Yeni Soğuk Savaşın bedeli petrolün varili 100 Dolar

Yeni Soğuk Savaşın bedeli petrolün varili 100 Dolar

Bülent ESİNOĞLU 5Şubat 2022
bulentesinoglu@gmail.com


Amerika’nın Rusya ve Çin’e karşı uyguladığı kuşatma ve II. Soğuk Savaş diyebileceğimiz siyaset, sonuçlarını vermeye başladı.

Amerika II Dünya Savaşından sonra, uyguladığı soğuk savaş stratejisini tekrarlayarak, ilkinde elde ettiği başarıları, elde edeceğini düşünerek, bu stratejiye tekrar girdi. Rusya’yı Ukrayna üzerinden, Çin’i Tayvan üzerinden baskı altına aldı. Donanmasının hemen tamamını Güney Çin Denizine yığdı.

Rusya’nın Batısından, Avrupa’nın Doğusundan Rusya sınırlarına büyük askeri yığınak yaptı. Zaten Almanya’da, 80 bin askeri varlığı vardı. Sınır ülkelere, nükleer başlıklar yerleştirdi.

İngiltere de Ukrayna’ya tanksavar silahlar ve eğitim için uzmanlar gönderdi. Rejim de insansız hava araçları göndererek, açıklamalar yaparak, Amerika’nın yanında olduğunu resmen açıklamış oldu.

Akılda, birinci soğuk savaşı Amerika kazandı ya ikinciyi de kazanır düşüncesi var. Ya da zaten genlerinde Amerika var. Diyelim ve geçelim.

Meselenin kökeninde, Avrupa’nın Rusya ile olan enerji ve ticaret bağını kesmek, ideolojik olarak kafası karışan Avrupa’yı da yeniden kendi yanına çekmekti. Yaşadığımız bu yeni soğuk savaş sürecinde, ekseni belirleyecek olan ana unsur enerjidir.

Uygulanan bu Amerikan stratejileri, karşısında ne yaptığını bilmeyen Avrupalı yöneticiler, gene ABD’nin arkasında tam olarak yer aldılar. Bazı çatlak sesler olsa da…

Bardağı taşıran son damla; Kuzey Akım II Doğal Gaz Boru hattının Almanya’ya Baltık Denizinin dibinden geçerek geldi. Almaya vanayı açıp gazı almadı. Rusya 13 milyar Dolar masraf yapmıştı.

Hala da almamakta ısrar ediyor. Elbette, ABD’nin Alman siyaseti üzerindeki etkisinden ötürü…
Rusya’nın Batıdan gelen bu saldırıya karşı, çıkış stratejisi olacaktı.
Çin’de Kış Olimpiyatlarını açılışında Rusya ve Çin 25 yıl süreli enerji antlaşmaları yapıldı.
Bunun anlamı şudur; Avrupa’ya Rusya’nın satacağı tüm gazı, Çin alabilecek.
Rusya pazarı Avrupa’ya kapanacak, Çin’e açılacak.

Kaybeden sadece Ukrayna olacak sananlar yanılıyor. Asıl kaybeden boru hatlarından ucuz enerji temin eden, Rusya pazarlarını kullanan Avrupa kaybedecek. Avrupalı yöneticiler bu kadar mı aptal derseniz, evet. Çünkü Avrupa’yı esasta yönetenler, Avrupa ve Amerikan sermayeli çok uluslu şirketlerdir. Hali hazırda Rejimin yürüttüğü siyaset sadece Ukrayna odaklı gibi gösterilse de esas itibariyle Amerikan siyasetleridir.

Bu II. Soğuk Savaş nedeniyle, üretim ve tüketim dengeleri ortadan kalktı. Ülkemize ilk yansımaları enerji üzerinden geldiğini söylersek yanlış olmaz. Lakin daha büyük sonuçlarının, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacağını söylemek daha doğru olur. Rusya coğrafi olarak komşumuzdur.

Zaten ne çektiysek, Amerikan çıkarları için komşularımızla doğru dürüst, ticarete gerçekleştirememekten çektik. İçerdeki bir avuç servet sınıfının çıkarı için halkın çıkarını yok sayabildik.

This entry was posted in BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *