: tamam
OĞUZHAN BOYACI: bizim önümüze böyle bir yöntem koydu
M.LATİF TOPBAŞ: tamam
OĞUZHAN BOYACI: şimdi kaymakam beyde yanımda diyo ki ee biz bu raporu diyo burdaki üniversitelerden ee de alabiliriz ama diyo
M.LATİF TOPBAŞ: olmaz
OĞUZHAN BOYACI: bunun diyo duyulma ihtimali çok yüksek diyo işin reklamı olabilir diyo
M.LATİF TOPBAŞ: siz siz şeye söyleyiverin de
OĞUZHAN BOYACI: kime
M.LATİF TOPBAŞ: ee müdüre
OĞUZHAN BOYACI: evet
M.LATİF TOPBAŞ: bölge müdürüne
OĞUZHAN BOYACI: evet
M.LATİF TOPBAŞ: o kendisi telefon etsin şeye bakana
OĞUZHAN BOYACI: bakan beye evet
M.LATİF TOPBAŞ: he he bunun iki tane çözüm yolu var desin
OĞUZHAN BOYACI: evet
M.LATİF TOPBAŞ: ıı en kolayı desin bu yönetmelikte bir yer var onu değiştirirseniz böyle oluyo desin
OĞUZHAN BOYACI: tamam tamam
M.LATİF TOPBAŞ: tamam mı?
OĞUZHAN BOYACI: bunu söylesin

Az sonra 2. görüşme Aynı gün saat 16.40 sıralarında gerçekleşen diğer bir görüşmede;
M.LATİF TOPBAŞ: efendim
OĞUZHAN BOYACI: ee Mustafa amca rahatsız ettim tekrarda
M.LATİF TOPBAŞ: estağfurullah
OĞUZHAN BOYACI: şimdi kaymakam bey ee Osman beyle görüştü
M.LATİF TOPBAŞ: hı hı
OĞUZHAN BOYACI: EE BAKANLIKTAN ONDAN SONRA II BU YÖNETMELİĞİN DEĞİŞMESİ OSMAN BEY DEMİŞKİ BİZ BU YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİRİZ AMA DEMİŞ BU BÜTÜN SİT BÖLGELERİNİ KAPSAYACAĞI İÇİN DEMİŞ BU DA SIKINTI OLUR DEMİŞ
M.LATİF TOPBAŞ: he
OĞUZHAN BOYACI: SİZ DEDİ ANKARAYA GELİN BURDA YÜZYÜZE GÖRÜŞELİM BEN RAPORU BURDAKİ ÜNİVERSİTEDEKİ HOCALARIMIZ VAR TANIDIK DEDİ
M.LATİF TOPBAŞ: he
OĞUZHAN BOYACI: ORDAN BEN RAPORU TEMİN EDERİM DEDİ
M.LATİF TOPBAŞ : …
OĞUZHAN BOYACI: Bunun dedi yalnız bi ee hocalara verilen bi e boyutu oluyomuş para olarak maddi …
M.LATİF TOPBAŞ: Tamam tamam hiç farketmez tamamdır
OĞUZHAN BOYACI: Hıh bunu biz karşılarız dedim bende
M.LATİF TOPBAŞ: Tamam tamam tamam
OĞUZHAN BOYACI: Ee biz olmazsa kaymakam beyle salı günü ee vali beyden izin alırsa biz beraber ilk uçakla gidip gelecez hemen
M.LATİF TOPBAŞ: Tamam Allah razı olsun sağolasın
OĞUZHAN BOYACI: Oldu sağolun Mustafa amca hayırlı işler
M.LATİF TOPBAŞ: Peki hadi eyvallah
OĞUZHAN BOYACI: Sağolun
130.000 TL RÜŞVETLE BİLİRKİŞİ RAPORU
Yeni formül olarak herhangi bir üniversiteden alınacak raporla koyun 3. Derece sit alanına çevrilmesi planlanmıştır. Osman İyimaya’nın ayarladığı 6 kişiden oluşan üniversite hocalarından kurulu ekibe Bu rapor hazırlattırılır ve karşılığında 130.000 TL rüşvet verilir.
Hazırlanan raporun İzmir İl Çevre Müdürlüğü SİT Kuruluna gönderilmesiyle, Tayyip Erdoğan İzmir İl Çevre İl Müdürünü arayarak bizzat konunun takipçisi olduğunu gösterir, akabinde konunun gidişatı ile ilgili not hazırlanması, kendine bilgi verilmesi talimatını verir. Sonuç olarak rapor kuruldan geçer.
Koyun imara açılması için kurul kararı Çevre Bakanlığı ve Başbakanlık tarafından onaylanır, Tayyip Erdoğan’ın 2 villası yapılmaya başlanır. Villaların yanına iskele yapılması için de ruhsat alınarak iskele yapılmıştır.
Bu görüşmenin akabinde saat 21.30 sıralarında MUSTAFA LATİF TOPBAŞ’IN 9055XXXXXXXXnumaralı telefonu ile 9053XXXXXXXX numaralı telefonu kullanan Oğuzhan BOYACI’YI aradığı ve Başbakan’ın Erdoğan BAYRAKTAR’I aradığını ifade ettiği tespit edilmiştir.
GÖRÜŞME İÇERİĞİNDEN URLA KAYMAKAMININ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE GÖRÜŞTÜĞÜ, AKABİNDE SİT ALANI İLE İLGİLİ KARŞILAŞILAN PROBLEMİN NASIL ÇÖZÜLECEĞİ İLE İLGİLİ KAMU GÖREVLİLERİNİN SEFERBER OLDUĞU, KONUNUN MEDYAYA YANSIMASINDAN DA KORKULARAK BELİRLENEN İKİ SEÇENEKTEN BİRİ İLE İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DE YARDIMI İLE AŞILACAĞI, YAPILACAK OLAN USULSÜZLÜKLERDEN ÜNİVERSİTE HOCALARININ HABERDAR OLMASINDAN ÇEKİNDİKLERİ, KONUNUN SESSİZCE HALLEDİLMESİ İÇİN BİR YÖNTEM BELİRLENMEYE ÇALIŞILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.
İlgili görüşmede;
OĞUZHAN BOYACI: alo
M.LATİF TOPBAŞ: selamunaleyküm
OĞUZHAN BOYACI: aleykümselam Mustafa amca
M.LATİF TOPBAŞ: nasılsın iyi misin?
OĞUZHAN BOYACI: sağ olun Mustafa amca siz nasılsınız
M.LATİF TOPBAŞ: elhamdülillah yav sen bana haber vermedin ben şimdi şeyi aradım patronu
OĞUZHAN BOYACI: evet
M.LATİF TOPBAŞ: o da o da telefonda bakan aradı
OĞUZHAN BOYACI: hı hı
M.LATİF TOPBAŞ: ne yaptınız yav bu işi dedi adam dediki ben onla iki sefer aradım konuştum dedi
OĞUZHAN BOYACI: evet
M.LATİF TOPBAŞ: onlar bildiğim kadarıyla bugün KAYMAKAMlan görüşmüş olmaları lazım dedi ama ben bir daha arayım dedi görüşmüşler mi bugün kaymakamla
OĞUZHAN BOYACI: görüştüler Mustafa amca ıı dün görüştüler aslında
M.LATİF TOPBAŞ: hı
OĞUZHAN BOYACI: ilk önce
M.LATİF TOPBAŞ: hı
OĞUZHAN BOYACI:ONDAN SONRA II ŞİMDİ ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ DEMİŞKİ KAYMAKAM BEYE BURAYLA İLGİLİ DEMİŞ İKİ TANE SEÇENEK VAR DEMİŞ
M.LATİF TOPBAŞ: hı
OĞUZHAN BOYACI Bİ TANESİ DEMİŞ DÖRT MEVSİM BEKLEYİP YANİ BİR YIL
M.LATİF TOPBAŞ: hı
OĞUZHAN BOYACI: BİR YIL BOYUNCA ORASI İZLENİP BİR RAPOR HAZIRLANACAKMIŞ
M.LATİF TOPBAŞ: hı
OĞUZHAN BOYACI: İKİNCİ SEÇENEKTE E ÜNİVERSİTE… ÜNİVERSİTELERİNDEN BİTANESİNDEN HIZLI BİRŞEKİLDE BİR RAPOR ALINABİLİYOMUŞ KAYMAKAM BEYDE DEDİKİ
M.LATİF TOPBAŞ: hı
OĞUZHAN BOYACI: BİZ DEDİ İZMİRDEKİ EGE ÜNİVERSİTESİ 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUNLARDAN DEDİ RAPOR ALIRSAK DEDİ
M.LATİF TOPBAŞ: hı hı
OĞUZHAN BOYACI: BURASI DEDİ ORDAKİ PROFORSÖRLERİN BAKIŞ AÇISINDAN DOLAYI DEDİ BİR ANDA MEDYAYA FİLAN YANSIYABİLİR DEDİ
M.LATİF TOPBAŞ: hı
OĞUZHAN BOYACI: AMA ŞEHİRCİLİK ÇEVRE MÜDÜRÜ DEMİŞKİ ABİ DEMİŞ BEN DEMİŞ ŞEYLE BİR DAHA BİR GÖRÜŞEYİM BAKANIMIZLA BİR DAHA GÖRÜŞEYİM DEMİŞ
M.LATİF TOPBAŞ: tamam
OĞUZHAN BOYACI: ONDAN SONRA I BUNLA İLGİLİ KİMSEYE DUYURMADAN BİR FORMÜL BULABİLİR MİYİZ ONU KONUŞALIM DEMİŞ
M.LATİF TOPBAŞ: Tamam

HOCALARA RÜŞVET KARŞILIĞI HAZIRLATILAN RAPOR
Hocalara hazırlatılan rapor ile ilgili bir başka görüşme de 01.11.2013 tarihinde saat 14.44sıralarında gerçekleşmiştir. GÖRÜŞMEDEN BAŞBAKAN R. TAYYİP ERDOĞAN İÇİN YAPILACAK OLAN VİLLA İÇİN 800.000 TL DEĞERİNDE ARAZİ ALINACAĞI VE TAPUNUN M. LATİF TOPBAŞ ÜZERİNE YAPILACAĞI ANLAŞILMAKTADIR. Söz konusu görüşmede
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ: efendim
OĞUZHAN BOYACI: eee selamun aleyküm Mustafa amca Oğuzhan ben musait misiniz?
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ: buyrun buyur buyur
OĞUZHAN BOYACI: he Mustafa amca şimdi bu eee HOCAMIZ ARADI RAPORUMUZ BİZİM PAZARTESİ GÜNÜ HAZIRMIŞ KARGOYA VEREBİLİRİM pazartesi günü dedi
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ: tamam
OĞUZHAN BOYACI: ondan SONRA ÖDEMEYİ SORDU DEDİM HOCAM BİZ BÖYLE BÖYLE EEE DİĞER HOCALARIMIZ İÇİN 20 ŞER BİN LİRA SİZİN İÇİNDE 30 BİN LİRA GİBİ BELİRLEDİK DEDİM UYGUNMU DEDİM UYGUN DEDİ BEN ALMASAM DA OLUR dedi Osman beye ayıp olur falan öyle birşey yaptı ama
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ: tamam
OĞUZHAN BOYACI: tabi istiyor oda
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ: tamam
OĞUZHAN BOYACI: ŞİMDİ MUSTAFA AMCA ONLAR 5 KİŞİYMİŞ DİĞER HOCALAR İMZA ATACAK OLAN BİDE KENDİSİ 6
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ: tamam
OĞUZHAN BOYACI: YANİ 130 LİRA YAPIYOR
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ: tamam
OĞUZHAN BOYACI: BUNU YANLIZ DEDİ BENİM BANKA HESABIMA FİLAN YATIRMAYALIM DEDİ BU KAYITTA GÖZÜKMESİN
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ: tamam tamam
VALİ OLACAK KAYMAKAM
Tüm bu işlemler esnasında, Topbaş’ın işlerini URLA KAYMAKAMI ŞEHMUS GÜNAYDIN’ın dosyaları bizzat elden takip ettiği, kendi işlerini bırakarak bir çok kez Topbaş’ın adamı Oğuzhan Boyacı ile Ankara’ya gidip geldiği dikkat çekmektedir. Kaymakamın Topbaş aracılığıyla vali olmak istediğini Başbakana ilettiği anlaşılmıştır.
2014 Mayıs ayına tamamlanması planlanan villaların yapımına başlanmasında imar/sit alanı problemi yaşandığı anlaşılmıştır. Villa yapımına başlanabilmesi için mahkemede olan dosya kapsamında Urla Kaymakamı ŞEHMUS GÜNAYDIN ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’IN yardımlarını isteyen M. Latif TOPBAŞ’IN bu talebini başka konuların arasına sıkıştırması da dikkat çekmiştir.
13.09.2013 tarihinde saat 10:41 sıralarında 9053XXXXXXXX numaralı telefonu kullanan MUSTAFA LATİF TOPBAŞ ile 9053XXXXXXXX numaralı telefonu kullanan R. Tayyip ERDOĞAN arasında gerçekleşen görüşmede
R.TAYYİP ERDOĞAN: alo
M.LATİF TOPBAŞ: Efendim selamü aleyküm cumanız mübarek olsun
R.TAYYİP ERDOĞAN: Selamü aleyküm hazırlı cumalar hayırlı cumalar
M.LATİF TOPBAŞ: Abidan amca Abidan amcanın Yakup abinin selamları var beraberiz cumanız mübarek olsun
R.TAYYİP ERDOĞAN: Abi şeydemisiniz İzmir’demisiniz yoksa
M.LATİF TOPBAŞ: Evet abi dönüyoruz öğlenden sonra namazı burda kılıp dönüyoruz
R.TAYYİP ERDOĞAN: Heee benden çok çok selamlar hürmetler kendilerine
M.LATİF TOPBAŞ: Allah allah razı olsun allah razı olsun
R.TAYYİP ERDOĞAN: Sizde şimdi işte eee Rıza hocamızın şeyini yapıcaz inşallah
M.LATİF TOPBAŞ: Abicim evet böyleymiş ya çok talebe yetiştirdi elhamdürrillah
R.TAYYİP ERDOĞAN: Allah rahmet eylesin
M.LATİF TOPBAŞ:ALLAH RAHMET ABİ BU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI VAR ERDOĞAN BEY
R.TAYYİP ERDOĞAN: evet
M.LATİF TOPBAŞ: EE ABİ ONA Bİ ŞEY İLETİLİRSE ÇOK İYİ OLUR BURDA ÇEVRECİLİK İL MÜDÜRÜ BUNA Bİ İHTİYACIMIZ BİZİM
R.TAYYİP ERDOĞAN: HA
M.LATİF TOPBAŞ: BU URLA KAYMAKAMI ONA GİDECEK II BU MAHKEME İÇİN ONLARIN Bİ ŞEY YAPMASI LAZIM MIŞ ERDOĞAN BEYE Bİ SÖYLERSENİZ ÇOK İYİ OLUR RAZI OLURMU
R.TAYYİP ERDOĞAN: TAMAM TAMAM
M.LATİF TOPBAŞ: tamam mı abi
R.TAYYİP ERDOĞAN: tamam tamam
M.LATİF TOPBAŞ: PEKİ PAZARTESİ GÜNÜ GÖNDERECEM ŞEYE URLA KAYMAKAMINI
R.TAYYİP ERDOĞAN: evet
M.LATİF TOPBAŞ: HER HALDE BUGÜN YARIN GÖRÜRSÜNÜZ SİZ ONU TOPLANTILARDA
R.TAYYİP ERDOĞAN:ŞİMDİ ONU BEN Bİ ARAYIM DA YURT DIŞINDA FİLAN DEĞİLSE İNŞALLAH
M.LATİF TOPBAŞ: tamam tamam abicim peki allah razı olsun yenge hanıma selam söyle çolağa çocuğa hepsine allah yolcunuzu mübarek eylesin selamü aleyküm
R.TAYYİP ERDOĞAN: sağolun allah razı olsun inşallah inşallah allah razı olsun sağol
Dedikleri tespit edilmiştir.
TAYYİP ERDOĞAN’IN BODRUM VİLLALARI
Tayyip Erdoğan’ın Urla’nın yanı sıra Bodrum’da da villaları olduğu, telefon görüşmelerine yansımıştır. Latif Topbaş’a Ramazan Bayramı tatilini Bodrum’daki villasında geçirdiğini ifade etmişir. Hatırlanacağı üzere Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı tatilini Bodrum Rixos Otel’de geçirdiği, tatil sonunda Bodrum koylarını tekneyle denetlediği yönünde haberler çıkmıştır.
Başbakan Urla`daki villa konusunu bizzat takip ediyor, aynı sistemle bodrumdada bir villası olduğunu, planlarını Emine Erdoğan`ın çizimlere bizzat müdahil olduğunu söylüyor:
M.LATİF TOPBAŞ: Ya bodrumda falan ne işin var yani biz bastırmadık laga luga ettik falan gelecektin şurda beraber kaynatacaktık yav belki …
RECEP TAYYİP ERDOĞAN : …
M.LATİF TOPBAŞ: Güzel ama
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: YA BENİM BURASI VARYA ŞİMDİ … hatta Ayşe abla latife yapmış hanımda bizim ya sizde gelin demiş
M. LATİF TOPBAŞ: Hı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Keşke siz gelseydiniz siz burada bizim hiç yabancı yok
M. LATİF TOPBAŞ: Doğru doğru
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: BURASI AYNEN YANİ SİZİN ORANIN DEĞİŞİK BİR VERSİYONU
M. LATİF TOPBAŞ: Hı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: YANİ SAĞOLSUN ARKADAŞTA BURAYI BİZİM HANIM NE DEDİYSE ONA GÖRE YAPMIŞ
M. LATİF TOPBAŞ: Allah kolaylık versin abi
RECEP TAYYİP ERDOĞAN : … ıı ZİYA VAR BİZİM ÇOCUKLAR DAMATLAR VAR BAŞKA KİMSE YOK
M. LATİF TOPBAŞ: İYİ ABİCİM ABİ ABİ İNŞALLAH II BİTİRELİMDE ŞU İŞİ BİDAHA ORALARA BIRAKMAYALIM SENİ (GÜLÜYOR)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN :(gülüyor)
M. LATİF TOPBAŞ: Ziyaydı miyaydı hep toplarız
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: TAMAM ONUN ZATEN YAPMADILAR MI ABİ
M. LATİF TOPBAŞ:İNŞALLAH
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: TAMAM ONU ŞEY YAPMIŞLAR SÜMEYYE FİLAN TAMAM DEMİŞ SİZE ZATEN
M. LATİF TOPBAŞ: YA TAMAM ABİ İŞTE BAŞLAYACAKLAR ŞİMDİ İNŞALLAH MAYIS SONUNA BİTİRİYORUZ İNŞALLAH ALLAH NASİP EDERSE … İYİSİNİZ ABİ HEPİNİZ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: abi hamdolsun işte bende şimdi bakalım ıı perşembe günü bi türkmenistan yapacam nasip olursa
M. LATİF TOPBAŞ: hıı allah yolunu açık etsin

http://aydinlikgazete.com/guendem/32364-aydinlik-duyurmustu-basbakan-erdoganin-yeni-ses-kayitlari-ortaya-cikti.html
This entry was posted in YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

One Response to AKP’NİN YOLSUZLUK TARİHÇESİNDEN : YOLU GİZLENEN VİLLALAR VE SİLİNEN TELEFON GÖRÜŞMELERİ * “E­fen­dim se­la­mün aley­küm. Cu­ma­nız mü­ba­rek ol­su­n”

  1. emin says:

    Ülkemiz siyasi tarihinin en büyük hazine soygununu yaşamaktadır.yazınızı üzülerek okudum.Akp yi iktidara taşıyanlar ve o partiye oy verenler acaba günah çıkartırmı.Papalık (Diyanet işl)makamı onlar için kurulmuştu.…Ülke miz devri sabık yaratmayacağız söylemiyle buğünlere aksayarak gelmiştir.Geçmişte iktidar olan muhazakar partiler dahildir, adeta devleti soymak için çanak tutulmuştur.sayğılarla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *