AKP ÇEVRESİNDE KENDİSİNE YAKIN OLANLARDAN BİR AĞ ÖREREK DEVLETİN KAYNAKLARINI AKTARDI VE ZENGİNLEŞTİRDİ. BU ÖRGÜNÜN İÇNDE OLANLAR DA AKP’Yİ DESTEKLEYEREK GÜÇLENDİRDİ. * Başarısızlıklarına rağmen AKP’nin toplumda neden hala karşılığı var?

Başarısızlıklarına rağmen AKP’nin toplumda neden hala karşılığı var?

AKP, yarattığı zenginliklerle etrafında oldukça geniş ağlar kurdu. Eğer yıllar içinde yapılan kamuoyu yoklamaları ile bu ağlar arasında bir ilişki bulmaya kalksak, sonuç AKP’nin siyasi desteğiyle bu zenginleşmelerin arasında doğrusal bir ilişkinin var olduğu olurdu.

Yani demek istiyorum ki, AKP etrafında giderek genişleyen bir zenginleşme alanı yarattı. Bu zenginleşme alanı ile siyasi desteğinin genişlemesi arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki oluşturdu. Aldığı siyasi destek kadar ekonomik zenginlik yarattıkça, yarattığı ekonomik zenginliği aşan siyasi destek buldu.

Zenginlik ağları dememin nedeni se AKP’nin bir siyasi parti olarak cemaatçi bir anlayışa sahip olması gibi tabanının da cemaatçi bir sosyolojiye dayanıyor olmasından dolayı.

Yani burada yatay bir sınıf alanı değil, aksine yanyana oluşmuş, ama dikey örgütlenmiş bir cemaatler alanından söz ediyorum. Böyle bir yapılanma sermaye birikiminin yatay bir biçimde yaygınlaşmasını değil aksine cemaatlerin birbirleriyle ve iktidarla ilişkileri çerçevesinde parça parça oluşmuş ağlar şeklinde yaygınlaşması olarak görülmeli.

AKP’nin bütün başarısızlıklarına rağmen hala toplumda bir karşılığı olması da bence bu nedenle. Çünkü, tarihten gelen cemaatçi yapıların ayrı ayrı zenginleşmeleriyle oluşmuş ağ biçiminde bu yapılaşmalar kollektif davranabilen ve oldukça dirençli siyasi bir alan oluşturdu.

Bu zenginlik ağları doğal olarak, tüm toplumu kapsamadığından dışarıda kalanlar da az değil kuşkusuz. Bunların daha az örgütlü, daha yoksul ve kimliğinden ötürü mağdur kesimler olduğunu söylemek mümkün.

Muhalefetin daha çok bu kesimlerden oluştuğunu göz önüne alırsak, muhalefet partilerinin de işlerinin ne denli zor olduğu anlaşılır. Bir tarafta zenginleşmiş ve kollektif davranabilme özellikleri olan cemaatlerden oluşmuş bir yapı ile diğer tarafta yoksul, dağınık, kimliğinden ötürü mağdur bireylerden oluşmuş bir yapı.

İktidar ve muhalefetin karşılıklı durumları aşağı yukarı bu.

Eğer yukarıdaki analizde birazcık hakikat payı var ise, muhalefetin yapması gerekenin de ne olduğu kendiliğinden anlaşılır.

Taraftarlarına zenginlik dağıtma gibi bir durumu olmadığına göre, muhalefetin yapması gereken, yoksul, dağınık ve kimliğinden ötürü mağdur olan insan malzemesinin kollektif davranabilmesini sağlamaktır.

Bu da doğal olarak bütün bu kesimleri bir araya getirebilecek bir siyasi söylem oluşturmayı gerektirir.

Onların yoksullaşmalarına, örgütsüzlüklerine ve kimliksel mağduriyetlerine dokunan siyasi bir söylem…

Ancak böylelikle AKP’nin dayandığı zenginleşmiş cemaatçi yapıların siyasetteki etkinlikleri aşılabilir.


https://ahvalnews-com.cdn.ampproject.org/c/s/ahvalnews.com/tr/akp/basarisizliklarina-ragmen-akpnin-toplumda-neden-hala-karsiligi-var?amp
This entry was posted in Politika ve Gundem, TARİKAT VE CEMAATLAR, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *