Korku korkutma ve psikolojik harp

Korku korkutma ve psikolojik harp

Bülent ESİNOĞLU – 11 Kasım 2021, bulentesinoglu@gmail.com


Başlığı, gerçek korku ve yapay korku diye belirlemiştim ama yukarıdaki sanki daha iyi gibi geldi. Psikolojik harbin ana unsuru korkutmadır. Psikolojik savaş eğitimi alan kişiler, korku üzerinden eğitilirler.

Çünkü insan korkar. Kitleler korkar. Devletler korkarlar. Teröristler de terör yaparken, korkutma üzerinden iş yaparlar. Totaliter yönetimlerin, kitleri yönetmede, kullandığı temel araç, korkudur. Korkutmadır.

Korkutmada, en çok kullanılan yöntem ise, dış düşman yaratmaktır. Muhalefeti, imha etmek için de dış düşman ile muhalefeti özdeşleştirmektir. Bu mekanizma, tarih boyunca çok kullanılmış ve her seferinde de sonuç vermiştir.

Bu mekanizmayı, dünyada en çok kullanan Hitler ve Amerika’dır. Ülkemizin de Amerikan müttefiki olduğunu düşündüğümüzde, bizim psikolojik harp görevlilerinin, aynı sistematiği öğrendiğini var saymamız gerekir.

Korkutmada kullandığınız “korku malzemesi” çok önemlidir. Yani korkutmada kullandığınız araç çok önemlidir.

Sedat PEKER iktidar destekçisi olarak görev yaptığı/gördüğü dönemlerde, korkutma ve korku iklimi oluşturma işinde, uzmanlaşmış gibi duruyor. Psikolojik harp eğitimi almış olduğu, korkuyu iyi tanımasından anlaşılıyor.

Bildiğiniz gibi, iktidarın propaganda gazetesi Sabah Gazetesinde, ana muhalefet partisinin kapatılmasını, ana muhalefet partisinin, bazı yöneticilerinin yurt dışına sürgünü yazılmıştı.

Sedat Peker’in konuyu yorumlaması, korku iklimi yaratarak korkutma üzerinden olmuştur. Lakin Peker korkutmak için artık korku malzemesi kalmadı diyor.

Dış düşman yaratmada kullanılan temel malzeme(araç), Amerika ve PKK’dır. Muhalefeti ne kadar çok Amerika ve PKK ‘özdeşleştirmesi’ yaparsanız, o kadar halkı yanınıza çekmekte başarılı olursunuz.

Evet bu malzemeyi her zaman kullanabilirsiniz, ama her oyuncak gibi, çok oynanan oyuncak bozulur. Bu oyuncağın bozulmasını bir başka nedeni ise, çok kullanılmış ve halk tarafından kanıksanmış olmasının yanında, iktidar olarak halk için yaptığınız diğer şeylerin, ne kadar halka yaradığı hususudur.

Halk yaşamını idame ettirme konusunda, daha büyük başka bir korkuya kapılmışsa, yapay korkular, onun için anlam taşımaz. Somut yaşamı içindeki korkulara bakar. Örneğin barınma, ısınma, gibi temel ihtiyaç malzemesine ulaşamıyorsa, diğer korkular onu fazla korkutmaz.

Üretilmiş yapay korkular, halkı için daha az iş görür hale düşer.

Sedat Peker “korkutacak malzeme kalmadı da mı, ana muhalefeti kapatma malzemesini, kullanacaksınız” sözü gerçeği fazla yansıtmıyor. Esas olan, malzeme sıkıntısı değil, sizin yarattığınız yapay korku ile ortada dolaşan gerçek korkunun, yapay korkuya göre, daha somut olmasıdır.

Bakalım iktidar, elindeki yapay malzeme ile gerçek malzemeyi nasıl kullanacak?

This entry was posted in BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI. Bookmark the permalink.

One Response to Korku korkutma ve psikolojik harp

  1. emin says:

    Korku Osmanlı hanedanlığı !dönemi Anadoluda.yaşamakta olan Türk halkı na(özgürlük bağlamı,nda) yapmış olduğu şiddet ve baskı artarak buğünlere gelinmiştir .. 1946 dan sonra da işbirlik çi askeri cuntalar ve siyasi partiler tarafından da sürmüştür.(1923-1938 dönemleri hariçtir)..teşekkürler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *