Ortaçağa Karşı Duruş

Ortaçağa Karşı Duruş

CUMHURİYET – 19 Temmuz 2022 Salı


Son 20 yıl içinde gerek AKP’nin tek başına gerekse MHP ile ortak olduğu iktidarlar boyunca, anayasadaki hükümlere karşın, devletin laik demokratik yapısında büyük ölçüde gedikler açılmış, geri gidişler yaşanmıştır. Bir karşıdevrim atağı olarak kabul edilmesi gereken bu süreç bugün yeni boyutlar kazanmaya başlamıştır.


Devrim yasası olan Öğretim Birliği Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) anayasanın koruması altındadır. Buna karşın, gazetemizde yayımlanan kimi haberlerden de anlaşılacağı üzere, eğitim-öğretimde ikilik çıkarılmasına ve Cumhuriyet Devrimi ile son verilmiş kimi ortaçağ kalıntısı kurumların yeniden diriltilmesine dönük girişimler yaşanmaktadır.

Bu girişimler; kamusal kullanıma açık mekânların da içinde bulunduğu yerlerde medreselerin açılmasına, tarikatların devlette kadrolaşmalarına, laik hukuk ile kamusal yaşamın toptan dinselleştirilmesine yönelik uygulama ve çabalardır.

Laik, demokratik Cumhuriyeti korumak ve kollamakla görevli kurum, kuruluş ve örgütlerin; son 20 yıl boyunca, dış destekli bir gizli örgüt niteliğindeki FETÖ’yü de desteğine alan iktidarlarca büyük ölçüde zayıflatılması, dönüştürülmesi, işlevsiz hale getirilmesi; bugün yaşanmakta olan anayasaya aykırı bu tür girişimlerin giderek cesaret kazanmasına yol açmıştır.

Siyaseten Cumhuriyet ilkelerinin sahipsiz kaldığı kanısına yol açacak kimi gelişmeler de ne yazık ki böyle bir ortamı yaratmaya neden olmuştur.

Buna örnek olarak, medreselerin devlet kurumu olarak açılmasına olanak sağlayan Diyanet Akademisi Yasası’nın TBMM’den geçen aylarda iktidar ve muhalefet partilerinin ortak oylarıyla geçmesi gösterilebilir.

Her ne kadar öğretim üyesi sanı alabilmiş kimi geri kafalılar, bugünkü iktidarın yarattığı ortamdan yararlanarak “küfür ve sapıklık fen ve felsefeyle besleniyor” diye konuşmalar yapsa da; uygarlığın ve bilimin aydınlığı, insanlığın yarattığı çağdaş dönüşümlerin her türlü tutucu dirence karşı geleceği belirlemeye devam edeceğini kanıtlamaktadır.

Cumhuriyet devrimlerinin mayası halkın gönlünde tutmuştur. Tüm zorlamalara, dayatmalara, yalpalamalara ve ödünlere karşın geri dönüş yaşanmayacaktır.

Gazetemiz başta olmak üzere tüm Aydınlanmadan yana kurum, kuruluş ve yurttaşlar, Cumhuriyet devrimlerinin yaşatılmasının güvencesi olmaya devam edeceklerdir.

This entry was posted in CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, LAİKLİK - CUMHURİYET - DEMOKRASİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *