DEVLET BABA’nın KAYBOLDUĞU GÜNLERDE KORE GAZİSİ OLMAK!

DEVLET BABA’nın KAYBOLDUĞU GÜNLERDE KORE GAZİSİ OLMAK


Vicdanı olan duyarlı okur’a,

“Din, dil ve etnik köken ayrımı yapmayan Atatürk, ‘Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir’ demiştir. Devletimiz, bugün kendisini “kimsesiz” olarak görenlerin “kimsesi” olmak görevini artık  yerine getirmemektedir. Günümüzün devlet babası sadece ve sadece zenginlerin, varlıklıların, güçlülerin devlet babasıdır.  Yoksul mazlumlar onlardan değildir.

Yoksulluğu, yokluğu yenmeyi değil, yönetmeyi amaç edinmiş bir siyasi anlayış tarafından adeta rehin alınmış bir Devlet ile karşı karşıyayız. AKP İktidarı yakın geçmişte Türk halkının samimi algı ve düşüncesi olan DEVLET BABA olmak vasfını yitirmiştir. Haklı olduğu konularda DEVLET BABA adildir, vicdanlıdır, insanına sahip çıkar diye düşünen Türk Toplumu,  var olan Devlet Babanın artık adil olmadığını, adaletli davranmadığını, yoksuluna, işsizine, fakiri, fukaraya sahip çıkmadığını düşünüyor. İktidarın el verdiği zenginler, varlıklılar, yüklerini dağdan aşırırken, yoksul, mazlum, mağdur insanlarımız düz yolda yollarını şaşırıyorlar.

Sayın Ferruh Demirmen’in aşağıdaki duyarlı yazısını, içim acıyarak okudum ve bu haberi sizlerle ayrıca Ankara Büyük Şehir Belediyesi Başkanı sayın Mansur Yavaş ile paylaşmak istedim. Duyarlı arkadaşların da ellerinden geleni yapmalarını ve yaşı 93 olan KORE GAZİMİZE destek verilmesini dilerim.

Sayın Mansur Yavaş günümüzde kaybolmuş olan DEVLET BABA’nın özelliklerini, vasfını taşıyan vicdanlı bir kamu yöneticisidir. Dilerim ki yaşı 93’e erişmiş ve de ancak bir kaç kişi kalmış olan Kore gazimize, sayın Veli Atasoy’a sahip çıkar ve dileğini yerine getirir.  

Naci Kaptan – 19 Eylül 2021


Ferruh Demirmen <fdemirmen@sbcglobal.net> 19.09.2021

Sayın dostlar,

Aşağıdaki videoda Veli Atasoy adlı, 93 yaşında
bir Kore gazisinin öyküsünü okuyabilirsiniz.

Gazi gönüllü olarak Kore’ye gitmiş ve yaklaşık 3 yıl orada esir kalmış;
çok insanın hayatını kurtarmış; 3 liyȃkat madalyası almış.

Kore’den döndükten sonra Ankara’da Mamak’da inşa ettiği, tek odalı bir gece konduda 1960’dan beri 83 yaşındaki yaşlı ve sakat eşiyle oturuyor. Gazinin kendisinin de ciddi sağlık sorunları var. Evi Hazine arazisinde kurulmuş. 2008 de bir yasa çıkmış, oturduğu yeri satın alma ve tapulama hakkı doğmuş; ancak gazi o zaman 80 yaşında, televizyonda duymamiş, bu fırsatı kaçırmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi tapusuz araziyi TOKİ’ye satmış. TOKİ gazinin 55 km uzakta, Elma Dağı eteklerinde başka bir eve taşınmasını istiyor; adamları arada bir gelip gaziye baskı yapıyorlarmış.

Gazinin tek isteği, ölene kadar gecekondusunda yaşamak. Evinde bahçesi, tavukları, köpeği, kedisi, meyve ağaçları var.

Veli Atasoy Kore’deki “olağanüstü takdire şayan hizmetleri” için ABD hükümetinden de 1955’de bir takdir belgesi (Legion of Merit) almış. Ben bir rica üzerine bu belgeye dayanarak ABD’deki Kore Muharipleri Cemiyeti Başkan’ına ve Sekreteri’ne Temmuz 2020’de bir mesaj gönderip Türkiye Washington Büyükelçiliği veya ABD Ankara Büyükelçiliği’ne bir mektup göndererek gazinin ölene kadar evinde kalabilmesi için hükümet nezdinde yardımcı olabilirler mi sordum, teklif ettim. (Mȃli yardım istenmedi).

(Takdirname cemiyetin arşivinde mevcut). Gazinin Mamak’daki adresini de bildirdim. İki kez hatırlatma yapmama karşın cevap gelmedi. Cevap vermediklerine göre sanırım böyle bir girişim yapılmadı.

Ferruh Demirmen

This entry was posted in İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *