ÜMMET DEĞİL, MİLLET * Bizi bir arada tutan ve güçlü kılan din değil, tarihten miras “Türk” kimliğimizdir…

Anadolu`da yaşayan tüm insanlarımız, Osmanlının küllerinden çok zorlu mücadeleler sonucu yeşeren Türkiye Cumhuriyetinde her daim kardeşçe yaşamak istiyorlarsa, bu coğrafyayı vatan belleyen ve burada yaşayan tüm insanları “İnsan” oldukları için seven ve benimseyen yöneticilere ülke yönetimini teslim etmeliler..!
Türkiye’yi, (hangi mezhep ve dinden ya da etnik kökenden olursa olsun) yurttaşlığı içine sindirmiş, Türklüğü bir üst çatı olarak kabullenmiş dürüst, mert, ahlaklı insanlar yönetmedikçe, Anadolu insanı köleliğe ve yok olmaya mahkumdur!!!
Hiç kimse unutmasın; İslam, Türkler sayesinde dünya arenasında saygın bir konuma gelmiştir. Türkler, İslam`dan önce de Türk`tüler!..
Bizi bir arada tutan ve güçlü kılan din değil, tarihten miras “Türk” kimliğimizdir…
Milli kimliğine sahip olamayan “Müslüman” bir ulus, soyu bozuk Hıristiyan`a döndürülür!
Her türlü yalan ve entrikalarla bugüne değin manipüle edilen Türk kavmine din üzerinden Arap kavimcilik anlayışı yamanmaya çalışılmıştır.
Rasih Mercan
This entry was posted in ATATURK, CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *