MANDAYA BOYUN EĞMEYENLER VE İŞBİRLİKÇİ HAİNLER İSKİLİPLİ ATIF ve ŞEYH SAİT

 ”Mandaya boyun eğmeyenler…”

İslam aleminin kilidini açacak anahtarın “İngiltere’nin emin ve itimat edilir eline tesliminde Alem-i İslam için hiçbir tehlike bulunmadığını” savunan ve başkanlığını AK Parti’nin her fırsatta coşkuyla andığı İskilipli Atıf Efendi’nin yaptığı Teali İslam Cemiyeti’nin ilk beyannamesinin hedefi Kuvay-ı Millîye ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kuvay-ı Millîyecilerdi.

Bildiri, mütareke zihniyetine karşı “hürriyet”i savunan, buna çalışan Atatürk ve silah arkadaşlarını böyle hedef göstermişti:

“…Anadolu’da Mustafa Kemal ve Kuvây-ı Millîye maskaraları, Yunan askerlerinin önünden nâmerdâne bir surette kaçarken… zavallı neferlerimizi ve ahâlimizi boşuboşuna kırdırmak usulünü takip ediyorlar.

…Yazık, bin kere yazık ki gerek harp içinde ve gerek mütârekeden sonra memleket bunların fitne ve fesadı uğruna milyonlarca evlâdını telef ediyor da Talât, Enver, Cemal, Mustafa Kemal vesaire gibi beş on şakinin vücudunu ortadan kaldırmak için icap eden küçük fedakârlığı göze aldıramayarak memleketi ve kendilerini ebedi tehlikeden kurtarmak ve selâmete çıkarmak tarikini idrâk edemedi ve hâlâ da edemiyor!… .

…İngilizleri kızdırdınız, üzerimize Yunanlıları musallat ettiler.

… Düşünmüyorsunuz ki Yunanlılara fazla zayiat verdirmek bile bundan sonra bizim için hayırlı ve menfaatli bir şey olmaz…

…Cenâb-ı Hakk’ın gazap ve laneti sizin üzerine olsun!

…Ey kahraman askerler!… Siz bu zâlimlerin cinayetlerine daha ne kadar göz yumacaksınız?

Elinize aldığınız fetvâ-i şerif ki Allah’ın emridir, okuduğunuz hatt-ı münif ki halifemizin, padişahımızın bir fermanıdır, siz Allah’ın emrine halifenin fermanına ittibâen bu canileri, bu katil canavarları daha ziyade yaşatmamakla memur ve mükellefsiniz. Şu alçaklar ve hempaları bu cinayetleri hep sizin sayenizde yapıyor; bunları vücudlarını külliyen dünyadan kaldırmak beşeriyet için, Müslümanlık için bir farz olmuştur… “

Keza, yine bir Teali İslam üyesi olan Mustafa Sabri Efendi gibi İngiliz Muhipleri, Atatürk’ün “İngiliz Devleti’nin, Osmanlı Devleti’ni bir bütün olarak korumak ve himaye etmek isteğinde olup olamayacağını bir defa olsun dikkate almamış olmasına” hayret ediyordu!

Mustafa Sabri’nin kol kanat gerdiği Şeyh Sait’in, Cumhuriyet’e karşı ayaklanacağı, Kürdistan Teali Cemiyeti başkanı Seyyid Abdülkadir’in, “İngiltere Hariciye Nezareti Umur-u Şarkiye Müdürü Mr.Templen” diye Türk istihbaratından Nizamettin Bey’le görüşmesi sonucu ortaya çıkmıştı!

Her biri ne kadar “kurtuluş” yanlısı tutumlar değil mi?

“Tarihimizle yüzleşme” sloganıyla açılıp saçılmalara doyamadığımız günlerde yazdığı yazılarda, İslam’ın anahtarının İngiltere’ye emanet edilmesine çalışanlara iade-i itibar isteyen, “Şeyh Sait’e yapılan zulümdeki payı yadsınamayacak olan Mustafa Kemâl’in sorgulanmasını(!)” talep eden bir “akil”, Ukrayna’da yaşananları değerlendirdiği dünkü yazısında aynen şöyle dedi:

– Mandaya boyun eğmeyenler bu ülkeyi kurdu. Amerikan uçaklarının kanatlarından sarkmaya gönül eğdirmeyecekler de bu ülkeyi koruyacak.

Kimdi o “mandaya boyun eğmeyenler”?

Ha gayret…Olacak…
Adının değişmesini istediğin bayrağa selam çakmayı öğrendin;
elbet bunu da öğrenebilirsin!


Selcan TAŞÇI – https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mandaya-boyun-egmeyenler-513498h.htm

This entry was posted in İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, İrtica, Tarih, YANDAŞ - ÇIKARCI - YAĞCILAR, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

One Response to MANDAYA BOYUN EĞMEYENLER VE İŞBİRLİKÇİ HAİNLER İSKİLİPLİ ATIF ve ŞEYH SAİT

  1. Pingback: TARİHİN İÇİNDEN * Şeyh Said Cumhuriyet düşmanı, ağalık ve aşiret yanlısı, hilafetçidir… | Cumhuriyetimiz İçin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *