SAKARYA MEYDAN SAVAŞI (SUBAY SAVAŞI)

SAKARYA MEYDAN SAVAŞI (SUBAY SAVAŞI)

Megali idea(büyük ülkü)yı gerçekleştirme hayaliyle İngilizlerin taşeronu olmaya soyunan Yunan ordusu Türk direnişini bertaraf etmek için Anadolu’yu çıkar. Ankara’yı almayı ve Büyük Millet Meclisi’ni kapatmayı amaçlayan Yunan Ordusu 23 Ağustos 1921 tarihinde Sakarya Ovası önünde saldırıya geçer.

Sakarya Meydan Muharebesi için Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanmış ve ordunun ihtiyaçlarını karşılanmaya çalışılmıştır. Ordunun ihtiyaçlarını bir kısmı karşılanmıştır.

23 Ağustos 1921 tarihinde Sakarya Ovası önünde iki taraf arasında çatışmalar başlar. Türk savunma hattı önünde saldırı düzenine giren Yunanlılar 24 Ağustos’tan itibaren iki Kolordu ile Türk sol kanadına saldırır. Yunan saldırısı karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları Komutanı Mustafa Kemal Paşa tarihe geçen ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.’ emrini vermiştir.( Tarihe geçen sözünü Ata bu savaşta söylemiştir.) Böylece 22 gün 22 gece sürecek savaşta 13 Eylül 1921’de Türk ordusu büyük bir utku kazanır. Sakarya Meydan Savaşı ile 1683 Viyana bozgunundan beri devam eden Türk geri çekilmesi durur. Yunanlılar savunmaya Türkler taarruza geçmiştir.

Sakarya Meydan Savaşı sonuçları:

– Yunanlılar yenilmiş ve savunma durumuna geçmişlerdir.

– Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında halk arasındaki şüpheler ortadan kalkmıştır.

– Mustafa Kemal’e TBMM tarafından gazilik ve mareşallik unvanı verilmiştir.

– 5 ağustos 1921’de Kanun ile birlikte Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi süresiz uzatılmıştır.

– İtalyanlar Sakarya Savaşı’ndan sonra Anadolu topraklarını tamamen boşaltmışlardır.

– Rusya aracılığı ile Kafkas cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalanmış ve doğu sınırı belirlenmiştir.

– İngiltere ile esir değişimi anlaşması imzalanmış ve Malta’daki Türk Esirler serbest bırakılmıştır.

– Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır.- Ukrayna ile dostluk Antlaşması imzalanmıştır.

This entry was posted in ATATURK, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *